Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 6 ali imran 104 7 Perangilah 8 harta 9 Zina 10 as saf ayat 3 11 al maidah ayat 6 12 Yusuf 13 ALI IMRAN 14 al-hujurat ayat 13 15 Surat ayat29 dan tafsirannya 16 ali imran 14 17 Al-Baqarah ayat 152 18 Ar rum ayat 21 19 al maidah ayat 90 20 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 21 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 22 al hujurat ayat 13 23 Jujur 24 Al+baqarah+ayat+30 25 Amal 26 Al quran 27 surat ibrahim ayat 7 28 Az zukhruf ayat 47 29 akidah islam akidah yang praktikal 30 sehaT 31 ar rum ayat 30 32 ali imran 19 33 Al hujurat ayat 6 34 ali imran 185 35 an nisa ayat 59 36 al-baqarah ayat 148 37 Niat 38 Nabi palsu 39 Q.S An-nahl ayat 18 40 surat al ikhlas 41 jual beli 42 al hasyr ayat 18 43 dalil+kitab+injil 44 ali imran 190 45 AL KAHFI AYAT 29 46 an+nisa+ayat+162 47 Al hijr 9 48 al+hujurat+ayat+11 49 Luqman ayat 14 50 Maryam ayat 58 51 Kerajaan+allah 52 At taubah ayat 105 53 al hadid ayat 22 54 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 55 az Zariyat ayat 58 56 Al baqarah ayat 2 57 Sholat 58 Surah 31 ayat 13 59 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 60 Al-Baqarah Ayat 282 61 al baqarah ayat 30 62 dalil+kitab+zabur 63 al maidah ayat 48 64 ar rahman 10-13 65 sedekah 66 Ar Rahman 67 Perintah bersiwak 68 al maidah ayat 3 69 Al-luqman+ayat+13-17 70 ali imran 110 71 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 72 al-maidah+ayat+2 73 al imran 14 74 ali imran ayat 159 75 yusuf 64 76 Al-Baqarah Ayat 144 77 yusuf+101 78 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 79 Ar-Rum ayat 39 80 ali imran 18 81 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 82 Aurat 83 Tafsir surat an naba' ayat 34 84 al ahzab ayat 21 85 al a'raaf 172 86 Surat+al+mu'minun+ayat+131 87 Zabur 88 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 89 Surat+lukman+ayat+14 90 Surat an nur ayat 31 91 shalat 92 Yusuf 101 93 Ali Imran ayat 200 94 hadist+al-hujurat+ayat+12 95 Kandungan asy Syura ayat 11 96 al+maidah+ayat+122 97 al+maidah+ayat+7 98 ibrahim 7 99 hujan 100 hutang

Hasil pencarian tentang Berpikir

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir
perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir
Hendaknya kalian tidak dikuasai oleh kelalaian yang membuat kalian tidak dapat berpikir dan tidak mampu
(Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.
Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam itu terdapat bukti yang jelas bagi mereka yang mau mendengar dan berpikir
penyampai pesan dan ancaman bagi manusia dari siksa Allah agar mereka tahu bahwa apabila mereka takut dan berpikir
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada