Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 as saf ayat 3 6 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 7 yusuf 8 Al maidah ayat 6 9 kami 10 Zina 11 ali imran 190 12 ali imran 14 13 al maidah ayat 90 14 an nisa ayat 59 15 Surat ayat29 dan tafsirannya 16 al hujurat ayat 6 17 Sholat 18 amal 19 jual beli 20 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 21 al hujurat ayat 13 22 al-hujurat ayat 13 23 al maidah ayat 3 24 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 25 ALI IMRAN 26 harta 27 Al-Baqarah ayat 152 28 Az zukhruf ayat 47 29 akidah islam akidah yang praktikal 30 an+nisa+ayat+162 31 surat ibrahim ayat 7 32 Luqman ayat 14 33 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 34 At taubah ayat 105 35 aurat 36 Surah 31 ayat 13 37 Al+baqarah+ayat+30 38 Q.S An-nahl ayat 18 39 al hadid ayat 22 40 Al-Baqarah Ayat 282 41 Surat an nur ayat 31 42 Al baqarah ayat 2 43 al hajj ayat 7 44 al baqarah ayat 30 45 al-baqarah ayat 148 46 Al hijr 9 47 az Zariyat ayat 58 48 Nabi palsu 49 ali imran 19 50 menutup mulut 51 Jujur 52 AL KAHFI AYAT 29 53 Perangilah 54 Al imran 55 Al baqarah ayat 185 56 Maryam ayat 58 57 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 58 Syirik 59 surat al ikhlas 60 dalil+kitab+injil 61 sehaT 62 Ar rum ayat 21 63 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 64 10 sahabat yang dijanjikan syurga 65 ibrahim 7 66 hadist+al-hujurat+ayat+12 67 al a'raaf 172 68 Peradaban islam 69 ali imran 185 70 ali imran 159 71 Luqman+ayat+17 72 ibrohim ayat 40 73 ali imran 110 74 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 75 Surat al furqan ayat 26-27 76 ar rahman 26-27 77 al-A’raaf:157 78 Isa putra Maryam 79 Al-Baqarah Ayat 144 80 ali imran 104 81 Alhumazah ayat 1 82 hadits larangan berbuat keji 83 Zabur 84 ali imran 130 85 surat fathir ayat 29 86 Tipu daya 87 ali imran ayat 104 88 shalat 89 al hadid ayat 3 90 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 91 az zumar ayat 10 92 Surat+al+mu'minun+ayat+131 93 al imran 14 94 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 95 hujan 96 luqman ayat 34 97 al ahzab ayat 21 98 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 99 AL fatihah ayat 6 100 Tafsir surat an naba' ayat 34

Hasil pencarian tentang Hadist+riwayat+Muslim+Ar+Rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (dan dari kuda-kuda yang ditambat) lafal
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
ayat dari Tuhanmu) terbitnya matahari dari ufuk barat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis riwayat...Bukhari dan Muslim (tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman
dan zakat) yakni senang bersedekah kepada mereka (Dan ia adalah seorang yang bertakwa) menurut suatu riwayat
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Riwayat Muslim.
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni