Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Jihad 7 Etika murid kepada guru 8 ali imran 9 At taubah ayat 36 10 Shalat 11 al maidah ayat 2 12 kejadian manusia 13 iblis 14 Zakat 15 Al baqarah ayat 2 16 Waktu 17 al hujurat ayat 13 18 nikah 19 jual beli 20 an nahl ayat 125 21 Riba 22 akhlak 23 Sabar 24 ali imran 104 25 jujur 26 akal 27 al imran 28 AL HUJURAT AYAT 10 29 Ali Imran ayat 159 30 Iman 31 sholat 32 Ibrahim 42 33 al ahzab ayat 21 34 an-nisa ayat 19 35 Menuntut ilmu 36 AL ISRA AYAT 23 37 Masjid 38 ali imran 97 39 Puasa 40 ali Imran 64 41 Pasar modal 42 al maidah ayat 3 43 taubat 44 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 45 Ibrahim 7 46 luqman 13 47 luqman 48 an-Nahl ayat 125 49 an nisa ayat 29 50 anggota badan tanggu 51 yunus 10 52 Al-A’raf+ayat+129 53 Ibrahim+ayat+34 54 Al-an'am ayat 165 55 an nisa ayat 9 56 surat Yunus ayat 57 57 Tentang bersi 58 yusuf 59 surat ali imran ayat 159 60 nafas 61 Lingkungan pendidikan Islam 62 al ikhlas ayat 1 63 surat quraisy 64 Takdir 65 Memaafkan 66 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 67 al- Baqarah ayat 195 68 maha lembut 69 al mujadilah ayat 11 70 Pohon 71 Al baqarah ayat 275 72 jual beli dan riba 73 muslim, bab pakaian (2125) 74 Surah al baqarah ayat 30 75 al hijr 41 76 q.s An- nisaa ayat 59 77 surah hud ayat 61 78 Agama 79 Ziarah kubur 80 Rukun Maqam 81 muhammad 10 82 saba 19 83 al maidah ayat 1 84 Hud ayat 61 85 QS. Ali Imran (3): 67 86 al ankabut ayat 45 87 an nisa ayat 58 88 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 89 ali+imran+105 90 al-ikhlas 91 luqman 34 92 ikan 93 Ar rad ayat 11 94 tafsir ibnu katsir 95 Tentang ansor 96 Al-furqan ayat 67 97 al mujadalah ayat 11 98 Al Hijr ayat 9 99 ali imran 61 100 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu

Hasil pencarian tentang Hukum+

terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
Apakah mereka, orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, hendak berhukum dengan hukum jahiliah..., bahkan hawa nafsulah yang berkuasa dengan menjadikan kecenderungan dan kepura-puraan sebagai asas hukum...Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin akan syariat dan tunduk kepada kebenaran...Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tahu akan kebaikan hukum-hukum Allah.
(Di dalamnya terdapat kitab-kitab) maksudnya hukum-hukum yang tertulis (yang lurus) artinya hukum-hukum
Mûsâ dan Hârûn Kami berikan kitab suci yang jelas, Tawrât, yang menerangkan hukum-hukum agama.
Masalah pemberlakuan hukum adalah urusan Allah, bukan yang lain, yang diturunkan kepada kalian....Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan hukum-hukum-Nya akan dihapuskan segala
Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan...Padahal, mereka diperintah Allah untuk tidak berpegang kepada hukum selain hukum Allah itu.
Allah menurunkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kebenaran hukum-hukum-Nya....Dia Mahabijaksana pada setiap hukum yang ditetapkan dan setiap makhluk yang diciptakan-Nya....Semua ketentuan hukum dan semua ciptaan-Nya selalu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.
(Allah hendak memberi keringanan kepadamu) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum...Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum...(serta membenarkan) menjadi hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat
Dengan keterangan semacam ini dan ketentuan hukum yang mewujudkan kemaslahatan, Allah menjelaskan hukum
Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain..., jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan....Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya
mengajak kepada kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum-hukum
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum
Dia Maha Perkasa yang tidak terkalahkan dan Maha Bijaksana yang tidak pernah salah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 1
(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 61
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada...hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari
adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi mereka dalam masalah hukum-hukum
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 1
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
(Itulah) maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan...(Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) mengenai hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu (maka
dan kasar serta mereka jauh dari mendengarkan Alquran (dan lebih wajar) lebih patut (tidak mengetahui hukum-hukum...yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya) berupa hukum-hukum dan syariat-syariat.
Jika mereka barpaling dari hukum Allah dan menginginkan yang lainnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah...mereka di dunia, karena jiwa mereka yang rusak oleh sebab dosa-dosa yang mereka perbuat dengan melanggar hukum...akan memberikan ganjaran atas segala perbuatan mereka. (1) Sesungguhnya kebanyakan manusia menentang hukum-hukum...Allah. (1) Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân menetapkan asas teritorial hukum, dalam artian bahwa...Belakangan asas ini baru dikenal dalam hukum modern.
Sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan keluar dari aturan dan hukum-hukum...bunuh bagi orang yang membunuh, hukum salib bagi orang yang membunuh dan merampas harta, hukum potong...buang dari satu negeri ke negeri lain atau hukum penjara bagi orang yang hanya menakut-nakuti saja....Hukum ini telah mencapai suatu hasil yang tidak dicapai oleh hukum sipil buatan manusia dalam mencegah...Di samping itu, hukum ini juga sesuai di segala zaman dan masyarakat.
Kemudian Kami memerintahkan pengikut 'Isâ, pemilik Injîl, untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum...Barangsiapa tidak menerapkan hukum yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang tidak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 13
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum
Kesimpulan hukum ini berdasarkan pemahaman menyamakan pengertian yang mutlak dengan yang muqayyad....Dan itulah) yakni hukum-hukum tersebut (batasan-batasan Allah, dan bagi orang-orang yang ingkar) kepada...batasan-batasan atau hukum-hukum Allah itu (azab yang sangat pedih) atau siksaan yang amat menyakitkan