Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 ILMU 10 zakat 11 Ar rahman 12 al maidah ayat 2 13 al fushilat ayat 33 14 riba 15 ibrahim 16 luqman 17 yunus 18 al baqarah ayat 275 19 ali imran 133 20 An nisa ayat 4 21 Al imran 22 menuntut ilmu 23 sedekah 24 al-Baqarah ayat 275 25 iman 26 al maidah ayat 1 27 Al-Baqarah ayat 4 28 yusuf 29 an nisa ayat 29 30 sedih 31 al-isro ayat 26 32 al baqarah ayat 282 33 Sholat 34 suraT Al-Maidah AYAT 38 35 banjir 36 shalat 37 Hujan 38 sabar 39 Al Imran 104 40 Al maidah ayat 90 41 Muhammad 42 ali imran 159 43 ar rahman 33 44 khalifah 45 surga 46 pemimpin 47 mukmin 48 Makar 49 al maidah ayat 3 50 al baqarah ayat 185 51 Jual beli 52 ANNISA AYAT 29 53 Ghaib 54 kurma 55 Maaf 56 Muhammad 7 57 Minyak+bumi+pertambangan 58 ali imran 14 59 Surat Al -insyirah 60 ikhlas 61 Soal sholat taraweh 62 laut 63 al hujurat ayat 13 64 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 65 fitnah 66 bersyukur 67 Luqman ayat 18 68 teman 69 Imran 70 luqman ayat 15 71 Surat 19 ayat 12 72 Yusuf 87 73 hewan dan tumbuhan 74 Al isra ayat 23 75 nikmat 76 Ayat sedekah 77 bumi 78 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 79 luqman+ayat+14 80 Nafas 81 al isra ayat 7 82 sesat 83 Tafsir quraish shihab surah al anaam ayat 82 ,jilit dan tempat +tahun terbitnya 84 luqman 18 85 Niat 86 al anfal ayat 2 87 Maryam 59 88 Hadist tentang manajemen Sumber daya manusia 89 ibrahim 32 90 an nisa ayat 34 91 al+maidah+ayat+3 92 ali+imran+ayat+19 93 beriman 94 al ikhlas 95 Surat albaqarah halaman pertama 96 AL+HUJURAT+ayat+13 97 Malam siang matahari dan bulan 98 surat annur 31 99 kebaikan 100 Al isra ayat 70

Hasil pencarian tentang Dakwah+terus+menerus

terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 46
Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 5
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
(Yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya) terus-menerus mengerjakannya.
Sungguh telah datang berbagai ancaman yang terus-menerus kepada kaum Fir'aun.
sangat kencang) sangat keras suaranya dan kuat sekali (pada hari nahas) atau pada hari yang sial (yang terus-menerus...) yakin kesialannya terus-menerus.
(Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa) melakukan perbuatan dosa (yang besar) yaitu perbuatan menyekutukan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 19
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus...menerus,
(Dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar) di dalam garis...edarnya secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti (dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian malam
Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang) terus-menerus tanpa mengenal waktu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 2
Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 14
Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus...menerus naik ke atasnya,
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 2
orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus...menerus".
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 21
Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
Mereka terus menerus melakukan dosa besar.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 33
Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 75
mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus...menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.
ke sisi-Nya (maka Dia menerima tobatnya) sebelum Nabi Adam bertobat (dan memberinya petunjuk) supaya terus-menerus
Dan kalaulah Allah terus menurunkan wahyu-Nya lagi kepadamu, yang mengingatkan mereka--sebagai suatu...rahmat--akan kebenaran agama ini, mereka akan terus-menerus menampik dan mengingkarinya.
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan...mereka mati atau meninggalkan rumah terus menerus untuk berjihad, tentu hanya sedikit yang menaatinya
(Dan seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus
(Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) Dia terus-menerus bersifat demikian.
Kata-kata itu masih saja diulang-ulang terus menerus.
Mereka berada dalam siksaan terus menerus: digiring ke pohon zaqqûm untuk makan dan minum kemudian dikembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 71
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari
adalah Allah Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya, yakni Dia terus-menerus
mereka ditimpa) yaitu, di waktu subuh dari hari yang tidak ditentukan itu (azab yang kekal) azab yang terus-menerus
Dan sesungguhnya, agar dakwah Nabi tetap berlaku hingga hari kiamat, Kami tidak menurunkan malaikat....Tetapi Kami menurunkan al-Qur'ân yang akan terus disebut dan diingat.
sebagai hal atau kata keterangan keadaan, yakni mereka selalu menatapkan pandangannya ke arahmu secara terus-menerus
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 72
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari
Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh hari delapan malam secara terus menerus.