Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 hari raya 7 hutang 8 Aisyah 9 Al isra ayat 23 10 makanan 11 Zakat 12 Menghalangi masjid 13 Kiamat 14 ALI IMRAN 102 15 Riba 16 Mendatangi neraka 17 kesedihan 18 ikhlas 19 penyakit 20 sabar 21 puasa 22 Al ikhlas 23 nikah 24 Surat Al An'aam ayat 141 25 pengusiran 26 al+baqarah+ayat+21 27 Bahasa 28 Al Baqarah ayat 275 29 zabur 30 Puasa syawal 31 Sholat iedul fitri 32 Surat Al kafirun 33 ALLAH 34 ali imran 104 35 Ibrahim 36 Injil 37 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 38 Menyesatkan 39 Al Baqarah ayat 245 40 Iblis 41 annisa ayat 22 42 Sholat 43 hadits Muslim Nomor 1688 44 yusuf+105 45 ali imran 159 46 Berkah 47 Penerus nabi Muhammad Saw 48 kawin 49 al ankabut ayat 2 50 neraka 51 Takwa 52 Surat Al-Fatihah Ayat 5 53 Ali imran 10 54 maaf 55 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 56 Makan 57 al+hujurat+ayat+13 58 al hijr 28 59 al imran 104 60 Sembilan puluh sembilan nama 61 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 62 al+hikmah 63 ali imran 64 Apa yg di maksut dengan alamat email 65 al+baqarah+ayat+168-169 66 Ramadhan 67 memaafkan 68 Al+baqoroh+ayat+32 69 surat At-Taubah:34 70 luqman 14 71 al hujurat ayat 11 72 manfaat 73 Al-Baqarah Ayat 43 74 dzikir allah...allah 75 Surat Al bayinah ayat 4-5 76 waris 77 Karun 78 Surah yunus 92 79 Qs albaqarah ayat 62 80 surat al maidah ayat 1 81 Al maidah ayat 2 82 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 83 Surat+hud+Ayat+32 84 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 85 hud+ayat+117 86 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 87 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 88 cahaya 89 Ibrahim :7 90 Tafsir alfatihah ayat 5 91 alam nasyroh 92 malaikat menangis 93 Lupa alquran 94 Al hadid ayat 11 95 akhlak 96 Ali imran 191 97 perempuan 98 al-hujurat ayat 13 99 arra'du ayat 11 100 At+thalaq+ayat+4

Hasil pencarian tentang Menghalangi+masjid

Orang-orang yang mengingkari Allah dan utusan-utusan-Nya serta selalu menghalangi manusia untuk memeluk...Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid al-Haram di Mekah--sedang Allah telah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Janganlah engkau, Muhammad, melakukan salat di masjid itu selamanya....Sesungguhnya masjid yang didirikan untuk mencari keridaan Allah sejak pertama kalinya, seperti masjid...Qubâ', adalah masjid yang layak dijadikan tempat untuk melakukan syiar-syiar keagamaan....Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 36
Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya
Di antara orang-orang munafik terdapat kelompok yang membangun masjid bukan untuk mencari keridaan Allah...Mereka akan bersumpah bahwa mereka, dalam membangun masjid ini, tidak bertujuan apa-apa selain untuk...Pendirian masjid Qubâ', yang dipuji oleh Banû 'Amr ibn 'Awf dan diberkahi oleh Rasulullah saw. dengan...banggakan di hadapan orang-orang yang membangun masjid Qubâ'....Kemudian Allah melarang Rasul-Nya untuk berdiri di masjid itu, lebih-lebih lagi salat di dalamnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 18
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian
Orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah.
(Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi) orang-orang miskin (seraya merasa mampu...) yakni mampu untuk menghalangi orang-orang miskin, menurut dugaan mereka sendiri.
sekarang ini layak ditimpakan azab, sebab mereka telah berani merintangi manusia yang hendak mendatangi Masjid...Hanya saja dengan perbuatan itu mereka bukan lagi sebagai pembela masjid yang dimuliakan Allah, karena...Sementara di sana masih ada kalangan yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan kesucian masjid itu,...Akan tetapi, kebanyakan orang yang menyekutukan Allah tidak mau memahami agama dan mengerti kedudukan masjid
Tetapi, orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 25
yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu,
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 12
yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
mereka sebagai perisai) maksudnya untuk melindungi harta benda mereka dan jiwa mereka (lalu mereka menghalangi...) melalui sumpah itu (jalan Allah) artinya mereka menghalangi manusia untuk berjihad melawan mereka.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 92
Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 40
, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid
(Dan sesungguhnya mereka) setan-setan itu (benar-benar menghalangi mereka) menghalangi orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 25
Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 1
Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan
Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan mengobarkan api peperangan, dan jangan pula menghalangi...tanda bahwa binatang itu akan dibawa ke Bayt Allâh untuk disembelih pada musim haji, dan jangan pula menghalangi...Janganlah kebencian kalian kepada kaum yang menghalangi kalian pergi ke al-Masjid al-Haram, mendorong
Tidak ada seorang pun di antara kalian--betapa pun kuatnya ia--yang dapat menghalangi siksa Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 47
Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi
Orang-orang musyrik yang mengejek seruanmu itu tidak akan bisa mengalahkanmu dan tidak akan bisa menghalangi-halangi
Tak seorang pun dapat menghalangi mereka.
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 37
Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 2
Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah
Harta dan anak mereka tidak akan dapat menghalangi mereka dari siksa Allah sedikit pun.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 88
Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 94
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 9
Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan
Apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka sesat,) ketika mereka menyembah patung anak lembu