Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Jika allah menganugerahi rahmat 22 Ikhlas 23 al isra ayat 7 24 al a'raf ayat 52 25 Berdebat 26 al ahzab ayat 21 27 Surga 28 surat al mujadalah ayat 11 29 matahari 30 puasa 31 Al-Imran (3 : 130) 32 Al-Imran ayat 130 33 hadist tentang perilaku konsumen 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 Manusia 36 Iman 37 miskin 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 Kafir 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 ilmu 46 al isra ayat 36 47 al baqarah ayat 275 48 cinta 49 Al Isra ayat 73 50 pikun dan beruban 51 Yusuf ayat 103 52 surat al-zalzalah 53 yunus 99 54 ibrahim ayat 7 55 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 56 al qashash ayat 77 57 Dimana dia akan mati 58 surat al-an'am ayat 59 59 ALI IMRAN 159 60 surah al hadid ayat 57:3 61 al-mujadalah ayat 11 62 AL Baqarah ayat 286 63 dosa 64 Al-Muzammil ayat 20 65 al an'am ayat 71 66 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 67 Surat Ali imran ayat 64 68 al-imron ayat 110 69 Surat Al Kahfi ayat 97 70 AN NAML AYAT 88 71 Al ikhlas ayat 1-4 72 asy+syuara+ayat+181+182+183 73 al baqarah ayat 81 74 SURah FATHIR AYAT 28 75 yusuf 76 ayat tentang serakah 77 Hadist ibnu majah 2172 78 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 79 Sebaik baik penolong dan pelindung 80 ombak 81 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 82 allah maha 83 Yusuf 84 84 khusyu 85 Tentang kematian 86 surah al Maun beserta terjemahan 87 surah yusuf 65 88 shaffat+ayat+102 89 permainan 90 berlayar 91 Saba 13 92 ayat al-Baqarah 219 93 AYAT AL GAFFAR 94 mengetahui 95 sunat perempuan 96 berserah diri 97 An Nahl ayat 125 98 Nikah 99 surat Toha ayat 14 100 tafsir al maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang Kebajikan

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan...memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
yang beriman kepada Allah dan kepada kebenaran agama yang telah diwahyukan kepadamu serta melakukan kebajikan-kebajikan
Niscaya Allah akan memberikan perkenan-Nya bagi kalian untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan menghapuskan
Setiap orang yang melakukan kebajikan di dunia, beriman dan ikhlas menaati Allah, maka dia akan mendapatkan...Orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan selamat dari rasa takut dan panik pada hari kiamat.
Sekadar menghadapkan muka ke barat atau ke timur bukan merupakan pokok persoalan keagamaan atau kebajikan...Sumber kebajikan itu bermacam-macam, sebagian merupakan pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan sebagian...lagi induk kebajikan dan ibadah....Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 93
saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan...Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 177
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 25
yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu,
Yang menyaksikanmu bangun untuk bertahajud dan saat kamu mengerjakan kebajikan.
Saat manusia menyadari kebajikan dan kejahatan yang pernah dilakukan selama ini,
Kepada Engkaulah kami meminta untuk menunjuki kami jalan kebenaran, kebajikan dan membawa kepada kebahagiaan
Ayat-ayat ini adalah petunjuk dan rahmat yang sempurna bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 5
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 53
Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 77
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 115
Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala
Mereka tak pernah sekali pun berbuat kebajikan.
Orang-orang Mukmin yang selalu berbuat kebajikan dalam setiap perbuatan mereka itu selalu mendapatkan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 70
yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 224
Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 104
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
melaksanakan kewajiban salat, sesungguhnya Kami tidak membiarkan mereka tanpa ganjaran atas kesalehan dan kebajikan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 40
Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 92
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta
Berikanlah kemudahan-kemudahan pada manusia dan perintahkan mereka berbuat kebajikan yang dipandang baik
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 134
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Sebuah kitab yang berisikan petunjuk bagi orang-orang beriman menuju jalan kebajikan dan kemenangan di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 114
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 112
(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan,
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan