Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 an nisa ayat 29 7 sabar 8 berpakaian sesuai syariat islam 9 Perhiasan 10 taubat 11 surat al hujurat ayat 10 12 ibrahim+ayat+3 13 Pakaian menutup aurat 14 ilmu 15 Jual beli 16 ibrahim 17 Ali Imran 18 al isra ayat 55 19 al+maidah+ayat+38 20 zina 21 kitab+zabur 22 zakat 23 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 24 Langit 25 niat 26 injil 27 al Baqarah ayat 219 28 al maidah ayat 2 29 menutup aurat 30 imran 31 al maidah ayat 8 32 jihad 33 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 34 Yunus 35 Ali imran 159 36 Yusuf 37 surat al jumu'ah 38 Luqman 39 ibrahim 7 40 kitab injil 41 Al hajj ayat 5 42 Bentuk molekul 43 al furqan ayat 1 44 Surat al baqarah ayat 214 45 al isra ayat 82 46 Pertengkaran 47 Surat al isra ayat 2 48 berserah diri 49 wanita 50 al maidah ayat 3 51 tulang 52 Keberagaman tumbuhan 53 ar rum ayat 41 54 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 55 Kerusakan 56 Akhlak 57 an nur ayat 32 58 kitab Taurat 59 pekerjaan 60 ali+imran+31 61 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 62 takwa 63 ar-rum ayat 41 64 an nisa ayat 3 65 at taubah ayat 103 66 an+nisa+ayat+6 67 Riba 68 Ketaatan 69 at taubah ayat 105 70 Surat sad ayat 24 71 Ar rad ayat 11 72 aL aNKABUT AYAT 20 73 Rahasia 74 ali imran 104 75 surat an nur ayat 54 76 al ikhlas 77 Kepatuhan syariah 78 Perang badar 79 Hadits abu Daud 1116 80 yunus ayat 57 81 muhammad 82 ali imran 190 83 an nisa ayat 4 84 sholat 85 al+qaff+ayat+30 86 al imran 87 zabur 88 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 89 ali imran 102 90 an nisa ayat 64 91 at taubah ayat 33 92 jaringan tumbuhan 93 surat an-naba' 94 bumi langit bulan matahari 95 Tajwid+surat+al+anbiya 96 an nisa ayat 9 97 an nisa ayat 59 98 hadits ibnu majah 225 99 ali imran 134 100 al hasyr ayat 7

Hasil pencarian tentang Berpikir

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir
perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir
Hendaknya kalian tidak dikuasai oleh kelalaian yang membuat kalian tidak dapat berpikir dan tidak mampu
(Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.
Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam itu terdapat bukti yang jelas bagi mereka yang mau mendengar dan berpikir
penyampai pesan dan ancaman bagi manusia dari siksa Allah agar mereka tahu bahwa apabila mereka takut dan berpikir
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada