Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 al ankabut ayat 3 5 surah+al+baqarah+ayat+188 6 ali imran 67 7 darah 8 al imran ayat 104 9 cinta 10 ibrahim 11 al jumuah ayat 10 12 ali imran 13 ali imran 159 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 yusuf 16 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 17 pikun dan beruban 18 an nisa ayat 58-59 19 al baqarah ayat 151 20 al maidah ayat 2 21 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 22 an+nisa+ayat+59 23 Sedih 24 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 25 AN NISA AYAT 58 26 Ar rahman 27 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 28 sabar 29 Pakaian 30 Muhammad 31 QS. Ali Imran (3): 67 32 an nisa ayat 5 33 AL IKHLAS 34 yunus 35 Muslim 4969 36 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 37 AL-BAQARAH AYAT 148 38 ali imran 134 39 al baqarah ayat 111 40 an nisa ayat 29 41 maryam 42 surat al-a'la 43 Kisah nabi 44 al+insyirah+ayat+6 45 Al maidah ayat 18 46 al mujadilah ayat 11 47 Saba ayat 16 48 1. Jangan mudah mengobral sumpah 49 Surat Ar-Ra’d 50 an nahl ayat 97 51 Peristiwa dimasa lalu 52 mimpi 53 Talak 54 an nur ayat 9 55 Darah manusia 56 al insyirah ayat 5 57 al baqarah ayat 43 58 luqman 59 al ahzab ayat 59 60 quran 61 +surat+at+taubah+ayat+24 62 akhlak 63 surah fatir ayat 29 64 bekerja 65 Ali Imran ayat 26. 66 Ali Imran ayat 185 67 surat ar rum 21 68 al imron ayat 198 69 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 70 Al hujurat ayat 13 71 al+imran+ayat+38 72 al+baqarah+ayat+69 73 Hadits cinta 74 an nisa ayat 59 75 Surat asyuaro ayat 214 76 al+baqarah+ayat+70 77 al baqarah ayat 10 78 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 79 riba 80 Al Maidah ayat 1 81 Al Hajj ayat 54 82 menuntut ilmu 83 Asy-syu'ara+ayat+8 84 al araf ayat 185 85 al maidah ayat 8 86 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 87 surah al baqarah ayat 151 88 al baqarah ayat 195 89 al alaq ayat 2 90 hewan 91 al ankabut ayat 45 92 Putus asa 93 albaqarah ayat 2 94 ibrahim ayat 7 95 ali imran ayat 67 96 al baqarah ayat 198 97 ali imran 14 98 al imran 99 al+kahfi+ayat++4 100 al+insyirah+ayat+5

Hasil pencarian tentang Ayat+Tentang+zina

-deskripsi"> Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ‘alaihis salam mempunyai...Tentang tanda dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala ada beberapa pendapat....dibayangkan kepadanya wajah tuannya, atau dilihat atap di atasnya tulisan yang isinya melarang berbuat zina...

-deskripsi"> Yaitu zina.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Contoh: zina, meminum khamr, membunuh, menuduh zina, dsb....

-deskripsi"> Termasuk mengatakan tentang Allah tanpa ilmu adalah:

Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan....Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal.
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...mereka sendiri) kasus ini telah terjadi pada segolongan para Sahabat (maka persaksian orang itu) lafal ayat...ini menjadi Mubtada (ialah empat kali bersumpah) lafal ayat ini dapat dinashabkan karena dianggap sebagai...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina dan penyebaran kekejian, baik melalui...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
bahwa apa yang diturunkan kepada rasul-Nya tidak benar, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang...Yang demikian adalah karena mereka membenarkannya karena berbagai sisi; sisi pengetahuan mereka tentang...kitab-kitab terdahulu, sisi berita yang mereka saksikan yang terjadi di hadapan mereka secara langsung, sisi ayat-ayat...

-deskripsi"> Mereka (Ahli Ilmu) juga berpendapat tentang perintah dan larangan, bahwa...melarang setiap sifat tercela yang menodai jiwa, menghapuskan pahala, menghendaki dosa, seperti syirk, zina
menjadi pelajaran yang membuat orang lain selain mereka berdua jera(1). (1) Komentar para ahli mengenai ayat...2 sampai ayat 4 surat ini: Kriminalitas dalam syariat Islam merupakan larangan-larangan yang tidak dibolehkan...Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Mubtada di sini mirip dengan Syarat, maka Khabarnya kemasukan huruf Fa, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...Dalam ungkapan ayat ini terkandung anjuran untuk melakukan pengertian yang terkandung sebelum syarat....menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
-deskripsi"> Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin ialah perbuatan zina, sedangkan...menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum, seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya...Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa jika terdiri dari beberapa orang wanita saja, maka tidak diterima...p class="tafsir-deskripsi"> Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat
yang diharamkan; seperti hasil dari riba dan rampasan atau rampokan (dan anak-anak) dari perbuatan zina...(Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka) tentang hal-hal tersebut (melainkan tipuan belaka
-deskripsi"> Yakni selain istrinya dan budaknya, seperti melakukan zina, homoseks, lesbian...Ayat ini juga menunjukkan haramnya nikah mut’ah (kontrak), karena keadaan wanitanya bukan istri yang
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
-deskripsi"> Zina atau homoseks....

-deskripsi"> Berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya, bahwa di awal-awal Islam laki-laki...Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa menghukum dengan menyakiti baik lewat lisan dan tindakan
(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan begitu besarnya keburukan perkara zina...Ayat ini menunjukkan bahwa menuduh zina merupakan dosa yang besar.

tidak mempunyai mahar dan nafkah untuk kawin, hendaklah mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina...paksakan budak-budak wanita kalian) yaitu sahaya wanita milik kalian (untuk melakukan pelacuran) berbuat zina...(sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian) memelihara kehormatannya dari perbuatan zina....berfungsi sebagaimana mestinya lagi (karena kalian hendak mencari) melalui paksaan itu (keuntungan duniawi) ayat
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
-deskripsi"> Dari yang haram, seperti zina, homoseksual, dsb....Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina
Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....anak cucu Adam, hukum kisas sebagai pendidikan bagi jiwa yang cenderung memusuhi yang lain, hukuman zina...Setelah itu, surat ini menerangkan kembali tentang orang-orang Yahudi yang telah mengubah syariat yang...Kemudian surat ini juga menerangkan tentang, sikap permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap...Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh.
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
Pada hari ini--hari diturunkannya ayat--Allah telah menghalalkan segala yang baik menurut selera yang...membayar maskawin mereka dengan maksud mengawininya, dan bukan untuk melegalkan hubungan yang tidak sah (zina
berkata, “Abdurrahman bin Abzaa memerintahkan aku dengan mengatakan, “Bertanyalah kepada Ibnu Abbas tentang...kedua ayat ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...An Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam...sebelumnya amal buruk menjadi amal saleh, yang sebelumnya syirk menjadi ikhlas dan yang sebelumnya berbuat zina
menjauhi semua majlis yang di dalamnya penuh dengan ucapan dan perbuatan yang haram, seperti mengolok-olok ayat-ayat...Allah, perdebatan yang batil, ghibah (gosip), namimah (mengadu domba), mencaci-maki, qadzaf (menuduh zina
pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina...kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
di antara yang tiga, dan ada pula yang tidak mengakui kerasulan Isa, bahkan menuduhnya sebagai anak zina...golongan yang berbeda itu ada golongan yang sesuai dengan kebenaran, di mana golongan itu mengatakan tentang
semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
Ketiga dosa yang disebutkan dalam ayat di atas adalah dosa besar yang paling besar, karena dalam syirk...merusak agama, membunuh merusak badan dan zina merusak kehormatan.