Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 surga 5 an+nisa+ayat+21 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 Hukum+al+ankabut 8 surat an nisa ayat 135 9 Sabar 10 Muslim 11 luqman+ayat+14 12 shalat 13 surat+An-Najm+ayat+38 14 Riba 15 al imran 16 ikhlas 17 Ar rahman 18 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 19 waktu 20 tolong menolong 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 23 Nabi saw 24 surah+al+baqoh+ayat+222 25 puasa 26 Anak allah 27 pecahan 28 yunus 5 29 dimana Allah 30 wanita 31 al kahfi ayat 2 32 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 33 QS. Al-Baqarah ayat 124 34 Allah 35 zakat 36 ali imran 97 37 hadits shalat 38 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 39 ular 40 muhammad 35 41 Al maidah ayat 2 42 Tajwid+surat+al+anbiya 43 Zikir 44 ayat 145 45 AL MAIDAH AYAT 3 46 Surat albakoroh 20_28 47 ali imran 190 48 munafik 49 al baqarah ayat 163 50 al baqarah ayat 275 51 anjing 52 Al ahzab ayat 21 53 Surah Ali-Imran ayat 114 54 ali imran 103 55 Surat al isra 56 Shad ayat 27 57 shaad 58 Ali imran 133 59 Ali Imran 60 al hijr 61 Yunus 62 luqman ayat 12 63 Jujur 64 ali imran 110 65 Takwa 66 unta 67 Ali imran 159 68 yusuf 24 69 Al hadid ayat 20 70 Hutang 71 Ayat 42 72 Surat Nuh 73 Al Baqarah ayat 30 74 Al Qashas ayat 77 75 Al mulk ayat 2 76 Q.S. Fathir ayat 2 77 ar rum ayat 21 78 surah al ikhlas 79 QS. al-Luqman ayat 10 80 ali imran 104 81 Maryam ayat 54 - 65 82 akhlak 83 al hijr ayat 9 84 An naml ayat 19 85 Kisah kaum sodo 86 Pendusta 87 ali imran 147 88 hujan 89 al-baqarah ayat 275 90 al baqarah ayat 2 91 Petunjuk 92 al imran 104 93 ali+imran+146 94 waris 95 Ali imron ayat 102 96 katak 97 al-quran 98 ibrahim 1 99 ayat Quran tentang sejarah 100 ashshof ayat 61

Hasil pencarian tentang Gelap+dan+terang

terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 29
dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 1
Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun
(Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
yang ketiga, demikianlah menurut pendapat Syekh di dalam surah Al-Kahfi (Yang telah menciptakan langit dan...mengingat keduanya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar di mata orang-orang yang menyaksikannya (dan...mengadakan) menjadikan (gelap dan terang) artinya setiap yang gelap dan terang; pengungkapan kata gelap...dengan bentuk jamak sedangkan untuk terang tidak karena gelap itu mempunyai banyak penyebabnya.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 1
(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada...cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 16
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan...(dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang...benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 5
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya...): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada...Sesunguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan
(Dan Dialah yang menghidupkan) dengan meniupkan roh ke dalam Mudhghah atau janin (dan mematikan, dan...Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang) malam gelap, dan siang menjadi terang, serta menambah...panjang dan mengurangi waktu salah satu di antara keduanya.
(Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita) artinya dari kejahatan malam hari apabila telah...gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam.
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 2
dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 122
Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang...dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 20
dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,
terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 3
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
(Dan apabila bulan telah hilang cahayanya) yakni menjadi gelap dan lenyap sinarnya.
(Dan tidak pula sama gelap gulita) yaitu kekafiran (dengan cahaya) yakni keimanan.
(Dan wajah-wajah pada hari itu ada yang muram) tampak gelap dan sangat muram.
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami) yang berjumlah sembilan ayat...lalu Kami firmankan kepadanya ("Keluarkanlah kaummu) yaitu kaum Bani Israel (dari gelap-gulita) dari...kekafiran (kepada cahaya yang terang-benderang) yaitu keimanan (dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari...dalam peringatan itu (terdapat tanda-tanda bagi setiap orang penyabar) di dalam mengerjakan ketaatan (dan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 16
Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah"....kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan...Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang...Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".
Mereka berusaha keras menyembunyikannya dan menyangka bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terlintas...Maka ketahuilah, kalaupun mereka beranjak ke tempat tidur dengan berselimut di gelap malam sambil menutup-nutupi...di dalam hati, Allah Maha Mengetahui semua yang mereka lakukan, baik yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan...Allah Mahatahu apa yang terdetik di dalam hati dan apa yang sengaja disembunyikan.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 20
maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 40
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula...), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah...dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia
(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari...dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran...rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam..., ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 34
dan subuh apabila mulai terang.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 2
dan siang apabila terang benderang,
(Atau) amal perbuatan orang-orang kafir yang buruk (seperti gelap-gulita di lautan yang dalam) yakni...ombak itu (ada ombak pula, di atasnya lagi) maksudnya di atas ombak yang kedua itu (awan) yang mendung dan...gelap; ini adalah (gelap-gulita yang tindih-menindih) yakni gelapnya laut, gelapnya ombak yang pertama..., gelapnya ombak yang kedua, dan gelapnya mendung (apabila dia mengeluarkan) yakni orang yang melihatnya...ia tidak dapat melihat tangannya sendiri (dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah tiadalah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
(Dan subuh apabila mulai terang) mulai menampakkan sinarnya.
(Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita) yakni menjadi hangus terbakar semuanya
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.