Paling Sering Dicari

1 sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Aspek politik dan pemerintahan 4 al ikhlas 5 Berfikir 6 az+zumar+ayat+62 7 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 8 cinta 9 Ar Rahman 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 ridha 13 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 14 al hujurat ayat 13 15 ikhlas 16 amanat 17 Bintang 18 al ahzab ayat 21 19 al imran 31 20 Ali Imran 21 Surat+At+Takatsur+ayat+1 22 Surat-ad-dahr-ayat-23 23 rezeki 24 Ali imran 104 25 Surat+At+Takatsur+ayat+2 26 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 27 Surat Al Baqarah ayat 267 28 ali imran 31 29 surah an najmu ayat 3-4 30 q.s yunus 105 31 kafir 32 Tanah 33 Ilmu 34 al maidah ayat 8 35 at-taubah+ayat 3 36 yunus 57 37 hutang 38 Tidur 39 zina 40 Sihir 41 tolong menolong 42 Surat+Al+An+am+152 43 Surat+At+Takatsur+ayat+3 44 niat 45 al maidah ayat 2 46 Yusuf 40 47 berusaha 48 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 49 al maidah ayat 90 50 Kekerasan 51 Ayat-ayat aspek budaya 52 an+nur+ayat+59 53 ali imran 159 54 hadits abu daud 55 Penciptaan Manusia 56 Gempa 57 Belajar 58 Al-Hujurat ayat 11 59 al imron ayat 103 60 malu 61 Al-Baqarah ayat 247 62 Rahmat 63 al isra ayat 55 64 pasangan 65 surat ibrahim ayat 27 66 Yang+maha+merajai 67 an+nur+ayat+61 68 al imran 159 69 nikmat 70 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 71 al baqarah ayat 168 72 Al-Ma'un ayat 1-3 73 Luqman 74 Babi 75 ibrahim ayat 7 76 al an am ayat 99 77 tumbuhan 78 Yusuf 79 Luqman ayat 20 80 al baqarah ayat 129 81 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 82 manusia 83 perdagangan dilaut 84 Surah+Al+Mulk+ayat+30 85 Surah as saffat ayat 1 86 Petunjuk 87 Neraka 88 yusuf 111 89 sholat 90 Ali imran 141 91 surah al baqarah ayat 188 92 muhammad 93 an+nur+ayat+58 94 Tafsir tentang lgbt 95 Nabi Muhammad 96 meridhai 97 Q.S. Yūnus/10: 40-41 98 al alaq ayat 1-5 99 al ahzab ayat 49 100 Quraisy

Hasil pencarian tentang Dan+sesungguhnya+kami+telah+mengutus+Rosul+pada+tiap+tiap+umat+untuk+menyerukan+sembahlah+Allah+saja+dan+jauhilah+Thogut+itu.

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 36
Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja...), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya....Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat) seperti Aku mengutus kamu kepada mereka...(untuk) artinya untuk menyerukan ('Sembahlah Allah) esakanlah Dia (dan jauhilah thaghut,') berhala-berhala...itu janganlah kalian sembah (maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...) lalu ia beriman (dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti) telah ditentukan (kesesatan...baginya) menurut ilmu Allah, sehingga ia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 28
Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut....Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya....Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
(Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat) tiap-tiap pemeluk suatu agama (berlutut) mereka berdiri...pada lututnya, atau mereka membentuk kumpulan....(Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat kitabnya) untuk melihat catatan amalnya, lalu dikatakan kepada...mereka, ("Pada hari ini kalian diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan") sebagai pembalasannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 148
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya....Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat)....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 38
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri...dan keturunan....Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah...Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 67
Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali...mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu....Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.
Pada hari kiamat nanti kamu akan melihat penganut tiap-tiap agama duduk berlutut karena dahsyatnya suasana...dan bersiap-siap memenuhi panggilan....Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk menerima catatan amal perbuatannya masing-masing, dan dikatakan kepada...mereka, "Hari ini kalian akan mendapatkan balasan apa yang telah kalian lakukan di dunia."
(Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi...peringatan) untuk mengingatkan penduduknya, akan tetapi Kami mengutus kamu, hai Muhammad, kepada penduduk
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 13
Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya...Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 89
(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari...mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia....Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat...dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 13
Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah...tetaplah perkataan dari pada-Ku: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia
(Tiap-tiap umat) dari umat-umat semuanya (mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka) kepadanya...mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil) secara adil; untuk itu Allah...mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman kepadanya (dan mereka sedikit...Demikianlah Kami melakukan hal yang serupa terhadap mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 75
Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkata "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu...", maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 44
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut....Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka Kami perikutkan sebagian...Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia), maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 41
Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 84
Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi (rasul), kemudian...tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan
Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan (rasul...) dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah...dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; karena itu Aku azab mereka
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 48
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,...yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang....Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji...itu,
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah...terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha...Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya....Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 34
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya...barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 47
Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara...mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu akhir yang telah ditentukan....Tidak ada satu kekuatan apa pun mampu memajukan dan mengundurkannya walau sesaat.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 83
Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan...ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok).
(Dan) ingatlah (akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka...sendiri) yakni nabi mereka sendiri (dan Kami datangkan kamu) hai Muhammad (menjadi saksi atas mereka...(Dan Kami turunkan kepadamu Alkitab) yakni Alquran (untuk menjelaskan) untuk menerangkan (segala sesuatu...) yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat (dan petunjuk) supaya jangan tersesat...mentauhidkan Allah.
(Dan) ingatlah (akan hari ketika Kami membangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi) yakni nabinya...yang berkesaksian tentang kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh umatnya, yaitu pada hari kiamat...nanti (kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak...pula mereka dibolehkan meminta maaf) artinya mereka tidak diperkenankan untuk minta maaf kepada Allah
(Tiap-tiap umat mempunyai ajal) yakni masa tertentu (maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak...dapat mengundurkannya) ajal itu (barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya) memajukan temponya
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 51
Dan andaikata Kami menghendaki benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 111
(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap...diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 89
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan