Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 az+zumar+ayat+62 6 al ikhlas 7 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 8 cinta 9 Mencuri 10 Ar Rahman 11 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 12 al ahzab ayat 21 13 Bintang 14 al imran 31 15 amanat 16 ikhlas 17 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 18 ridha 19 Ali Imran 20 al hujurat ayat 13 21 kafir 22 Surat+At+Takatsur+ayat+1 23 Surat+At+Takatsur+ayat+2 24 surah an najmu ayat 3-4 25 Surat Al Baqarah ayat 267 26 ali imran 31 27 q.s yunus 105 28 Surat-ad-dahr-ayat-23 29 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 30 rezeki 31 Ali imran 104 32 Sihir 33 al isra ayat 55 34 malu 35 tolong menolong 36 al imron ayat 103 37 berusaha 38 Tidur 39 al maidah ayat 2 40 Surat+At+Takatsur+ayat+3 41 al maidah ayat 90 42 al maidah ayat 8 43 Kekerasan 44 Al-Baqarah ayat 247 45 niat 46 Tanah 47 Penciptaan Manusia 48 Gempa 49 hadits abu daud 50 Surat+Al+An+am+152 51 Yusuf 40 52 Rahmat 53 Ayat-ayat aspek budaya 54 zina 55 yunus 57 56 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 57 hutang 58 ali imran 159 59 Ilmu 60 at-taubah+ayat 3 61 Belajar 62 an+nur+ayat+59 63 Al-Hujurat ayat 11 64 Yusuf 65 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 66 Q.S. Yūnus/10: 40-41 67 surah ibrahim 68 surat yunus ayat 57 69 Syariat 70 An Nahl ayat 125 71 Akal 72 al an am ayat 99 73 al alaq ayat 1-5 74 al qalam ayat 4 75 an+nur+ayat+60 76 Surah+Al+Mulk+ayat+30 77 Mencintai 78 perdagangan dilaut 79 ar rad ayat 11 80 YUNUS 81 PEREMPUAN 82 penciptaan manusia dan jin 83 an+nur+ayat+61 84 Pemimpin 85 Surah alkahfi ayat 60 86 Ali+Imran+ayat+134 87 sholat 88 Quraisy 89 Nabi Muhammad 90 Al-Ma'un ayat 1-3 91 Babi 92 ilmu laduni 93 manusia 94 yusuf 111 95 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 96 Surah as saffat ayat 1 97 Surat al hadid ayat 7 98 al baqarah ayat 129 99 Luqman 100 al ahzab ayat 49

Hasil pencarian tentang Dan+mengijabahi+Lukmanul+Hakim+dan+Sulaiman+yang+telah+mewarisi+Daud+as.

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 16
Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang...suara burung dan kami diberi segala sesuatu....Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Sulaiman telah mewarisi Daud) yakni kenabian dan ilmunya tidak kepada putra-putra Nabi Daud yang...lainnya (dan dia berkata, "Hai manusia!...Kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung) yakni ia memahami suara-suaranya dan apa yang dimaksudnya...(dan kami diberi segala sesuatu) sebagaimana yang telah diberikan kepada para nabi dan para raja....(Sesungguhnya ini) semua yang diberikan ini (benar-benar satu karunia yang nyata").
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 15
Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala...puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman".
(Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya) sebagai anaknya (kepada keduanya) kepada masing-masingnya...(telah Kami beri petunjuk dan kepada Nuh sebelum itu telah Kami beri petunjuk) sebelum Ibrahim (dan...kepada sebagian dari keturunannya) yakni keturunan Nabi Nuh (yaitu Daud dan Sulaiman) Sulaiman anak Daud...(Ayub dan Yusuf) anak lelaki Yakub (Musa dan Harun....Demikianlah) seperti mereka yang telah Kami beri pahala (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang
(Maka Kami telah memberikan pengertian tentang hukum) yakni keputusan yang adil dan tepat (kepada Sulaiman...atau menguatkan keputusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman....yang kedua yaitu yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman berfungsi memansukh hukum yang pertama, yakni...(dan ilmu) tentang masalah-masalah agama (dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung,...(Dan Kamilah yang melakukannya) yakni Kamilah yang menundukkan keduanya dapat bertasbih bersama Daud,
(Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman) yakni anak Daud (ilmu) tentang peradilan...di antara manusia dan bahasa burung serta lain-lainnya (dan keduanya mengucapkan) sebagai tanda syukur...mereka kepada Allah, ("Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami) dengan kenabian dan ditundukkannya...jin, manusia dan setan-setan (dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman").
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 79
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing...mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung,...semua bertasbih bersama Daud....Dan kamilah yang melakukannya.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 30
Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba.
(Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman) sebagai anaknya (dia adalah sebaik-baik hamba) maksudnya...Sulaiman adalah sebaik-baik hamba....(Sesungguhnya dia amat taat) kepada Rabbnya, selalu bertasbih dan berzikir pada semua waktunya.
(atas karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka itu) berupa kenabian dan banyaknya istri?...Artinya mereka mengangankan lenyapnya nikmat itu daripadanya dan mengatakan, "Sekiranya ia nabi, tentulah...(Sungguh, Kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim) nenek moyang mereka seperti Musa, Daud dan Sulaiman...(Kitab dan hikmah) serta nubuwah (dan telah Kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar) Daud mempunyai...99 orang istri, sedangkan Sulaiman seribu orang wanita, campuran dari orang merdeka dan hamba sahaya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh...dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak..., Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman....Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
(Dan) ingatlah (Daud dan Sulaiman) yakni kisah keduanya, dijelaskan oleh ayat selanjutnya (di waktu keduanya...(Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu) Dhamir jamak dalam ayat ini menunjukkan...makna untuk dua orang, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman....Lalu Nabi Daud berkata, "Pemilik ladang itu berhak untuk memiliki kambing-kambing yang telah merusak...Akan tetapi Nabi Sulaiman memutuskan, "Pemilik kebun hanya diperbolehkan memanfaatkan air susu, anak-anak
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 84
Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya....Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami...beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa...dan Harun....Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 78
Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena...Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,
(Sesungguhnya Kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah menurunkannya kepada Nuh dan...nabi-nabi sesudahnya dan) seperti (telah Kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak) yakni kedua putranya...(serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman...dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur) dibaca dengan fathah hingga...artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu` yaitu mashdar yang
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 13
Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung...dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku)....Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah)....Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 10
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami....(Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan...Kami telah melunakkan besi untuknya,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 6
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang...yang diridhai".
(Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami pula yang mewarisi) yang...tetap hidup dan mewarisi semua makhluk.
(Dan) telah Kami tundukkan (untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya) dan pada ayat yang lain...disebutkan Rukha-an, artinya angin yang sangat kencang dan pelan tiupannya, kesemuanya itu sesuai dengan...kehendak Nabi Sulaiman (yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya) yakni...(Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain ilmu Allah yang telah diberikan kepada Sulaiman...Allah melakukan hal itu sesuai dengan ilmu-Nya yang maha mengetahui segala sesuatu.
Selain itu, juga mewarisi aku dalam ilmu dan agama, dan mewarisi kerajaan dari keturunan Ya'qûb....Jadilkanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang mendapat perkenan-Mu dan perkenan manusia."
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur....Dan Kami berfirman, ("Hai gunung-gunung!...Lakukanlah berulang-ulang) yakni ulang-ulanglah (bersama Daud) melakukan tasbih; maksudnya bertasbihlah...Al Jibaalu maksudnya Kami menyeru mereka supaya bertasbih bersamanya (dan Kami telah melunakkan besi...untuknya) sehingga besi di tangan Nabi Daud bagaikan adonan roti lunaknya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 81
Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya...ke negeri yang kami telah memberkatinya....Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam....Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
(Maka diamlah Nabi Sulaiman) dapat dibaca Famakutsa dan Famakatsa (dalam waktu yang tidak lama) tidak...Akhirnya Nabi Sulaiman memaafkannya, lalu Nabi Sulaiman menanyakan kepadanya tentang apa yang ia jumpai...selama ketidakhadirannya itu (Hud-hud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya...) yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah kamu saksikan (dan kubawakan kepadamu dari negeri...Saba) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 34
Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai...tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat.
Nabi Sulaiman sengaja melakukan demikian sewaktu ia mendengar berita bahwa kedua betis ratu Balqis dan...(Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air) yakni kolam yang penuh dengan air (dan...(Sulaiman berkata) kepada Balqis, ("Sesungguhnya ia adalah istana licin) dan halus (yang terbuat dari...Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri) dengan menyembah selain Engkau (dan aku...Disebutkan di dalam suatu riwayat, bahwa Nabi Sulaiman telah diangkat menjadi raja sejak ia berumur tiga
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 23
Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi
yang kamu sampaikan kepada kami ini (ataukah kamu termasuk yang berdusta") yakni kamu termasuk satu...Sesudah itu Nabi Sulaiman menulis surah kepada ratu Balqis yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba...Allah, Sulaiman ibnu Daud kepada ratu Balqis, ratu negeri Saba....Amma Ba'du, Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang...yang berserah diri".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 24
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada...sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah...Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud...dan bertaubat.