Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 shalat 11 al jaatsiyah ayat 13 12 iblis 13 kejadian manusia 14 Sholat 15 ali imran 159 16 al maidah ayat 3 17 an nahl ayat 125 18 jujur 19 muhammad 10 20 al maidah ayat 2 21 sedekah 22 luqman 13 23 al hujurat ayat 13 24 akal 25 saba 19 26 taubat 27 Pohon 28 an nisa ayat 59 29 Pasar modal 30 yunus 10 31 Al baqarah ayat 2 32 Hadist Bukhori dan muslim 33 jual beli 34 haji 35 al baqarah ayat 282 36 al ikhlas 37 al ahzab ayat 21 38 al+anam+ayat+1 39 Zakat 40 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 41 Dosa 42 amanat 43 an-nisa ayat 19 44 luqman 45 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 46 al maidah ayat 1 47 Takwa 48 maha lembut 49 al ankabut ayat 45 50 lebih dari 51 Takdir 52 al maidah ayat 90 53 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 54 Ibrahim 7 55 al imran 56 al-ikhlas 57 Tentang bersi 58 yunus 41 59 Mengurus 60 At taubah ayat 36 61 Hud ayat 61 62 an nisa ayat 29 63 ali imran 190 64 Agama 65 al- Baqarah ayat 195 66 an-nahl ayat 90 67 Al-an'am ayat 165 68 jihad 69 surat quraisy 70 Masjid 71 al-Furqan ayat 67 72 ar rum ayat 30 73 muslim, bab pakaian (2125) 74 at taubah ayat 71 75 nafas 76 Ibrahim+ayat+34 77 at tahrim ayat 6 78 ali Imran 64 79 an+nisa+ayat+59 80 al baqarah ayat 30 81 surat ali imran ayat 159 82 AL ISRA AYAT 23 83 AL HUJURAT AYAT 10 84 Ziarah kubur 85 al ikhlas ayat 1 86 surah hud ayat 61 87 Surah al baqarah ayat 30 88 al mujadilah ayat 11 89 surat Yunus ayat 57 90 al baqarah ayat 21 91 an nur ayat 2 92 cobaan 93 ali imran ayat 97 94 Ibrahim ayat 7 95 hud ayat 13 96 al baqarah ayat 175 97 ali imran 96 98 al baqarah ayat 228 99 Unta 100 an-Nahl ayat 125

Hasil pencarian tentang Firman+Allah+memberikan+kelengkapan

mendengar seruanmu--meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai ia mendengar firman...Allah....Perintah untuk memberikan jaminan keamanan kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan....Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan...Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk...Allah melarang mereka menyakiti orang lain....aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.
(Oleh sebab itu berikanlah peringatan) dengan Alquran (karena peringatan itu bermanfaat) maksudnya memberikan...peringatan dengan hal-hal yang telah disebutkan pada firman-Nya, "Sayadzdzakkaru," sekalipun peringatan
untuk memberikan syafaat (bagi orang yang dikehendaki)-Nya di antara hamba-hamba-Nya (dan diridai) ia...diridai oleh-Nya, karena ada firman lainnya yang menyatakan, ".. dan mereka tiada memberi syafaat melainkan...kepada orang yang diridai Allah."..., sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat memberi syafaat...di sisi Allah tanpa izin-Nya?"
(Sesungguhnya ia) yakni Alquran itu (benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia) yakni..., dimuliakan oleh Allah, dia adalah malaikat Jibril....Lafal Al-Qaul dimudhafkan kepada lafal Rasuulin karena Al-Qaul atau firman itu dibawa turun olehnya.
Lalu Allah menjawab dengan firman-Nya, "Kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan dan diakhirkan."
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 19
sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
(Dari apakah Allah menciptakannya?) Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna Taqrir....Kemudian Allah menjelaskannya melalui firman berikutnya:
Sesungguhnya ketentuan Allah telah turun....Sempurnalah kalimat Allah yang benar dan adil dengan menurunkan al-Qur'ân yang mengandung kebenaran....Tidak seorang pun dapat mengubah firman-firman dan kitab- kitab Allah.
(Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan) yakni hamba-hamba Allah yang beriman, Istitsna di sini bersifat...Munqathi', dan pembalasannya disebutkan pada firman selanjutnya, yaitu:
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 75
Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman...Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?.
Allah menjanjikan kepada mereka dengan janji yang tidak pernah diingkari....Allah Mahaunggul atas segala sesuatu dan Mahabijaksana dalam firman dan perbuatan-Nya.
(Dan tiada lain perintah Kami) terhadap sesuatu yang Kami kehendaki ada (hanyalah) sekali (satu firman...seperti kejapan mata) dalam hal kecepatannya, yaitu melalui firman-Nya 'Kun' yakni adalah kamu, maka...sesuatu yang dikehendaki itu langsung ada dengan seketika; pengertian ini diungkapkan pula oleh firman
(Adapun orang yang memberikan) menginfakkan hartanya di jalan Allah (dan bertakwa) kepada Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 28
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 5
Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
Lalu Allah menjelaskan hal ini melalui firman selanjutnya,
(Maka apakah terhadap firman ini) Alquran ini (kalian menganggapnya remeh?)
(Dan Janganlah kalian mengadakan tuhan Yang lain di samping Allah....Sesunguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian) sebelum firman-Nya, "Fafirruu
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 27
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya..., ".... supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu..."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 54
ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?...Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan
kondisi keuanganmu memaksamu berpaling dari orang-orang yang disebut di atas, sehingga kamu tidak dapat memberikan...hak mereka karena tidak ada yang bisa diberikan saat itu, tetapi kamu tetap berharap Allah memberikan...kemudahan untukmu, maka katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik yang dapat memberikan harapan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 10
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
Wahai orang-orang yang mendengar firman Allah, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang musyrik yang...seharusnya mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada Muhammad dan agamanya malah mengingkari-Nya
Kemudian Mûsâ berkata kepada mereka, "Firman Allah, 'Sapi itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk...memiliki warna yang berbeda dengan kebanyakan warna tubuhnya. '" Mereka berkata, "Sekarang kamu telah memberikan
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 48
dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki....Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 13
sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil.
orang-orang yang mendapat petunjuk) mereka adalah orang-orang mukmin (Dia menambah kepada mereka) yakni Allah...(petunjuk dan memberikan kepada mereka -balasan- ketakwaannya) maksudnya, Allah memberikan ilham kepada