Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 riba 11 hadist muhammad tentang manusia 12 Ilmu 13 al fushilat ayat 33 14 shalat 15 Sholat 16 Ar rahman 17 muhamad nikah 18 Muhammad 19 at tahrim ayat 6 20 ali imran 185 21 Jual beli 22 al imran 23 zakat 24 al baqarah ayat 275 25 maryam 26 Rezeki 27 AL MAIDAH AYAT 1 28 ali imran 159 29 ikhlas 30 an nisa ayat 29 31 al+maidah+ayat+3 32 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 33 Leburan logam 34 Menuntut ilmu 35 Niat 36 ali imran 92 37 al maidah ayat 3 38 Luqman ayat 12 39 al Isra ayat 23 40 pendidikan 41 khalifah 42 surah ali imran ayat 130 43 Surat 19 ayat 12 44 Ibrahim 45 mukmin 46 Ibrahim 40 47 ali+imran+ayat+92 48 sabar 49 hujan 50 yusuf 51 yunus 57 52 ali imran ayat 104 53 al-baqarah ayat 30 54 al baqarah ayat 185 55 Surat Al-Baqarah Ayat 184 56 Akhlak 57 luqman ayat 18 58 Maaf 59 Agar kamu bertakwa 60 Muhammad 7 61 Manusia 62 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 63 surat+al+taubah+50 64 ayat kursi 65 Ghaib 66 iman 67 Tumbuhan 68 QS Al- Baqara ayat 30 69 ali imran ayat 159 70 ali+imran+ayat+104 71 al mujadalah ayat 11 72 Ayat sedekah 73 sahur 74 gaib 75 Cemeti 76 Jihad 77 imran 78 muslim 79 laut 80 Niat puasa 81 Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim 82 al fathir ayat 15 83 Surat albaqarah halaman pertama 84 Ali Imran ayat 7 85 al+baqarah+ayat+187 86 al maidah ayat 54 87 Al baqarah ayat 208 88 al-maidah ayat 3 89 Berfikir 90 al imran 190 91 bersedekah 92 Istri dan anak 93 annisa ayat 29 94 hisab 95 an+nisa'+ayat+59 96 kafir 97 ali+imran+ayat+103 98 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 99 at taubah ayat 34 100 syariat

Hasil pencarian tentang Menghina+kitab

Dan ketika al-Qur'ân itu diturunkan kepada mereka untuk membimbing mereka ke jalan tauhid, kitab suci...itu malah mereka masukkan ke dalam kesyirikan mereka dengan menyebutnya, dengan nada menghina, sebagai
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
melihat sesuatu tanda kebesaran Allah) seperti terbelahnya bulan (mereka sangat menghinakan) mereka menghina
Di antara mereka ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang anak muda bernama Ibrâhîm yang menghina
Dengan nada mengejek dan menghina, kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah siksaan yang pedih ini.
Mereka yang mengejek dan menghina itu akhirnya mendapat siksaan berupa ejekan dan hinaan yang mereka
Dengan nada mengejek dan menghina, Ibrâhîm berkata, "Apakah kalian tidak makan?
Mereka mengatakan demikian dengan nada menghina dan menganggap remeh risalah yang dibawanya.
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina
Apabila engkau mendatangi perkumpulan orang-orang kafir, kemudian mendapati mereka menghujat atau menghina
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
Allah berfirman, ("Tetapi mereka mengingkarinya) mengingkari Kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu...Alquran kitab yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (kelak mereka akan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 18
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
(Allah menghapuskan) daripada kitab itu (apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan) dapat dibaca yutsbitu...masalah-masalah lainnya yang dikehendaki-Nya untuk dihapus atau ditetapkan (dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab...) asal kitab yang tidak berubah sedikit pun daripadanya, yaitu kitab-kitab-Nya di zaman azali.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 4
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah
(Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab) yakni Alquran (yang telah...diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin
(Pada Kitab) yang tertulis dalam Kitab (yang terpelihara) yang dijaga, maksudnya Mushhaf Alquran.
("Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah peringatan) maksudnya, sebuah kitab (dari orang-orang yang...dahulu) yakni dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 101
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada...pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang...(punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).
maksudnya, tidak mungkin mereka akan beriman kepada kitab-kitab Allah lainnya sesudah mereka mendustakannya..., karena di dalam Alquran terkandung unsur I'jaz atau mukjizat yang tidak terdapat pada kitab-kitab Allah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 196
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
Allahlah yang menurunkan kitab suci Muhammad dan kitab-kitab suci para rasul sebelumnya yang berisikan