Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 Ali Imran 104 8 zakat fitrah 9 Adil 10 Bani israil 11 niat 12 yahudi 13 ALI IMRAN 134 14 Asy-Syu’ara ayat 214 15 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 16 ibrahim+ayat+25 17 Yunus+85 18 kemenangan 19 al baqarah ayat 256 20 surat+Ali+'imran+180 21 ali imran 133 22 al-Baqarah ayat 143 23 Sholat ied 24 Al ikhlas 25 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 26 Lemah 27 Surat an nahl ayat 90 28 ramadhan 29 palestina 30 Bicara yang baik 31 yusuf 32 kebahagiaan 33 telah aku tinggalkan dua perkara 34 ali imran ayat 33 35 Sholat 36 Yunus+87 37 Penyakit hati 38 at tahrim ayat 14 39 ali imran 103 40 Hujan 41 makanan halal 42 Kebaikan 43 Mencari rezeki 44 ali imran 112 45 al maidah ayat 3 46 Maryam 47 Anak yatim 48 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 49 ibrahim+ayat+27 50 Baitul Maqdis 51 Al-Baqarah ayat 67 52 al baqarah ayat 275 53 pamer ibadah 54 ibrahim+ayat+26 55 at taubah ayat 7 56 An-nisa ayat 59 57 Surat Al anbiyah 96 58 riba 59 pembelaan qur-an pada hari kiamat 60 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 61 Al+ahzab+ayat+31 62 Surat al isra 63 matahari 64 Dalil Nabi Muhammad di al quran 65 surat saba ayat 10 66 Akhir Ramadhan 67 Israil 68 yunus+88 69 al baqarah ayat 185 70 Wahyu 71 masjid 72 Langit+tujuh+tingkat 73 Sebaik-baik kamu 74 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 75 surat al a'la 15 76 jika ingin selamat dunia dan akhirat berpegang teguhlah pada alquran dan sunnahku 77 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 78 mencari+rizki 79 an najm ayat 39 80 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 81 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 82 yunus 92 83 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 84 ali imran 161 85 kebersihan sebahagian daripada iman 86 Rahbaniyah tidak memelihara semestinya oemeliharaan 87 Isi kandungan 88 Yusuf 85 89 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 90 Tugas manusia 91 Makan 92 surah al anfal muka surah 186 93 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah 94 Hukum zakat fitrah istri 95 Allah+menjaga+israel 96 al baqarah ayat 148 97 Surat yunus 98 al+maidah+ayat+47 99 Yunus 86 100 Yang+beristighfar+

Hasil pencarian tentang Mencari+ilmu

dengan al-Qur'ân, meskipun sekadar dibuat-buat, maka ketahuilah bahwa al-Qur'ân itu diturunkan dengan ilmu...Allah, dan tak seorang pun yang mengetahui ilmu-Nya itu....menyerahlah kalian setelah mendapati bukti yang memuaskan kalian ini, jika kalian memang benar-benar mau mencari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan) yaitu waktu untuk mencari penghidupan.
Juga agar kalian mencari karunia Allah berupa hasil laut dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan, perniagaan
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Sesungguhnya Kami telah memberikan Luqmân hikmah, ilmu dan kebenaran dalam berkata....Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia mencari kebaikan untuk dirinya sendiri.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 11
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Kemudian Allah memberi kalian pendengaran, penglihatan dan mata hati sebagai bekal mencari ilmu pengetahuan..., agar kalian beriman kepada-Nya atas dasar keyakinan dan bersyukur atas segala karunia-Nya(1). (1) Ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
) yakni di samping Allah (tuhan-tuhan lain sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari...) mencari-cari (kepada Tuhan Yang mempunyai Arasy) yakni Allah (jalan) untuk memerangi-Nya
Mereka pun tidak ingin mencari kenikmatan selainnya.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 20
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 31
Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 7
Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
adalah yang menjalankan) melayarkan (kapal-kapal bagi kalian) yakni perahu-perahu (di lautan agar kalian mencari...) berupaya mencari (sebagian dari karunia-Nya) dari karunia Allah swt. melalui berniaga.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu selain untuk bertengkar dan mencari kemenangan dalam...berdebat, bukan untuk mencari kebenaran.
Barangsiapa yang mencari kehidupan dunia, kesenangan dan perhiasannya, Kami akan memberikan hasil usaha
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
kalian malam dan siang, supaya kalian beristirahat padanya) yakni pada malam harinya (dan supaya kalian mencari...sebagian dari karunia-Nya) pada siang harinya, untuk mencari penghidupan (dan agar kalian bersyukur)
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 207
Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha
(Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas) melanggar
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.