Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 Zina 6 Al maidah ayat 6 7 as saf ayat 3 8 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 9 kami 10 an nisa ayat 59 11 al hujurat ayat 13 12 ALI IMRAN 13 al hujurat ayat 6 14 al-hujurat ayat 13 15 harta 16 Al-Baqarah ayat 152 17 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 18 jual beli 19 yusuf 20 amal 21 ali imran 14 22 al maidah ayat 90 23 al maidah ayat 3 24 Surat ayat29 dan tafsirannya 25 Sholat 26 ali imran 190 27 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 28 ali imran 19 29 al-baqarah ayat 148 30 az Zariyat ayat 58 31 Al hijr 9 32 Nabi palsu 33 menutup mulut 34 Jujur 35 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 36 AL KAHFI AYAT 29 37 Perangilah 38 dalil+kitab+injil 39 Maryam ayat 58 40 surat al ikhlas 41 sehaT 42 Ar rum ayat 21 43 surat ibrahim ayat 7 44 akidah islam akidah yang praktikal 45 an+nisa+ayat+162 46 Surah 31 ayat 13 47 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 48 Az zukhruf ayat 47 49 At taubah ayat 105 50 aurat 51 Luqman ayat 14 52 Q.S An-nahl ayat 18 53 al hadid ayat 22 54 Al+baqarah+ayat+30 55 Al baqarah ayat 185 56 Al-Baqarah Ayat 282 57 Al baqarah ayat 2 58 Al imran 59 Syirik 60 al hajj ayat 7 61 Surat an nur ayat 31 62 al baqarah ayat 30 63 Surat+lukman+ayat+14 64 Ali+Imran+ayat+28 65 Perintah bersiwak 66 maryam 67 penyakit 68 ibrohim ayat 40 69 al hasyr ayat 18 70 SURAT YUSUF 71 ali imran 18 72 sakit 73 Pahala baca quran 74 ali imran ayat 159 75 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 76 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 77 al hijr ayat 9 78 ar rum ayat 30 79 Ar Rahman 80 at-taubah ayat 111 81 kesehatan masyarakat 82 al baqarah ayat 148 83 hutang 84 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 85 maryam 88 86 an nisa ayat 172 87 al qamar ayat 49 88 AZ ZARIYAT AYAT 56 89 ibrahim 7 90 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 91 ar rahman 10-13 92 al+maidah+ayat+122 93 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 94 az zumar ayat 10 95 al a'raaf 172 96 10 sahabat yang dijanjikan syurga 97 ali imran 185 98 Luqman+ayat+17 99 hadist+al-hujurat+ayat+12 100 Isa putra Maryam

Hasil pencarian tentang Hadist+tentang+penciptaan+langit+dan+bumi

terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 57
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
Aku bersumpah, bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia....pengetahuan mereka, sehingga tidak mempercayai kebangkitan, meski mengakui bahwa Allah benar-benar Pencipta langit...dan bumi.
Hanya milik Allah semata penciptaan, kepemilikan dan kepatuhan seluruh penghuni bumi dan langit.
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 51
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan...tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 190
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 191
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka...memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
(Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan) melalui penciptaan (dan mematikan) sesudah...itu (dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).
(Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan) yakni iblis dan anak cucunya (penciptaan langit dan...bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri) Kami tidak menghadirkan sebagian dari mereka untuk...menyaksikan penciptaan sebagian yang lain (dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan)...yakni setan-setan (sebagai penolong) yang membantu dalam penciptaan, maka mengapa kalian menaati mereka
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 22
yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit...dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali
(Sesungguhnya pada langit dan bumi) pada penciptaan keduanya (benar-benar terdapat tanda-tanda) yang...menunjukkan kepada kekuasaan dan keesaan Allah swt.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 11
Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya...dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 164
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar...di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu...dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis...hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda...(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
kalian) hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit; lafal ayat ini dapat dibaca Tahqiq dan...Tas-hil (yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit?)...(Allah telah membinanya) lafal ayat ini menjelaskan tentang cara penciptaan langit.
Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat bukti-bukti yang amat kuat mengenai ketuhanan...dan kemahaesaan Allah, yang dipercayai benar oleh orang-orang beriman kepada Allah, melalui fitrahnya
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan yang sangat indah ini?
Aku tidak menghadirkan iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit, bumi, penciptaan diri...Jika demikian, mengapa kalian menaati setan dan berbuat maksiat kepada-Ku?
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 4
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah...yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan...) langit?
(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi) yakni permulaannya (lebih besar daripada penciptaan manusia
(Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi) tujuh lapis bumi....(Turunlah perintah) wahyu-Nya (di antaranya) di antara langit dan bumi, malaikat Jibril turun dari langit...yang ketujuh hingga ke bumi lapis tujuh (agar kalian mengetahui) lafal lita'lamuu bertaalluq kepada...tidak disebutkan, yakni Allah memberi tahu kepada kalian akan hal tersebut, yaitu mengenai masalah penciptaan...dan penurunan wahyu-Nya (bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya
Hanya kepunyaan-Nyalah penciptaan, kepemilikan dan penghambaan segala apa yang ada di langit dan di bumi...Dialah, tidak selain-Nya, yang berhak untuk disembah, dipuji, ditaati, diharapkan kasih sayang-Nya dan
(Dan Allah menciptakan langit dan) menciptakan (bumi dengan tujuan yang benar) lafal Bil haqqi ber-ta'alluq...kepada lafal Khalaqa; penciptaan langit dan bumi itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya...(dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya) yaitu kemaksiatan dan ketaatan yang...dilakukannya, maka tidaklah sama balasan yang diterima orang kafir dan orang mukmin (dan mereka tidak
Aku bersumpah bahwa jika kamu, Muhammad, bertanya kepada orang-orang kafir itu tentang siapa yang menciptakan...langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang...benar-benar Mahaperkasa dan Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 15
Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?...Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah dalam mencipta segala seuatu, adalah penciptaan langit dan bumi...dalam aturan yang sangat teliti ini dan penciptaan semua binatang yang kelihatan dan disebarluaskan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 59
Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam...di atas 'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui...(Muhammad) tentang Dia.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 40
Katakanlah: "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah....Perlihatkanlah kepada-Ku (bahagian) manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai...saham dalam (penciptaan) langit atau adakah Kami memberi kepada mereka sebuah Kitab sehingga mereka
Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kalian dengan...menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian....Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit...Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat....Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
(Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi) dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya (serta...pergantian malam dan siang) dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang (menjadi tanda-tanda