Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 ali imran 4 anak 5 al ankabut ayat 3 6 ali imran 67 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 darah 9 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 10 cinta 11 ibrahim 12 ali imran 159 13 al imran ayat 104 14 al jumuah ayat 10 15 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 16 AL IKHLAS 17 yunus 18 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 19 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 20 Muhammad 21 an+nisa+ayat+59 22 an nisa ayat 5 23 ali imran 134 24 al baqarah ayat 111 25 al maidah ayat 8 26 yusuf 27 AL-BAQARAH AYAT 148 28 Sedih 29 Muslim 4969 30 pikun dan beruban 31 an nisa ayat 58-59 32 al baqarah ayat 151 33 al maidah ayat 2 34 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 35 Ar rahman 36 sabar 37 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 38 Pakaian 39 AN NISA AYAT 58 40 QS. Ali Imran (3): 67 41 menuntut ilmu 42 al araf ayat 185 43 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 44 Al Hajj ayat 54 45 al baqarah ayat 195 46 hewan 47 al ankabut ayat 45 48 albaqarah ayat 2 49 ali imran 130 50 Putus asa 51 ali imran ayat 67 52 al baqarah ayat 198 53 ali imran 14 54 riba 55 al+kahfi+ayat++4 56 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 57 Asy-syu'ara+ayat+8 58 al+insyirah+ayat+5 59 an nisa ayat 29 60 maryam 61 al alaq ayat 2 62 Kisah nabi 63 al+insyirah+ayat+6 64 Al maidah ayat 18 65 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 66 Saba ayat 16 67 Surat asyuaro ayat 214 68 1. Jangan mudah mengobral sumpah 69 ibrahim ayat 7 70 al mujadilah ayat 11 71 Surat Ar-Ra’d 72 an nahl ayat 97 73 Peristiwa dimasa lalu 74 al baqarah ayat 10 75 al imran 76 Talak 77 an nur ayat 9 78 Darah manusia 79 al insyirah ayat 5 80 surah al baqarah ayat 151 81 surat al-a'la 82 al baqarah ayat 43 83 quran 84 +surat+at+taubah+ayat+24 85 bekerja 86 Ali Imran ayat 26. 87 akhlak 88 surah fatir ayat 29 89 surat ar rum 21 90 mimpi 91 Ali Imran ayat 185 92 al ahzab ayat 59 93 Al hujurat ayat 13 94 al imron ayat 198 95 luqman 96 Hadits cinta 97 an nisa ayat 59 98 al+imran+ayat+38 99 al+baqarah+ayat+69 100 Al Maidah ayat 1

Hasil pencarian tentang Membawa+ciptaannya+

terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 7
dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
lafalnya Mufrad tetapi makna yang dimaksud adalah Jamak (serta penyempurnaannya) maksudnya kesempurnaan ciptaannya
Sebab, kalau Dia mempunyai sekutu, tentu masing-masing tuhan itu akan menguasai dan memiliki ciptaannya
pembalasan terhadap amal dengan mursalaat ‘urfaa, yaitu para malaikat yang diutus Allah Ta’ala dengan membawa...urusan qadari-Nya dan pengaturan-Nya terhadap alam serta dengan membawa urusan syar’i-Nya dan wahyu-Nya...Sedangkan maksud ‘urfaa adalah keadaan mereka diutus, yakni mereka diutus dengan membawa ‘uruf (perkara...yang baik), hikmah dan maslahat, bukan dengan membawa sesuatu yang mungkar dan main-main.
(Dan berapa banyak) alangkah banyaknya (binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri) karena lemah...yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian) hai orang-orang Muhajirin, sekalipun kalian tidak membawa...bekal dan pula tidak membawa nafkah (dan Dia Maha Mendengar) perkataan-perkataan kalian (lagi Maha Mengetahui
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 4
yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ....Dengan rasa heran dan ingkar, mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang
/p>-deskripsi"> Mereka tidak melihat kedatangan para rasul itu kepada mereka selain membawa...Hal ini merupakan sesuatu yang paling ajaib, yaitu menjadikan orang yang datang membawa nikmat yang paling...agung (hidayah) dan paling penting bagi mereka sebagai orang yang datang membawa keburukan.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 7
Aku kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat
Sesungguhnya ketika air telah melampaui batas dan naik sampai ke atas gunung dalam peristiwa topan, Kami membawa...kalian--dengan membawa tetua kalian--ke dalam bahtera yang berlayar.
(Berkatalah) Firaun kepadanya, ("Jika kamu benar membawa sesuatu ayat) bukti yang memperkuat pengakuanmu...(maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.") membawa bukti itu.
-deskripsi"> Di waktu malaikat turun untuk membawa wahyu....Sebagian mufassir berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan An Naasyiraat ialah angin yang bertiup dengan membawa
berperang karena mencari keridhaan Allah dan meninggikan kalimat-Nya, menyingkirkan semua jalan yang membawa...kepada kemurkaan Allah dan siksa-Nya serta membawa manusia ke jalan Allah yang lurus yang membawa mereka
Allah swt. berfirman: (Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul...) yang juga datang membawa kebenaran, yaitu kalimat Laa Ilaaha Illallaah/tidak ada Tuhan selain Allah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 160
Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa...yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 63
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa
Setelah itu Tsa'labah bin Hathib datang menghadap Nabi saw. sambil membawa zakatnya, akan tetapi Nabi...Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...Pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. ia pun datang membawa zakatnya, akan tetapi Khalifah Umar juga...Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ia pun datang lagi membawa zakatnya, akan tetapi ternyata Khalifah
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
Setelah itu Kami mengutus Mûsâ dan saudaranya, Hârûn, dengan membawa bukti-bukti kuat yang menunjukkan...Selain itu, mereka juga membawa alasan-alasan yang jelas, yang menerangkan bahwa mereka benar-benar diutus
Mereka dikelilingi oleh dua anak yang selalu muda yang siap melayani mereka dengan membawa ceret dan...Mereka juga membawa gelas yang penuh dengan khamar dari mata air yang mengalir.
Mereka dikelilingi oleh dua anak yang selalu muda yang siap melayani mereka dengan membawa ceret dan...Mereka juga membawa gelas yang penuh dengan khamar dari mata air yang mengalir.
Allahlah yang telah mengutus Rasul-Nya, Muhammad, dengan membawa al-Qur'ân agar menjadi petunjuk bagi...Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama
Bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga.

qiraat dibaca tanazzalu dengan membuang salah satu huruf ta-nya (malaikat melainkan dengan benar) untuk membawa...azab (dan tiadalah mereka ketika itu) sewaktu malaikat turun dengan membawa azab (diberi tangguh) ditangguhkan
Aku bersumpah, "Sungguh Kami telah mengutus Mûsâ, dengan membawa beberapa mukjizat Kami dan bukti kekuasaan...Mereka kemudian berkata, 'Ia adalah seorang penyihir yang mengaku membawa mukjizat, dan pembohong besar
Aku bersumpah, "Sungguh Kami telah mengutus Mûsâ, dengan membawa beberapa mukjizat Kami dan bukti kekuasaan...Mereka kemudian berkata, 'Ia adalah seorang penyihir yang mengaku membawa mukjizat, dan pembohong besar
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 84
Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya...itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada
yaitu orang-orang Yahudi munafik (mereka berkata, "Kami beriman," padahal mereka masuk) kepadamu dengan membawa...(kekafiran dan mereka keluar) daripadamu (dengan membawa kekafiran pula) mereka tidak beriman (dan Allah
(Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya) agama...(Dan cukuplah Allah sebagai saksi) bahwasanya kamu diutus untuk membawa hal tersebut, sebagaimana yang
pelajaran (ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan) yaitu angin yang sama sekali tidak membawa...kebaikan, karena tidak membawa air hujan dan tidak dapat menyerbukkan pohon-pohon, angin ini dinamakan