Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 saba ayat 46 14 saba' 46 15 Al Hujurat ayat 13 16 yunus ayat 99 17 ali imran 18 kebebasan 19 ilmu pengetahuan 20 Ali imran 14 21 ibrahim 7 22 surat al baqarah ayat 256 23 YUNUS 24 jual beli 25 al maidah ayat 2 26 ali imran 191 27 Qs. Attin ayat 4 28 as saba 46 29 al mujadalah ayat 11 30 Al ikhlas 31 al hajj ayat 41 32 an nisa ayat 1 33 SABA+46 34 saba 35 Surah al- baqarah ayat 36 36 Berpikir 37 al imran ayat 159 38 pemimpin 39 Anisa ayat 118 40 Anisa+ayat+118 41 Surah+An+Nisa+Ayat+26 42 al-hajj ayat 41 43 Arab 44 surat al baqarah ayat 36 45 Ali Imran 185 46 Surat Ibrahim ayat 7 47 Surah Ali Imran 214 48 kurban 49 Syirik 50 Al Furqan ayat 74 51 al-baqarah ayat 36 52 QS. Al-Hajj ayat 41 53 Ar rahman 54 surat saba ayat 46 55 an najm ayat 39-42 56 ali imran 12 57 Surat Al hajj ayat 41 58 Ali Imran ayat 19 59 al-baqarah ayat 256 60 surat at taubah ayat 71 61 ibrahim 62 An Nahl ayat 5 63 rezeki 64 An+Nahl+ayat+6 65 al baqarah ayat 170 66 al mujadilah ayat 11 67 ali imran 31 68 maryam 69 Sabar 70 ali imran 103 71 surat saba' ayat 46 72 al baqarah ayat 3 73 kebebasan musyawarah 74 Al ahzab ayat 36 75 ar rum ayat 21 76 berpendapat 77 Qs. Al-alaq ayat 5 78 al+hijr+28 79 YUNUS+99 80 Angin 81 al bayyinah ayat 8 82 al-imran ayat 159 83 qs saba' 46 84 kedudukan wanita 85 QS Saba' ayat 46 86 qs yunus 99 87 ali imran 13 88 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 89 surah al-Baqarah ayat 30 90 al kafirun ayat 6 91 asy-Syura ayat 38 92 At Taubah ayat 31 93 Al+Baqarah+ayat+260 94 ibrahim perintah Allah 95 Al+ahzab+ayat+18 96 at taubah ayat 122 97 manusia 98 al baqarah ayat 233 99 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 100 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB

Hasil pencarian tentang Dinding+ini+rahmat+dari+tuhan

Setelah selesai membangun dinding, Dzû al-Qarnain berkata sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah,..."Dinding ini merupakan rahmat dari Tuhanku kepada hamba-hamba-Nya, dan dinding ini akan tetap berdiri
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 98
Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku
(Dan) ingatlah (ketika Ibrahim meninggikan sendi-sendi) dasar-dasar atau dinding-dinding (Baitullah)...maksudnya membinanya yang dapat dipahami dari kata 'meninggikan' tadi (beserta Ismail) `athaf atau dihubungkan...kepada Ibrahim sambil keduanya berdoa, ("Ya Tuhan kami!...Terimalah dari kami) amal kami membina ini, (sesungguhnya Engkau Maha Mendengar) akan permohonan kami
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 2
(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,
(Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding) lafal Saddan dalam dua tempat...Ini merupakan tamtsil yang menggambarkan tertutupnya jalan iman bagi mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 15
Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 10
Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan...kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam...urusan kami (ini)".
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 13
perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari...Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu....Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 56
Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat
Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman..., maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 21
Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari pada-Nya, keridhaan dan surga, mereka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 157
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang
Wahai Tuhan kami, lipatgandakanlah siksaan mereka....Usirlah mereka dari rahmat-Mu sejauh-jauhnya, sebanding dengan kejahatan yang telah mereka perbuat."
Setelah dinding itu selesai dibangun, dari balik dinding tersebut senantiasa terjadi kekacauan di kalangan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 9
Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata
"Sedangkan dinding yang aku tegakkan dengan tidak mengharap upah," masih kata hamba saleh tadi melanjutkan..., "adalah milik dua anak yatim dari penduduk kota itu....Di bawah dinding itu terdapat harta simpanan yang ditinggalkan oleh ayah mereka untuk mereka berdua....ingin memelihara harta simpanan untuk kedua anak itu sampai mereka dewasa dan membutuhkannya, sebagai rahmat
Mereka yang tidak memperhatikan ayat-ayat dan bukti-bukti kebesaran Tuhan, Kami umpamakan seperti orang...yang terapit oleh dua dinding sehingga mata mereka terhalang untuk melihat apa yang ada di hadapan dan
(Mereka itulah yang mendapat selawat) artinya ampunan (dari Tuhan mereka serta rahmat) atau nikmat (dan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 82
Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda...menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat...dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri.
Kitab suci ini adalah petunjuk yang membebaskan manusia dari kesesatan, dan sebagai rahmat yang menyelamatkan...orang-orang yang beriman kepadanya dari siksa.
tunggulah kami (supaya kami dapat mengambil) maksudnya supaya kami kebagian cahaya dan sinar (sebagian dari...(Lalu diadakan di antara mereka) dan antara orang-orang yang beriman (dinding) menurut suatu pendapat...dinding itu dinamakan Al A'raaf (yang mempunyai pintu....Di sebelah dalamnya ada rahmat) ada bagian yang menghadap orang-orang yang beriman (dan di sebelah luarnya...) ada bagian yang menghadap orang-orang munafik (dari situ ada azab).
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 53
Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang...lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.
Ini adalah (penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hamba-Nya) lafal 'abdahu menjadi Maf'ul dari Rahmah...(Zakaria) sebagai penjelasan dari kata 'hamba' tadi.
Akan tetapi al-Qur'ân itu Kami jadikan abadi sebagai rahmat dari Tuhanmu, karena karunia Allah kepadamu...dalam mukjizat ini sangatlah besar.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 42
Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang...yang dijauhkan (dari rahmat Allah).
Alquran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding...yang tertutup rapat) artinya Kami menjadikan penutup yang rapat bagimu dari mereka sehingga mereka tidak...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik yang hendak membunuh Nabi saw.
(Dan Kami sertakan laknat kepada mereka di dunia ini) berupa kehinaan (dan pada hari kiamat mereka termasuk...orang-orang yang dijauhkan) dari rahmat-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 39
Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke...dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah).
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 33
disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan...merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan
Mereka yang berakal sehat itu selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyeleweng...dari kebenaran setelah Engkau tunjuki kami....Berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu berupa kesesuaian dan kemantapan hati.