Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 ali imran 67 6 darah 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 10 cinta 11 ibrahim 12 al imran ayat 104 13 ali imran 159 14 al jumuah ayat 10 15 AL-BAQARAH AYAT 148 16 ali imran 134 17 al baqarah ayat 111 18 Muslim 4969 19 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 20 yusuf 21 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 22 pikun dan beruban 23 an nisa ayat 58-59 24 al baqarah ayat 151 25 al maidah ayat 2 26 AN NISA AYAT 58 27 Ar rahman 28 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 29 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 30 sabar 31 Sedih 32 Pakaian 33 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 34 Muhammad 35 an+nisa+ayat+59 36 an nisa ayat 5 37 QS. Ali Imran (3): 67 38 AL IKHLAS 39 yunus 40 al maidah ayat 8 41 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 42 al baqarah ayat 195 43 al alaq ayat 2 44 hewan 45 al ankabut ayat 45 46 Putus asa 47 albaqarah ayat 2 48 Surat asyuaro ayat 214 49 ibrahim ayat 7 50 al imran 51 al+kahfi+ayat++4 52 ali imran ayat 67 53 al baqarah ayat 198 54 ali imran 14 55 al baqarah ayat 10 56 al+insyirah+ayat+5 57 surah al baqarah ayat 151 58 al+insyirah+ayat+6 59 Al maidah ayat 18 60 an nisa ayat 29 61 maryam 62 surat al-a'la 63 Kisah nabi 64 al mujadilah ayat 11 65 Saba ayat 16 66 1. Jangan mudah mengobral sumpah 67 Surat Ar-Ra’d 68 an nahl ayat 97 69 Peristiwa dimasa lalu 70 Darah manusia 71 al insyirah ayat 5 72 mimpi 73 Talak 74 an nur ayat 9 75 al ahzab ayat 59 76 al baqarah ayat 43 77 luqman 78 quran 79 +surat+at+taubah+ayat+24 80 akhlak 81 surah fatir ayat 29 82 bekerja 83 Ali Imran ayat 26. 84 Ali Imran ayat 185 85 surat ar rum 21 86 Al hujurat ayat 13 87 al imron ayat 198 88 al+imran+ayat+38 89 al+baqarah+ayat+69 90 Hadits cinta 91 an nisa ayat 59 92 al+baqarah+ayat+70 93 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 94 riba 95 Al Maidah ayat 1 96 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 97 Al Hajj ayat 54 98 menuntut ilmu 99 Asy-syu'ara+ayat+8 100 al araf ayat 185

Hasil pencarian tentang Nabi+Yusuf

Untuk itu mereka melepas baju Nabi Yusuf setelah terlebih dahulu dipukuli dan dicaci maki, kemudian mereka...mengulurkan tali timba ke dalam sumur tersebut sedangkan Nabi Yusuf diikatkan padanya....Akan tetapi Nabi Yusuf jatuh di air, kemudian ia duduk di atas batu besar yang ada dalam sumur itu....bahwa Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada mereka....Nabi Yusuf hidup di dalam sumur selama tujuh belas tahun atau kurang daripadanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
musafir (maka dia menurunkan) melepaskan (timbanya) ke dalam sumur kemudian Nabi Yusuf bergantung ke...tali timba, sehingga keluarlah Nabi Yusuf dari dalam sumur itu....Ketika pengambil air melihat Nabi Yusuf (dia berkata, "Oh, kabar gembira) menurut suatu qiraat dibaca...(Kemudian mereka menyembunyikan dia) artinya, mereka merahasiakan perkara Nabi Yusuf ini, dengan maksud...Sedangkan Nabi Yusuf diam saja karena ia merasa khawatir akan dibunuh oleh mereka.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami berikan nikmat kepada Yusuf, yaitu dibebaskan dari penjara (Kami memberi...kedudukan kepada Yusuf di negeri) Mesir (pergi) ia dapat bepergian (menuju ke mana saja ia kehendaki...Tidak lama kemudian Al-Aziz wafat lalu Yusuf menikahi istrinya yang bernama Zulaikha....Ternyata setelah Nabi Yusuf menggaulinya, Zulaikha masih perawan; Nabi Yusuf mempunyai dua orang putra...Nabi Yusuf mampu menegakkan keadilan di negeri Mesir dan semua orang menaatinya.
Nabi Yusuf berkata kepada mereka seolah-olah tidak mengenal mereka, "Apakah gerangan yang menyebabkan...Lalu Nabi Yusuf berkata, "Jangan-jangan kalian ini mata-mata musuh."...Nabi Yusuf bertanya, "Dari manakah kalian ini?"...Nabi Yusuf bertanya kembali, "Apakah dia mempunyai anak lagi selain kalian?"...Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan supaya mereka diberi tempat dan dihormati sebagaimana layaknya tamu
Kemudian ayah Nabi Yusuf (Yakub) bermukim bersama Yusuf selama dua puluh empat tahun atau tujuh belas...Kemudian Nabi Yakub menjelang ajalnya, sebelum itu ia berwasiat kepada Nabi Yusuf supaya ia dikebumikan...di dekat ayahnya, yaitu Nabi Ishak....Lalu Nabi Yusuf membawa jenazah ayahnya ke tempat yang diisyaratkannya dalam wasiat dan mengebumikannya...Setelah itu Nabi Yusuf kembali ke Mesir dan ia tinggal di negeri itu sesudah Nabi Yakub meninggal dunia
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...wahyukan kepadamu padahal kamu tidak berada pada sisi mereka) yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi...Yusuf (ketika mereka memutuskan rencananya) untuk berbuat makar terhadap Nabi Yusuf, yaitu memasukkannya...ke dalam sumur (dan mereka sedang mengatur tipu daya) terhadap Nabi Yusuf.
maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu.") yang dimaksud oleh mereka adalah Yusuf...Disebutkan bahwa Nabi Yusuf dahulu pernah mencuri sebuah berhala yang terbuat dari emas milik ayah ibunya...(Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya) tidak melahirkannya...kata ganti yang ada pada kalimat ayat ini merujuk kepada pengertian yang tersirat di dalam perkataan Nabi...Yusuf dan saudara sekandungnya karena kalian telah mencuri saudara kalian, yaitu Nabi Yusuf sendiri
(Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian sebelumnya) yakni sebelum Nabi Musa; menurut suatu...pendapat ia adalah Yusuf bin Yakub yang usianya dipanjangkan sampai zaman Nabi Musa; atau menurut pendapat...yang lain dia adalah Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Nabi Yakub (dengan membawa keterangan-keterangan...mengirim seorang rasul pun sesudahnya.") selagi kalian masih tetap dalam keadaan kafir atau ingkar kepada Nabi...Yusuf dan rasul-rasul lainnya.
(Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf) yaitu ke kemah Nabi Yusuf (Yusuf merangkul) memeluk (ibu-bapaknya...mereka ("Masuklah kalian ke negeri Mesir dalam keadaan aman.") lalu mereka memasuki negeri Mesir dan Nabi...Yusuf lalu duduk di atas singgasananya.
berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua) yaitu salah satu di antara kedua teman sepenjara Nabi...Yusuf, mantan penyuguh minuman raja (dan ia teringat) kepada Nabi Yusuf....iddakara, artinya sama dengan lafal tadzakkara, yaitu ingat (sesudah beberapa waktu lamanya) setelah Nabi...Yusuf tinggal beberapa lama di penjara, lalu mantan penyuguh minuman raja itu berkata ("Aku akan memberitahukan...Yusuf seraya berkata kepadanya:
(Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku.")...Kemudian utusan sang raja datang kepada Nabi Yusuf seraya berkata, "Turutilah kemauan sang raja!"...Maka Nabi Yusuf bangkit dan berpamit kepada semua penghuni penjara, kemudian ia pun berdoa bagi mereka...Setelah itu Nabi Yusuf mandi dan memakai pakaian yang bagus, lalu barulah ia menemui sang raja....Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Kumpulkanlah semua bibit-bibit, kemudian mari kita tanamkan dengan secara
(Maka mulailah Yusuf dengan karung-karung mereka) yaitu memeriksanya (sebelum memeriksa karung saudaranya...Selanjutnya Allah berfirman mengisahkan (Demikianlah) tipu muslihat itu (Kami atur untuk mencapai maksud Yusuf...) artinya, Kami ajarkan kepadanya tentang siasat untuk mengambil saudara sekandungnya (Tiada patut) Yusuf...menghukum saudaranya sesuai dengan ketentuan syariat Nabi Yakub....Artinya Nabi Yusuf tidak dapat menghukumnya kecuali Allah menghendaki melalui wahyu-Nya supaya Nabi Yusuf
(Raja berkata, "Bagaimana keadaan kalian) bagaimana perihal kalian (ketika kalian menggoda Yusuf untuk...apakah kalian memandang Yusuf mempunyai kecenderungan pada permintaan kalian itu?...Setelah itu sang raja memberitahukan pengakuan itu kepada Nabi Yusuf dan setelah mendengar hal tersebut..., lalu Nabi Yusuf berkata:
(Sesungguhnya wanita itu telah mempunyai maksud terhadap Yusuf) artinya dia telah bermaksud terhadap...Nabi Yusuf supaya menyetubuhinya (dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu) artinya...Abbas r.a. bahwa pada saat yang kritis itu tiba-tiba Nabi Yakub atau ayahnya tampak di hadapannya, lalu...Jawab dari lafal laulaa ialah lajaama`ahaa; artinya niscaya Yusuf menyetubuhinya....(Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terikhlas) dalam hal ketaatan.
(Berkatalah ia) Nabi Yusuf ("Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni negeri Mesir (sesungguhnya...Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung.
(Yusuf berkata, "Tidak ada cercaan) tidak ada celaan (terhadap kalian pada hari ini) kata hari ini secara...Lalu Nabi Yusuf menanyakan kepada mereka tentang keadaan ayahnya, mereka menjawab bahwa matanya telah...Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka,
timbul pikiran) tampak nyata (pada mereka setelah melihat tanda-tanda) yang menunjukkan kebersihan diri Nabi...Yusuf, yaitu memenjarakannya....memenjarakannya sampai) hingga (sesuatu waktu) semua yang hadir setuju dengan pendapat ini akhirnya Nabi...Yusuf dipenjarakan.
(Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya) yang telah ia yakini (akan selamat di antara mereka...dijadikan lupa) orang yang dimaksud adalah mantan penyuguh minuman (oleh setan menceritakan) tentang Nabi...Yusuf (kepada tuannya....Karena itu tetaplah dia) Nabi Yusuf tetap tinggal (dalam penjara beberapa tahun lamanya) menurut suatu
(Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf menempatkan) yakni membawa saudaranya Bunyamin (saudaranya...Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita) bersedih hati...Kemudian Nabi Yusuf menyuruh Bunyamin supaya jangan menceritakan hal ini kepada mereka....Yusuf telah bersepakat dengan Bunyamin, bahwa ia akan membuat siasat supaya Bunyamin tetap tinggal bersamanya
Artinya yang berlumuran padanya (dengan darah palsu) darah yang bukan darah Nabi Yusuf; hal ini mereka...lakukan dengan menyembelih seekor kambing, kemudian mereka lumurkan darahnya pada baju gamis Nabi Yusuf...Lalu mereka menghadap kepada ayahnya seraya berkata, "Sesungguhnya ini adalah darah Yusuf."...(Yakub berkata) sewaktu ia melihat baju Yusuf dalam keadaan utuh dan ia mengetahui bahwa mereka berdusta...diminta pertolongan-Nya (terhadap apa yang kalian ceritakan.") apa yang kalian kisahkan tentang perkara Yusuf
Ingatlah (ketika mereka berkata) yaitu sebagian saudara-saudara Nabi Yusuf kepada sebagian yang lain...("Sesungguhnya Yusuf) lafal Yusuf berkedudukan menjadi mubtada (dan saudaranya) yang sekandung yaitu...Bunyamin (lebih dicintai) menjadi khabar dari lafal Yusuf tadi (oleh ayah kita daripada kita sendiri,...adalah dalam kesesatan) kekeliruan (yang nyata) kekeliruan yang jelas dikarenakan ia lebih menyayangi Yusuf
-deskripsi"> Menurut syari’at Nabi Ya’kub ‘alaihis salam bahwa barang siapa mencuri...Nabi Yusuf ‘alaihis salam tidak mengikuti undang-undang raja terhadap pencuri, yaitu dengan dipukuli...pencuri itu dan disuruh mengganti dua kali lipat barang yang dicuri, tetapi mengikuti syari’at Nabi...

-deskripsi"> Kemudian mereka meminta Yusuf memeriksa kantong-kantong mereka.
Nabi Yakub menuduh mereka seperti tuduhannya terhadap mereka mengenai peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf...(Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka kepadaku) yaitu Yusuf dan saudaranya (semuanya; sesungguhnya
-deskripsi"> Kemudian Yusuf bertanya kepada mereka tentang keadaan bapaknya, lalu mereka...Maka Yusuf berkata seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....

-deskripsi"> Pada baju Yusuf terdapat keharuman bekas diri Yusuf, diharapkan dengan...Ada pula yang berpendapat, bahwa hal itu merupakan mukjizat yang diberikan Allah Ta’ala kepada Nabi...Yusuf ‘alaihis salam.
("Pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini) yaitu baju gamis Nabi Ibrahim yang dipakainya sewaktu...Baju tersebut dikalungkan Nabi Yusuf sewaktu ia berada di dalam sumur....Baju tersebut dari surga; malaikat Jibril memerintahkan Nabi Yusuf supaya mengirimkannya kepada ayahnya
(Berkatalah Yusuf) kepada mereka dengan nada mencela ("Apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah...kalian lakukan terhadap Yusuf) yaitu dengan memukuli dan menjualnya serta hal-hal lainnya yang menyakitkan...akibat perbuatan kalian terhadap Nabi Yusuf
diberikannya) Zulaikha memberikan (kepada masing-masing mereka sebuah pisau, kemudian dia berkata) kepada Yusuf...mereka pegang itu tanpa mereka sadari dan tanpa merasa sakit karena kekaguman mereka terhadap ketampanan Yusuf...(ini bukanlah) artinya Nabi Yusuf ini (manusia tetapi) melainkan (ia adalah malaikat yang mulia.") mengingat...Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf telah dianugerahi separuh dari ketampanan dan
(Dan mereka menjual Yusuf) orang-orang musafir itu membelinya dari tangan penimba air dan teman-temannya...dirham saja (dan mereka) yakni saudara-saudara penimba air itu (merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf...) kemudian rombongan musafir itu membawa Yusuf ke negeri Mesir selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang
mempercayakannya kepada kalian, kecuali seperti aku mempercayakan saudaranya kepada kalian) yang dimaksud adalah Nabi...Yusuf (dahulu?)...Penyayang di antara para penyayang.") maka aku memohon semoga Dia menganugerahkan pemeliharaan-Nya terhadap Nabi...Yusuf.
(Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf mereka berkata, "Hai Al-Aziz!...Akhirnya Nabi Yusuf merasa belas kasihan kepada mereka timbullah rasa sayangnya....Kemudian Nabi Yusuf berbicara secara terus terang terhadap mereka untuk menyingkapkan tabir antara dirinya