Paling Sering Dicari

1 thursina 2 Ali Imran 67 3 Ali imran ayat 67 4 an+nisa+ayat+59 5 An nisa ayat 125 6 al baqarah ayat 111 7 an nisa ayat 29 8 al ankabut ayat 3 9 surah+al+baqarah+ayat+188 10 Muhammad 11 al ahqaf ayat 13 12 al Baqarah ayat 151 13 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 14 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 15 Al imran 16 taubah ayat 31 17 al ikhlas 18 ali imran 19 Ar rahman 20 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 21 Yunus 22 maryam 23 al imran ayat 104 24 al isra ayat 15 25 cinta 26 yunus+40 27 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 28 Ali Imran 159 29 an+nisa+ayat+58 30 an nisa ayat 146 31 An Nisa ayat 58 32 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 33 Muslim 4969 34 Saba ayat 16 35 al baqarah ayat 153 36 al maidah ayat 3 37 ali imran 200 38 Sabar 39 AL-BAQARAH AYAT 148 40 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 41 Sedih 42 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 43 penciptaan 44 al+baqarah+ayat+234 45 ar rahman ayat 33 46 Putus asa 47 At tahrim ayat 6 48 al imron ayat 198 49 Tumbuhan 50 an nahl ayat 97 51 al hujurat ayat 13 52 mengamati alam 53 al baqarah ayat 42 54 al-mu'minun ayat 18 55 rasul 56 al ahzab ayat 59 57 ibrahim ayat 7 58 Surat asyuaro ayat 214 59 Niat 60 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 61 an nur ayat 2 62 al+baqarah+ayat+275 63 keterangan 64 Jujur 65 hadits akhlak 66 An-Nisa ayat 59 67 sedekah 68 Surat Ar-Ra’d 69 al maidah ayat 2 70 Al Hajj ayat 54 71 al baqarah ayat 275 72 a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59! 73 al maidah ayat 8 74 annisa ayat 58-59 75 surah al baqarah ayat 151 76 Al-Baqarah ayat 243 77 QS. Ali Imran (3): 67 78 al-hajj ayat 54 79 surat ar rum 21 80 al-kautsar ayat 2 81 al baqarah ayat 10 82 al maidah ayat 1 83 Zakat 84 Langit bumi 85 al imran ayat 67 86 Albaqarah ayat 151 87 yusuf 88 surat an nisa ayat 58 89 al baqarah ayat 30 90 Al maidah ayat 18 91 hadits tentang etika lingkungan 92 An-nisa+ayat+59 93 An nisa ayat 58-59 94 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 95 al anfal ayat 27 96 utang 97 surat+al isra+ayat+32 98 an nur ayat 9 99 ibrahim 100 Asy-syu'ara+ayat+8

Hasil pencarian tentang Berjalanlah+dibumi+allah

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 18
Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka...tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah...Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak...(pula) dibumi?"...Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 36
Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya dan mempunyai
(Maka berjalanlah kalian) artinya berjalanlah kalian dengan aman, hai kaum musyrikin (di muka bumi selama...bagi kalian sesudah empat bulan itu (dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah...) artinya terluput dari azab-Nya (dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir) Dialah yang membuat
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 23
(Allah berfirman): "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 2
Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya...kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 137
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi
Maka Allah swt. berfirman, ("Maka berjalanlah kamu) lafaz ini dapat dibaca Fa-asri atau Fasri (dengan
Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Berjalanlah sampai ke ujung dunia, lalu perhatikanlah bukti-bukti...sejarah yang ditinggalkan oleh orang-orang pendusta yang diazab Allah, agar kalian dapat mengambil pelajaran
Katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang musyrik, "Berjalanlah di seluruh penjuru bumi, lalu lihatlah...bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kalian, niscaya kalian akan melihat bahwa Allah membinasakan
(Katakanlah, "Berjalanlah kalian di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan-Nya...) yakni menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya...(Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) antara lain ialah memulai dan mengulanginya.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 36
Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja...), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 11
Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 69
Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa
, "Berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa) karena
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 15
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian
Berjalanlah kamu dengan wajar, antara cepat dan lambat, rendahkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruk
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 71
Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya.
Para pembesar mereka terdorong untuk saling mengingatkan satu sama lain sambil berkata, "Berjalanlah
"Berjalanlah kamu, wahai Mûsâ, bersama orang-orang yang beriman kepadamu pada malam hari secara sembunyi-sembunyi
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 74
Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya
(Katakanlah) kepada mereka ("Berjalanlah di muka bumi kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
Katakan, wahai Nabi, kepada orang-orang kafir itu, "Berjalanlah kalian di semua penjuru dunia, dan renungkan
kekalahan dalam perang Uhud (Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah) artinya cara-cara Allah...orang-orang kafir yaitu menangguhkan kebinasaan mereka, lalu menghancurkan mereka secara tiba-tiba (maka berjalanlah
Atau berjalanlah dengan tawadhu’ dan tenang, tidak berjalan seperti orang sombong dan tidak berjalan...berlebihan dalam berbicara dan janganlah meninggikan suara dalam hal yang tidak perlu sebagai adab terhadap Allah
-deskripsi"> Sebagai isyarat kepada bekas peninggalan mereka, yakni berjalanlah di muka...Kemudian Allah menyifatkan keadaan mereka pada lanjutan ayatnya....yaitu nabi mereka, bahkan mereka mengikuti penipu mereka yang hendak membinasakan mereka, sehingga Allah
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 18
Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman.
tiap-tiap umat) seperti Aku mengutus kamu kepada mereka (untuk) artinya untuk menyerukan ('Sembahlah Allah...berhala-berhala itu janganlah kalian sembah (maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti) telah ditentukan (kesesatan baginya) menurut ilmu Allah...(Maka berjalanlah kalian) hai orang-orang kafir Mekah (di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian) mudah untuk dipakai berjalan di atas permukaannya (maka berjalanlah
Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan...apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) dibumi?"...Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu).” (Terj....Oleh karena itu, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tidak mungkin”, yakni tidak mungkin ada...sekutu bagi Allah dan tidak ada tandingan bagi-Nya.