Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 angin 7 tentang kurban 8 Al+hujurat+ayat+13 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 al mujadalah ayat 11 11 ali imran 103 12 zakat 13 surah al baqarah ayat 2 14 al qalam ayat 4 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 Al Baqarah ayat 285 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 at tahrim ayat 6 19 maryam 20 al baqarah ayat 177 21 an nisa ayat 59 22 Sedekah 23 saba 15 24 talak 25 ali imran 190 26 al hujurat ayat 13 27 al hajj ayat 7 28 ali imran 159 29 Al hujurat ayat 9 30 luqman ayat 12 31 Ibrahim Ayat 7 32 ali imran 33 ar rad ayat 11 34 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 35 ali imran 104 36 Yusuf 87 37 beriman kepada allah 38 al maidah ayat 8 39 surat+at+tagabun+ayat+1 40 hawa 41 Al baqarah ayat 30 42 Terbit 43 al baqarah ayat 285 44 al-a'raaf+7 45 Melaksanakan haji 46 al-hujurat ayat 9 dan 10 47 miskin 48 Al ahzab ayat 21 49 an nisa ayat 29 50 Al baqarah ayat 229 51 Muslim itu bersaudara 52 al ikhlas 53 upah 54 surat al araf ayat 54 55 al baqarah ayat 275 56 surat+38+ayat+72 57 at taubah ayat 60 58 Rumah 59 al anfal ayat 60 60 Cahaya Allah 61 Alat pembelajaran 62 Pendidikan islam sebelum menikah 63 kafir 64 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 65 Surah Al Maidah ayat 15-16 66 yunus ayat 3 67 al+isra+ayat+26 68 al+maidah+ayat+122 69 Tajwid surat an-nisa ayat 34 70 surat+al-anbiya+ayat+22 71 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 72 al-alaq+ayat+3 73 riba 74 malaikat 75 Surah as saba' ayat 44 76 memuliakan orang tua dan mertua 77 surat al-anbiya ayat 22 78 Ghafur ayat 78 79 al-alaq+ayat+4 80 Materi pendidikan islam 81 Larangan merusak alam 82 Surah+as+saba'+ayat+44 83 annisa ayat 58 84 barang temuan 85 luqman 86 al-alaq+ayat+5 87 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 88 adam 89 al imran 90 ali+imran+191 91 Tentang fenomena alam 92 al maidah ayat 2 93 ilmu 94 Al Bayyinah ayat 5 95 ali imran 18 96 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 97 keutamaan sholat 98 pendidikan 99 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 100 Al ahzab ayat 56

Hasil pencarian tentang Berpikir

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir
perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir
Hendaknya kalian tidak dikuasai oleh kelalaian yang membuat kalian tidak dapat berpikir dan tidak mampu
(Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.
Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam itu terdapat bukti yang jelas bagi mereka yang mau mendengar dan berpikir
penyampai pesan dan ancaman bagi manusia dari siksa Allah agar mereka tahu bahwa apabila mereka takut dan berpikir
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada