Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 hari kiamat 12 Ali Imran 159 13 Riba 14 Injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 Surat Al sajdah ayat 29 17 Sesuai petunjuk 18 dalil+kitab+injil 19 Al maidah ayat 48 20 an-nisa' ayat 100 21 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 22 Al sajdah ayat 29 23 Ali+Imran+191 24 Al imran 25 Ibrahim ayat 7 26 sombong 27 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 28 at taubah ayat 105 29 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 30 kontrol diri 31 al hadid ayat 3 32 Zina 33 yusuf 111 34 an nisa 1 sampai 3 35 ilmu 36 an nisa ayat 34 37 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 38 Zabur 39 niat 40 Ali Imran ayat 159 41 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 42 ali+imran+190-191 43 Surat Al infitar 6 44 Hadits tentang ketauhidan 45 Menyesatkan 46 beriman pada hari kiamat 47 Hukum bacaanya 48 Al baqarah ayat 2 49 al ahzab ayat 59 50 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 51 an nahl ayat 90 52 ibrahim 7 53 Ali imran ayat 9 54 hadist+al-hujurat+ayat+12 55 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 56 harta 57 Ali imran ayat 138 58 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 59 Hadist mengenai Allah sang maharaja 60 Al an'am ayat 82 61 Surat annaShr 62 al hadid ayat 22 63 Amal tanpa ilmu 64 An nisa ayat 125 65 annahl ayat 90 66 An Nur ayat 2 67 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 68 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 69 Al-Maidah+ayat+2 70 ali imran 103 71 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 72 Yusuf 73 Surah taha ayat 15 74 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 75 Az zumar ayat 62 76 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 77 an-najiah ayat 17 78 Al isra ayat 13 79 kontrol+diri 80 al hijr ayat 9 81 yusuf 87 82 annisa ayat 59 83 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan 84 Maryam 58 85 yunus ayat 57 86 Surah al taubat ayat 81 87 beriman kepada allah dan hari akhirat 88 surat an nahl 89 Surat+Maryam+ayat+44 90 hadis bermanfaat bagi orang lain 91 yunus ayat 107 92 al anbiya ayat 47 93 yasin+ayat+56 94 Tanda-tanda bagi 95 Hadits muslim nomor 2789 96 hadist perintah puasa bulan muharom 97 hutang 98 Surat Al-An'am Ayat 151 99 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 100 Thaha+ayat+109

Hasil pencarian tentang Dalam+kubur+berputus+asa

terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 13
Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah...berada dalam kubur berputus asa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya mereka itu telah berputus asa terhadap negeri akhirat dengan pembalasan dan perhitungan...yang ada sebagaimana orang-orang kafir berputus asa terhadap peristiwa dihidupkannya kembali para penghuni...kubur.
Tidak dihenti-hentikan) maksudnya, tidak diringankan (azab itu dari mereka sedangkan mereka di dalamnya berputus...asa) yakni dalam keadaan diam berputus asa.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 87
Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus...asa dari rahmat Allah....Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
kalian kaum yang Allah murka terhadap mereka) yaitu orang-orang Yahudi (sesungguhnya mereka telah putus asa...ingkar kepada Nabi saw. padahal mereka mengetahui, bahwa Nabi saw. itu adalah benar (sebagaimana telah berputus...asa orang-orang kafir) yang kini berada (dalam kubur) yaitu orang-orang kafir yang telah mati terkubur..., telah putus asa dari kebaikan akhirat....Demikian itu karena di dalam kubur diperlihatkan kepada mereka tempat kedudukan mereka di surga seandainya
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 75
Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 12
Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 49
Dan Sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.
tentang Yusuf dan saudara sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus...asa) putus harapan (dari rahmat Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 56
Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat
Ibrâhîm menjawab, 'Aku tidak akan pernah putus asa dari kasih sayang Allah....Sebab, hanya orang-orang sesat yang tidak mengerti keagungan kekuasaan-Nyalah yang berputus asa dari
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 55
Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus...asa".
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 28
Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya.
gembira kepadamu dengan benar) dengan sungguh-sungguh (maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus...asa.") putus harapan.
(Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang zalim terdiam berputus asa) orang-orang musyrik diam
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 83
berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus...asa.
(Ibrahim berkata, "Tiada) tidak ada (orang orang berputus asa) dapat dibaca yaqnithu dan yaqnathu (dari
Oleh karena itu, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. '
qablihi yang kedua ini berfungsi mengukuhkan makna lafal yang sama dengan sebelumnya (benar-benar telah berputus...asa) putus harapan akan turunnya hujan.
diberikan kepada mereka) nasihat dan ancaman yang telah diberikan kepada mereka (melaluinya) yaitu dalam...siksa mereka) dengan azab (dengan tiba-tiba) secara sekonyong-konyong (maka ketika itu mereka terdiam berputus-asa...) mereka merasa berputus asa dari segala kebaikan.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 53
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus...asa dari rahmat Allah.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus...asa.
Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus...asa) dapat dibaca Laa Taqnithuu atau Laa Taqnathuu; sebagian ahli qiraat ada yang membacanya Laa Taqnuthuu...; artinya janganlah kalian putus asa (dari rahmat Allah.
dengan sikap yang sombong (dan apabila dia ditimpa kesusahan) kemiskinan dan kesengsaraan (niscaya dia berputus...asa) dari rahmat Allah.
ada) terdapat (azab yang keras) yaitu perang Badar tempat mereka terbunuh (tiba-tiba mereka menjadi berputus...asa) putus harapan dari semua kebaikan.
pesan dari Tuhanmu, "Wahai hamba-hamba-Ku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus...asa dengan rahmat Allah.
Maka dari itu, kesedihan yang dialami Ya'qûb tidak mampu membuatnya putus asa bahwa kedua anaknya yang...Jangan berputus asa terhadap sifat kasih sayang Allah yang pasti akan mengembalikan mereka kepada kita...Sebab, sesungguhnya yang berputus asa terhadap kasih sayang Allah hanyalah orang-orang yang ingkar dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 44
diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus...asa.
(Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur) artinya, Dia menjadikannya berada di dalam...kubur yang menutupinya.
(Dan Dialah Yang menurunkan hujan) yakni air hujan (sesudah mereka berputus asa) putus harapan dari turunnya