Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 al baqarah ayat 285 11 Al+hujurat+ayat+13 12 zakat 13 pendidikan 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 Ali imran 16 al baqarah ayat 177 17 al qalam ayat 4 18 saba 15 19 al mujadalah ayat 11 20 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 21 al baqarah ayat 30 22 tolong menolong 23 maryam 24 ibrahim ayat 7 25 al hajj ayat 7 26 talak 27 angin 28 at tahrim ayat 6 29 ali imran 159 30 al isra ayat 23 31 Muslim itu bersaudara 32 beriman kepada allah 33 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 34 ali imran 190 35 al baqarah ayat 285 36 Alat pembelajaran 37 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 38 Waktu 39 Rumah 40 yunus ayat 3 41 miskin 42 ali imran 104 43 Al baqarah ayat 229 44 surat+38+ayat+72 45 at taubah ayat 60 46 Ar rahman 47 al mujadilah ayat 11 48 al maidah ayat 8 49 Cahaya Allah 50 luqman ayat 12 51 surat al araf ayat 54 52 an nisa ayat 63 53 hawa 54 makanan haram 55 Pendidikan islam sebelum menikah 56 an nisa ayat 59 57 al hujurat ayat 13 58 Yusuf 87 59 Surah Al Maidah ayat 15-16 60 al-hujurat ayat 9 dan 10 61 al-a'raaf+7 62 barang temuan 63 Larangan merusak alam 64 Tafsir hak anak terhadap orang tua 65 Menuntut ilmu 66 Tafsir surah yusuf ayat 72 67 Cahaya 68 Ibrahim 41 69 an+nisa+ayat+144 70 yunus 61 71 kafir 72 Surah Hud ayat 114 73 keutamaan sholat 74 alhadid ayat 7 75 IMAN 76 Musibah 77 sampaikan walau satu ayat 78 Al ahzab ayat 21 79 istri 80 yusuf 72 81 memuliakan orang tua dan mertua 82 Matahari di bawah arsy 83 hati bani adam 84 Memuaskan hati 85 Ali imran 60 86 yusuf 111 87 Ali Imran 8 88 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 89 Hukum mendzolimi orang lain 90 qs al isro ayat 1 91 upah 92 surat+al-anbiya+ayat+22 93 muhammad 36 94 sedekah 95 Harta rampasan perang 96 Melupakan jasa orang 97 surat al-anbiya ayat 22 98 al hijr 19 99 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 100 al qariah ayat terakhir

Hasil pencarian tentang Haram

Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya untuk memasuki Masjidil Haram...Dan Aku bersumpah bahwa sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar akan memasuki Masjidil Haram, insya...telah mengetahui kebaikan yang tidak kamu ketahui ketika menunda waktu kamu untuk memasuki Masjidil Haram
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 194
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.
Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang haram
menghalangi manusia untuk memeluk Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid al-Haram...di Mekah--sedang Allah telah menjadikannya haram dan aman bagi semua orang, baik penduduk tetap maupun...Begitu juga setiap orang yang menyeleweng dari kebenaran dan berbuat zalim di kawasan haram, ia akan
Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan...yang haram.
Bukanlah yang haram itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik....Tapi sesungguhnya yang haram bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan...Dengan ketentuan bahwa siapa saja yang berada dalam keadaan darurat(1) dan terpaksa harus makan yang haram...dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliah--di mana mereka cenderung menyukai yang haram...dan selalu meminta kepada Tuhan untuk memperbolehkan makan yang haram--dan tidak lebih dari hanya sekadar
wukuf di Arafah itu sebenarnya didorong oleh perasaan superioritas karena domisili mereka di tanah haram...mengklaim bahwa tindakan itu merupakan salah satu pengejawantahan sikap hormat mereka terhadap tanah haram...Sebab, dengan pergi ke Arafat yang berada di luar tanah haram, mereka merasa telah meninggalkan tanah...haram.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram....dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 62
melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 63
mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram
Setelah Allah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, maka seharusnya kalian memegang teguh penjelasan...Jangan sekali-kali kalian berani membuat hukum halal-haram berdasarkan pendapat pribadi dan dengan seenaknya
Berserikatlah dengan mereka dalam mencari harta yang haram, lalu belanjakanlah harta itu untuk hal-hal...yang haram pula.
perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara yang haram
Orang-orang yang, di antara kalian, menjatuhkan sumpah zihar kepada istrinya dengan menganggapnya haram...digauli--seperti halnya ibu mereka yang juga haram mereka gauli--telah berbuat salah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 59
"Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram
melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram
(Bulan haram), artinya bulan suci harus dibalas pula (dengan bulan haram), maksudnya sebagaimana mereka...siapa yang menyerang kamu) dalam suatu pelanggaran di tanah suci, di waktu ihram atau di bulan-bulan haram
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 149
Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 116
janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram
pendeta mereka tak melarang mereka mengucapkan dosa) artinya kata-kata dusta (dan memakan barang yang haram
kalian berjalan di bawah keraguan dan kebimbangan, kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram
ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram
Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
terang dan jelas, yang menampakkan kebenaran dari kepalsuan, membedakan antara yang halal dan yang haram
Mengakhirkan bulan-bulan haram atau sebagian bulan-bulan itu dari apa yang telah ditetapkan Allah--sebagaimana...Kemudian mereka menjadikan bulan yang halal menjadi haram.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 1
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil
penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram
memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram
wahai manusia, bahwa siksaan Allah itu pedih, diperuntukkan bagi siapa yang menghalalkan hal-hal yang haram
halnya, terimalah kematian kamu sekalian di medan perang, agar kesyirikan itu menjauh dari masjidil haram