Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 sabar 5 Saba 13 6 ali imran 190 7 al maidah ayat 2 8 Ali imran 104 9 bintang 10 al baqarah ayat 233 11 luqman 13 12 Hadis+Al+hakim+8473 13 hujan 14 Ad+dahr+ayat+4 15 Ayat 158 16 al isra ayat 32 17 taubat 18 an nur ayat 2 19 Ali imran 20 niat 21 surah+al+fath+ayat+29 22 surat+al+hujurat+12 23 Bumi 24 belajar 25 Yunus 57 26 Bunuhlah 27 Iman 28 Ali imran 110 29 Al imran 104 30 al anbiya ayat 30 31 Doa mohon kemenangan 32 an nisa ayat 4 33 hujurat ayat 13 34 Dunia 35 berfikir 36 al Hijr 94 37 muhammad 7 38 AL MULK AYAT 19 39 an+nur+ayat+31 40 Al Mujadalah ayat 11 41 surat+al+hujurat+13 42 Surah Al a'raf ayat 54 43 Al ikhlas 44 Al hujurat ayat 13 45 al+Mujadalah ayat+11 46 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 47 yusuf 48 masjid 49 Tafsir Ali+Imran+109 50 ali imran ayat 103 51 Utusan 52 mujadalah ayat 58 53 Ibrahim 54 ali imran 14 55 memperbaiki diri 56 Ar Rahman 57 Fushshilat ayat 13 58 Allah bersama kita 59 Al-Baqarah ayat 8 60 al-ikhlas 61 memberi+makan+hewan 62 Pertolongan 63 Muhammad 64 yunus 40 65 al baqarah ayat 195 66 asy-syam ayat 1 67 Hadits amal shaleh 68 surah Muhammad/47:36 69 al maidah ayat 32 70 ALI IMRAN AYAT 132 71 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 72 kekerasan seksual 73 surat+ar-rahman+ayat+19-20 74 An-Nahl ayat 78 75 Saba 76 nuh ayat 10 77 Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 78 Surat+Al+bawarah+ayat+238 79 Yunus+ayat+97 80 Surah hajj ayat 30 81 Taat 82 ar ruum ayat 21 83 Makanan+haalbaqarah ayat 168lal+dan+thoyyib 84 ali imran 57 85 al maidah ayat 44 86 Shalat 87 al maidah ayat 43 88 nuh+ayat+11 89 wahai orang orang beriman 90 luqman+8 91 al baqarah ayat 26 92 surat huud ayat 117-119 93 surat+al+maidah+3 94 Contoh perilaku surat an nisa ayat 79 95 Surah Ali Imran 3:59 96 an najm ayat 39 97 surat+ar-rahman+ayat+19 98 Al-Anam+ayat+22 99 Tafsirsekejap mata 100 maksiat

Hasil pencarian tentang Kiamat+

(Telah dekat terjadinya hari kiamat) kiamat telah dekat masanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 11
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat....Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 1
Hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 1
Hari Kiamat,
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba"....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan
(Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan) mereka...mengatakan, "Kapan hari kiamat itu akan datang," demikian itu karena mereka menduga bahwa hari kiamat...datang (dan orang-orang yang beriman, merasa takut) merasa khawatir (kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat...terjadi Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah) mendebat (tentang terjadinya hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 1
Apabila terjadi hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 2
apakah hari kiamat itu?
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 2
apakah hari Kiamat itu?
(Apakah) telah (datang kepadamu berita hari kiamat) hari kiamat dinamakan hari yang menutupi karena pada
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 57
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 6
Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 3
Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...Kiamat itu amat berat) amat besar peristiwanya (yang di langit dan di bumi) amat berat dirasakan oleh...(Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.") secara sekonyong-konyong (Mereka...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 61
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat....Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 18
Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan dan orang-orang...yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar (akan terjadi)....Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 15
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 3
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 4
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
(Apabila hari kiamat terjadi) bilamana hari terakhir tiba.
(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.
Bukankah mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba?...Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu telah tampak namun mereka tidak memikirkan kedatangannya....Maka, dari mana akan timbul kesadaran mereka jika hari kiamat telah datang secara tiba-tiba?
Orang-orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang masa datangnya kiamat....Siapa tahu, kalau-kalau hari kiamat itu hampir tiba."
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 35
dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".