Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 kami 6 as saf ayat 3 7 Zina 8 Al maidah ayat 6 9 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 10 al maidah ayat 3 11 Sholat 12 ali imran 190 13 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 14 harta 15 Al-Baqarah ayat 152 16 al hujurat ayat 13 17 an nisa ayat 59 18 al-hujurat ayat 13 19 ALI IMRAN 20 al hujurat ayat 6 21 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 22 jual beli 23 Surat ayat29 dan tafsirannya 24 yusuf 25 amal 26 ali imran 14 27 al maidah ayat 90 28 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 29 Al hijr 9 30 al-baqarah ayat 148 31 Al imran 32 surat ibrahim ayat 7 33 akidah islam akidah yang praktikal 34 al hajj ayat 7 35 Syirik 36 Surah 31 ayat 13 37 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 38 Az zukhruf ayat 47 39 al baqarah ayat 30 40 Surat an nur ayat 31 41 Q.S An-nahl ayat 18 42 Nabi palsu 43 menutup mulut 44 Jujur 45 Perangilah 46 AL KAHFI AYAT 29 47 Maryam ayat 58 48 surat al ikhlas 49 dalil+kitab+injil 50 sehaT 51 Ar rum ayat 21 52 Al+baqarah+ayat+30 53 an+nisa+ayat+162 54 At taubah ayat 105 55 aurat 56 az Zariyat ayat 58 57 Luqman ayat 14 58 ali imran 19 59 al hadid ayat 22 60 Al baqarah ayat 185 61 Al-Baqarah Ayat 282 62 Al baqarah ayat 2 63 al ahzab ayat 21 64 neraka 65 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 66 ali imran 130 67 Sembahyang 68 kesehatan masyarakat 69 Al-Baqarah+ayat+156 70 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 71 al baqarah ayat 148 72 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 73 Peradaban islam 74 luqman ayat 34 75 al hadid ayat 3 76 Yusuf 101 77 ibrahim 7 78 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 79 al+maidah+ayat+7 80 ar rahman 10-13 81 AL fatihah ayat 6 82 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 83 maryam 84 dalil+kitab+zabur 85 yusuf+101 86 al maidah ayat 48 87 Babi 88 Kandungan asy Syura ayat 11 89 Al-luqman+ayat+13-17 90 SURAT YUSUF 91 kitab 92 al-maidah+ayat+2 93 al anfal ayat 60 94 hadits larangan berbuat keji 95 ali imran 110 96 Surat+lukman+ayat+14 97 Surat al kahfi 98 surat fathir ayat 29 99 an nisa ayat 172 100 ibrohim ayat 40

Hasil pencarian tentang Az+zumar+ayat+62

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ


62. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur
., s. al-Zumar ayat 7.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka
kepada mereka: Kami tenggelamkan mereka di laut karena pengingkaran yang selalu mereka lakukan terhadap ayat-ayat...Kami dan karena keengganan mereka untuk mengimani dan mematuhi ayat-ayat Kami itu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 103
Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka...kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu.
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 58
Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 87
Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat