Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 penganiayaan 8 hari kiamat 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 riba 11 dalil+kitab+injil 12 Al Hujurat ayat 13 13 hari+kiamat 14 Ali Imran 159 15 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 16 sombong 17 Surat Al sajdah ayat 29 18 Sesuai petunjuk 19 Al maidah ayat 48 20 injil 21 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 22 Ibrahim ayat 7 23 Al sajdah ayat 29 24 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 25 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 26 an-nisa' ayat 100 27 at taubah ayat 105 28 al baqarah ayat 2 29 Surat Al infitar 6 30 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 31 al hadid ayat 3 32 kontrol diri 33 ali+imran+190-191 34 an nisa 1 sampai 3 35 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 36 Menyesatkan 37 Luqman+ayat+15 38 Ali Imran ayat 159 39 Al maidah ayat 2 40 Berakal 41 Hadits tentang ketauhidan 42 zabur 43 niat 44 Al imran 45 An Nur ayat 2 46 Yusuf 47 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 48 Hadist mengenai Allah sang maharaja 49 Surah taha ayat 15 50 An nur ayat 24 51 Luqman+ayat+14 52 Berfikir 53 an nisa ayat 34 54 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 55 ibrahim 7 56 annahl ayat 90 57 Ali+Imran+191 58 ali imran 103 59 harta 60 al bayyinah ayat 5 61 Hukum bacaanya 62 yusuf 111 63 at tahrim ayat 6 64 Al an'am ayat 82 65 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 66 beriman pada hari kiamat 67 al alaq ayat 1-5 68 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 69 An nisa ayat 125 70 Al isra ayat 13 71 Surat annaShr 72 Az zumar ayat 62 73 an nahl ayat 90 74 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 75 Al baqarah ayat 177 76 al baqarah ayat 20 77 Amal tanpa ilmu 78 Ali imran 110 79 Bacaan 80 an-najiah ayat 17 81 Ali imran ayat 138 82 Al-Maidah+ayat+2 83 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 84 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 85 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 86 Ali imran ayat 9 87 Al maidah ayat 1 88 al+imran+ayat+9 89 al anbiya ayat 47 90 al ahzab ayat 59 91 surat Hud ayat 41 92 Surat Al kafirun ayat kedua menjelaskan bahwa kita tidak boleh 93 hud ayat 6 94 Al A'raf ayat 180 95 Al aqhof ayat 13 dan artinya 96 hud+ayat+56 97 Tumbuhan 98 ayat tentang kontrol diri 99 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 100 al isra ayat 17

Hasil pencarian tentang Dalil+kitab+al+quran

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 196
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 21
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan...kitab itu?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 2
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 1
Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 2
Diturunkan Kitab ini (Al Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 31
Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) itulah yang benar, dengan membenarkan...kitab-kitab yang sebelumnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 92
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang...Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 4
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 114
Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al...Quran) kepadamu dengan terperinci?...Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 2
Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran.