Paling Sering Dicari

1 ali imran 110 2 Hud ayat 1 3 ibrahim 4 AN NISA AYAT 3 5 An Naml ayat 6 6 Hutang 7 ali imran ayat 19 8 riba 9 wasiat 10 kiamat 11 niat 12 Takwa 13 surah fatir ayat 34 14 nikah 15 surat at tahrim ayat 6 16 Dalam kubur berputus asa 17 ibrahim ayat 7 18 Sedekah 19 an nur ayat 32 20 al baqarah ayat 30 21 al maidah ayat 1 22 ibadah 23 al imran 24 ali imran 159 25 al+Ali-Imran: 190 26 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 27 An nisa ayat 29 28 Ayat Alquran tentang filsafat 29 an nisa ayat 4 30 al hujurat ayat 6 31 Al-Maidah ayat 2 32 Berangsur 33 Ali imran 130 34 Al-Mutaffifin+ayat+2 35 luqman ayat 13 36 Jiwa 37 al+baqarah+ayat+261 38 An nisa ayat 1 39 Puasa 40 An Nuur ayat 35 41 gunung meletus 42 al baqarah ayat 20 43 An-Nisa Ayat 9 44 an nisa ayat 7 45 Babi 46 sungai 47 berat 48 as syura ayat 38 49 Annisa ayat 1 50 al maidah ayat 8 51 az zumar ayat 3 52 Al Baqarah ayat 275 53 Ibrahim 35 54 an-nahl ayat 90 55 yasin+ayat+30-38 56 Kedengkian 57 surat ar rum ayat 21 58 an nahl ayat 90 59 ali imran ayat 77 60 Fathir ayat 31 61 Tidak membeda-bedakan 62 surat al kahfi ayat 110 63 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 64 Haji 65 At Taubah ayat 105 66 Al-Baqarah ayat 233 67 Sajian+nenek moyang 68 al an'am ayat 165 69 Sapi 70 at tauriq ayat 3 71 Ikan 72 al imran 192 73 Annajm ayat 39 74 jual beli 75 ali imran 104 76 Ibnu katsir 77 Sabar 78 zina 79 tulisan assalamualaikum arab 80 Munafik 81 waris 82 Al-Mu'minun Ayat 19 83 tenggelam+bumi 84 ilmu 85 Hidangan 86 Az Zukhruf ayat 4 87 anak berkebutuhan khusus 88 Ibrahim ayat 24 89 SURAT AL KAFIRUN 90 AL MAIDAH AYAT 5 91 ali imran 103 92 Membela diri sesudah teraniaya 93 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 94 Zaitun 95 At tahrim ayat 6 96 Al+Maidah+ayat+101 97 Sajian 98 Makna surat al baqarah ayat 234 99 luqman 13 100 Al anfal ayat 9

Hasil pencarian tentang Berpikir

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir
perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir
Hendaknya kalian tidak dikuasai oleh kelalaian yang membuat kalian tidak dapat berpikir dan tidak mampu
(Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.
Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam itu terdapat bukti yang jelas bagi mereka yang mau mendengar dan berpikir
penyampai pesan dan ancaman bagi manusia dari siksa Allah agar mereka tahu bahwa apabila mereka takut dan berpikir
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada