Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Adam 8 surat ali' imran ayat 185 9 ar-rum ayat 21 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 cinta 12 matahari 13 Jihad 14 Dua masa 15 dosa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 hutang 18 surah al-maidah ayat 8 19 Nikah 20 al mujadalah ayat 11 21 ALI IMRAN 159 22 Berdebat 23 Ar Rahman 24 puasa 25 Hadits Muslim Nomor 3035 26 Al-Imran (3 : 130) 27 maryam 28 miskin 29 al ahzab ayat 21 30 Al-Imran ayat 130 31 Saba 13 32 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 33 surat al imran ayat 185 34 surat+al+imranayat+110 35 Ta ha+ayat+14 36 Kafir 37 ilmu 38 al isra ayat 36 39 al a'raf ayat 52 40 al isra ayat 7 41 sabar 42 al-mukminun+ayat+34 43 Aliimram+ayat+105 44 Jika allah menganugerahi rahmat 45 Ikhlas 46 iman 47 Mencela pemberian 48 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 49 Surah Taha ayat 5 50 Hadits Muslim Nomor 2314 51 ali imran 52 al-mujadalah ayat 11 53 al-imron ayat 110 54 Matahari mengelilingi bumi 55 berserah diri 56 arah 57 menyapih 58 atap terpelihara 59 surat al-an'am ayat 59 60 ali imran : 92 61 Surat al mujadalah ayat 11 62 maryam ayat 30-35 63 khusyu 64 AL Baqarah ayat 286 65 yusuf 66 Metode pendidikan 67 surah al Maun beserta terjemahan 68 ar rahman 19 69 Qs. Maryam 33 70 Al-A'râf ayat 20 71 surah al maidah ayat 96 72 Yusuf ayat 103 73 Surat Al-Baqarah Ayat 256 74 ali imran 134 75 al+qiyamah+ayat+1-2 76 AL Hasyr ayat 7 77 Tentang kematian 78 al+maidah+ayat+ 83 79 ayat tentang serakah 80 Hadist ibnu majah 2172 81 surah yusuf 65 82 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 83 Sebaik baik penolong dan pelindung 84 Sediakanlah potongan besi 85 Surat yunus+ayat+8 86 al baqarah ayat 269 87 yunus 99 88 ar rum ayat 56 89 dalil hidayah 90 ar rum ayat 21 91 muslim 92 AN NAML AYAT 88 93 asy+syuara+ayat+181+182+183 94 Al Hijr 26 95 Susah payah 96 surat Toha ayat 14 97 Al Jasiyah ayat 18 98 al an'am ayat 71 99 Yusuf 84 100 Kurang ilmu

Hasil pencarian tentang Menyeru

(Dan jika kamu menyerunya) menyeru berhala-berhala itu (untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala...itu dapat memperkenankan seruanmu) dengan memakai takhfif dan tasydid (sama saja hasilnya buat kamu menyeru...mereka) untuk meminta petunjuk (atau pun kamu berdiam diri) tidak menyeru mereka, maka mereka pasti
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka
(Hai kaumku bagaimanakah kalian, aku menyeru kalian kepada keselamatan, tetapi kalian menyeru aku ke
(Allah menyeru ke darussalam) kepada jalan keselamatan, yaitu surga; Dia menyeru manusia pada keimanan
(Dan) ingatlah (hari di waktu Dia menyeru mereka) yang dimaksud adalah Allah menyeru mereka (seraya berkata
Seperti halnya yang telah lalu--Dzû al-Qarnain menyeru penduduk negeri belahan barat kepada keimanan-...-dia pun menyeru penduduk timur.
Allah telah mengutus Nûh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid....Lalu ia menetap dan menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun.
Dan barangsiapa yang tidak memenuhi panggilan orang yang menyeru kepada Allah, maka ia tidak akan mampu...Mereka yang tidak memenuhi penggilan orang yang menyeru kepada Allah, berada dalam kebingungan dan jauh
Manusia biasanya tergesa-gesa dalam menyeru kepada kejahatan sebagaimana halnya dalam menyeru kepada
(Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan) ajaran Islam (dan menyuruh...Merekalah) yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi (orang-orang yang beruntung
berhala-berhala (lalu mereka berkata, "Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru...yang amat jauh dari kebenaran)" perkataan yang keterlaluan lagi sangat kafir jika seumpamanya kami menyeru
-deskripsi"> Ataukah kamu akan menyeru Allah.

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 73
Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 41
Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 5
Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 8
Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
(Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan terang-terangan) dengan sekuat suaraku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 75
Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 9
kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 10
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 65
Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Apakah jawabanmu kepada para rasul
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan
Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang) terus-menerus tanpa mengenal waktu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 13
Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 62
Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 74
Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 41
Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 213
Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk