Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Puasa syawal 3 ikhlas 4 riba 5 utang 6 Aisyah 7 kesedihan 8 hari raya 9 Menghalangi masjid 10 Nabi meninggal 11 sedekah 12 maryam 13 al+baqarah+ayat+21 14 Zakat 15 pengusiran 16 Kiamat 17 hutang 18 jibril 19 penyakit 20 Sholat 21 yusuf+105 22 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 23 al ankabut ayat 2 24 Berfikir 25 Sholat iedul fitri 26 surga 27 al ikhlas 28 cahaya 29 annisa ayat 22 30 neraka 31 ali imran 102 32 Penerus nabi Muhammad Saw 33 ALLAH 34 Berkah 35 Nikah 36 injil 37 zabur 38 Surat Al kafirun 39 Al+Anfal+ayat+1 40 sabar 41 Bahasa 42 al+hikmah 43 rezeki 44 luqman 14 45 waris 46 bacalah 47 Ghuluw dalam beragama uzair 48 maaf 49 Surat Al bayinah ayat 4-5 50 Al-Baqarah Ayat 43 51 al-alaq ayat 1-5 52 Sikap muslim yerhadap yahudi 53 Al maidah ayat 2 54 ar rum ayat 30 55 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 56 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 57 Qs albaqarah ayat 62 58 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 59 Al hadid ayat 11 60 Iblis 61 surat At-Taubah:34 62 alam nasyroh 63 pinjaman 64 Apa yg di maksut dengan alamat email 65 al baqarah ayat 275 66 yunus 57 67 memaafkan 68 Ibrahim :7 69 Makanan 70 ar+rum+ayat+21 71 surat al maidah ayat 1 72 ibrahim 73 ali imran 159 74 Menyesatkan 75 al imran 104 76 Kiblat 77 Surah yunus 92 78 puasa 79 At taubah ayat 34-35 80 Takwa 81 Ali imran 10 82 sihir 83 al hujurat ayat 11 84 al+baqarah+ayat+168-169 85 Makan 86 Al baqarah ayat 245 87 akhlak 88 Sembilan puluh sembilan nama 89 Hadist tentang hukum menyambung rambut 90 Surat Al-A’raaf ayat 180 91 al baqarah ayat 168 92 Nafsu 93 al a'raaf ayat 205 94 al jumu'ah ayat 10 95 an nisa ayat 136 96 surat+al-baqarah+ayat+152 97 ya ibadiyal ladzina inna ardi 98 At+Taubah+ayat+60 99 ain itu benar benar ada 100 al-imran ayat 159

Hasil pencarian tentang Dengki

terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 5
dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki) atau apabila ia menampakkan kedengkiannya lalu...dipendamnya itu, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Lubaid si Yahudi tadi; dia termasuk orang-orang yang dengki
Dalam hati mereka terdapat penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, di samping kerusakan...penyakit mereka itu dengan memenangkan kebenaran, karena hal itu akan lebih menyakitkan, akibat iri, dengki
tempat atau kedudukanmu (tatkala mereka mendengar peringatan) yakni Alquran (dan mereka berkata) karena dengki...Mereka dengki karena Alquran yang diturunkan kepadanya itu.
Kami akan menanyakan orang-orang yang dengki terhadapmu apakah mereka memiliki gudang rahmat Tuhanmu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 54
ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 55
Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara
Akan tetapi mereka malah mendustakannya dengan memperlihatkan sikap membangkang dan dengki.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 109
Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki
Sifat dengki telah Kami cabut dari hati mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 90
mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki
berikanlah kepada mereka secukupnya dari bagian itu sebagai penghargaan atas mereka agar terhindar dari rasa dengki
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 15
mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya"; mereka akan mengatakan: "Sebenarnya kamu dengki
(Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka) maksudnya semua perasaan dengki
beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami) yakni rasa dengki
setelah mereka diberi pengetahuan tentang hakikat agama dan hukum-hukumnya, karena sikap permusuhan dan dengki
) maksudnya mereka pasti akan membuat tipu muslihat guna membinasakanmu, karena terdorong oleh rasa dengki
sebagai tambahan; sedangkan 'kebaikan' maksudnya ialah wahyu, (dari Tuhan) disebabkan iri hati atau dengki
pengetahuan karena permusuhan di antara mereka) karena permusuhan yang ada di antara mereka sebab mereka dengki
Tetapi Iblîs yang iri dan dengki kepada Adam, mulai membujuk mereka berdua untuk memakan buah pohon ini
Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya, terutama orang-orang yang dengki
al-Kitâb akan terus bertambah zalim, ingkar dan keras kepala terhadap al-Qur'ân disebabkan rasa iri dan dengki
Perbuatan mereka itu didasari oleh sikap memusuhi dan saling dengki antarsesama mereka.
ketidaktahuan mereka--karena mereka sebenarnya sudah tahu--tetapi lebih disebabkan oleh rasa saling iri dan dengki
Maka, dengan rasa dengki, Qâbîl mengancam akan membunuh Hâbîl.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 213
didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki
(Atau) apakah (mereka dengki kepada manusia) maksudnya kepada Nabi saw.
Hal ini tidak lain karena mereka dengki terhadap kalian dan takut bahwa kekuasaan akan hilang dari mereka
kesesatan--bertambah kekafiran dan kezaliman dengan diturunkannya al-Qur'ân kepadamu akibat rasa iri dan dengki