Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 ali imran 104 5 al maidah ayat 6 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 ali imran 8 ilmu 9 an nisa ayat 58 10 perjanjian 11 Luqman 12 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 13 yunus 14 Islam 15 almuminun+ayat+gg-100 16 al baqarah ayat 30 17 Tumbuhan 18 Ali Imran 159 19 al baqarah ayat 2 20 Riba 21 Hak dan kewajiban suami istri 22 yunus 57 23 al maidah ayat 3 24 an nisa ayat 29 25 SYAITAN 26 yunus 5 27 hadits+tentang+menjaga+keturunan 28 Al imran 103 29 Surat an naba 30 niat 31 pentingnya akal 32 shalat 33 Jalan keluar 34 Sholat 35 Al Baqarah ayat 1 36 perpindahan tempat 37 Surat annisa 38 ALI+IMRAN+159 39 obat 40 ali imran 19 41 surat+fushshilat+ayat+33 42 ali imran 110 43 sehat 44 maha pengasih 45 An nahl ayat 78 46 almuminun+ayat+99-100. 47 al ahzab ayat 72 48 ali imran 145 49 al maidah ayat 2 50 Al anbiya ayat 30 51 sihir 52 penyayang 53 kiamat 54 ali imran 191 55 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 56 Ar rum ayat 21 57 ali imran 54 58 tafsir+ar-rum+ayat+41 59 Al imran 104 60 zakat 61 al hijr 22 62 Tajjwid qs al anfal ayat 30 63 pembunuhan 64 Doa memakai pakaian 65 ayat 118 66 susu 67 Cabang iman 68 hutang 69 Pekerjaan yang lebih baik 70 maha suci 71 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 72 ali imran 130 73 ar+rahman+ayat+3 74 al+hijr+72 75 merusak 76 surat yunus 77 al baqarah ayat 256 78 Taubat 79 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 80 zaitun 81 annisa ayat 29 82 Sifat sholat 83 al ahzab ayat 21 84 harta 85 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 86 Zina 87 hud ayat 6 88 at-+thur+16 89 Istri yang ber iman 90 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 91 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 92 Surat al araf 96beserta latinya 93 jahe 94 bersikap merasa paling bisa segalanya 95 az zumar ayat 68 96 an nisa ayat 59 97 ar+rahman+4 98 al maidah ayat 8 99 an nisa ayat 1 100 surat Al-Hasyr Ayat 7

Hasil pencarian tentang Cerita+hikmah

Itulah cerita masa lalu yang Kami ceritakan kepadamu, Muhammad....Cerita-cerita itu tidak akan sampai kepadamu tanpa melalui wahyu dari Kami.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat-ayat Kami) yakni Alquran (ia berkata, "Itu adalah dongengan-dongengan orang-orang yang dahulu") atau cerita-cerita
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 24
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 83
Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya".
(Demi Alquran yang penuh hikmah) yang padat dengan hikmah-hikmah, susunan kata-katanya amat mengagumkan
lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang mengandung hikmah...) yang padat akan hikmah-hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 13
Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar.
benar-benar tinggi) yang jauh lebih tinggi daripada Kitab-kitab sebelumnya (dan amat banyak mengandung hikmah...) artinya sangat padat dengan hikmah-hikmah.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 4
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi.
(Tiada lain) tak lain (hal ini) yakni Alquran (hanyalah dongeng-dongengan) cerita-cerita bohong (orang-orang
Pada malam yang penuh keberkahan itu, semua perkara yang mengandung hikmah dijelaskan....Dan al-Qur'ân itu sendiri adalah puncak hikmah dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 37
Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia.
(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau
Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan pengetahuan yang berguna.
telah disebutkan tadi (Kami ceritakan kepadamu) hai Muhammad (tentang sebagian dari berita-beritanya) cerita-cerita
(Kami membacakan) Kami menceritakan (kepadamu sebagian dari kisah) yakni cerita (Musa dan Firaun dengan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 5
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang...Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
) lafal Asathir bentuk jamak dari lafal Usthurah, artinya dongeng yang tidak ada kenyataannya, atau cerita
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 83
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya tanpa mengandung hikmah
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 111
Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 58
membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Quran yang penuh hikmah