Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 an nisa ayat 29 8 berpakaian sesuai syariat islam 9 surat al hujurat ayat 10 10 Perhiasan 11 taubat 12 ibrahim+ayat+3 13 Jual beli 14 ilmu 15 ibrahim 16 Ali Imran 17 al isra ayat 55 18 zakat 19 al+maidah+ayat+38 20 kitab+zabur 21 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 22 Pakaian menutup aurat 23 jaringan tumbuhan 24 al furqan ayat 1 25 al maidah ayat 8 26 menutup aurat 27 Bentuk molekul 28 al isra ayat 82 29 kitab injil 30 Surat al baqarah ayat 214 31 Langit 32 al Baqarah ayat 219 33 niat 34 injil 35 al maidah ayat 2 36 imran 37 Luqman 38 jihad 39 Zina 40 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 41 Pertengkaran 42 Yusuf 43 surat al jumu'ah 44 Yunus 45 Ali imran 159 46 ibrahim 7 47 Al hajj ayat 5 48 at taubah ayat 33 49 Keberagaman tumbuhan 50 aL aNKABUT AYAT 20 51 an nisa ayat 4 52 an nisa ayat 59 53 Surat al isra ayat 2 54 surat an-naba' 55 hukum 56 al hasyr ayat 7 57 berserah diri 58 ar rum ayat 41 59 at taubah ayat 105 60 Riba 61 an nur ayat 32 62 an nisa ayat 9 63 al+qaff+ayat+30 64 Minta ampun 65 Akhlak 66 pekerjaan 67 takwa 68 kitab Taurat 69 an nisa ayat 3 70 Hadits abu Daud 1116 71 Ar rad ayat 11 72 ar-rum ayat 41 73 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 74 at taubah ayat 103 75 surat an nur ayat 54 76 Ketaatan 77 ali imran 102 78 Rahasia 79 Kepatuhan syariah 80 Ar rum ayat 21 81 ayat kursi 82 al ikhlas 83 ali imran 134 84 wanita 85 ali imran 190 86 ali imran 104 87 muhammad 88 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 89 hadits ibnu majah 225 90 al imran 91 tulang 92 Perang badar 93 yunus ayat 57 94 Surat sad ayat 24 95 al maidah ayat 3 96 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 97 ali+imran+31 98 an+nisa+ayat+6 99 Kerusakan 100 bumi langit bulan matahari

Hasil pencarian tentang Hadis+kitab+zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah...adanya peringatan) yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Alquran yang telah ada di sisi Allah, yakni
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur...dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...kitab Sahih Bukhari dan Muslim....Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur...) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab...Zabur kepada Daud).
(Dan tidak ada di antara Ahli Kitab) seorang pun juga (kecuali akan beriman kepadanya) yakin kepada Isa...(sebelum meninggalnya) artinya sebelum ahli Kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi...wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis
(Tidaklah) masalahnya tergantung kepada (angan-anganmu dan tidak pula angan-angan Ahli kitab) tetapi...di akhirat dan adakalanya di dunia dengan cobaan dan bala bencana sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis
sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab...Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia) yaitu dia menjadi
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
yang buta huruf) yaitu bangsa Arab; lafal ummiy artinya orang yang tidak dapat menulis dan membaca kitab...yakni Alquran (menyucikan mereka) membersihkan mereka dari kemusyrikan (dan mengajarkan kepada mereka Kitab...) Alquran (dan hikmah) yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau hadis.
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
dapat ditunggangi dan dijadikan perhiasan dagingnya dapat dimakan, hal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis...kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
Allah berfirman, ("Tetapi mereka mengingkarinya) mengingkari Kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu...Alquran kitab yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (kelak mereka akan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 18
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
(Allah menghapuskan) daripada kitab itu (apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan) dapat dibaca yutsbitu...masalah-masalah lainnya yang dikehendaki-Nya untuk dihapus atau ditetapkan (dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab...) asal kitab yang tidak berubah sedikit pun daripadanya, yaitu kitab-kitab-Nya di zaman azali.