Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Ali Imran 5 Haji 6 darah 7 al Muthoffifin ayat 18 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al jumuah ayat 10 12 Menuntut ilmu 13 al ankabut ayat 45 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 Maryam 17 al baqarah ayat 198 18 Tuhan 19 Hadits Muslim Nomor 3444 20 ali imran 159 21 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 22 Al ahzab ayat 21 23 al hujurat ayat 13 24 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 25 al imron+ayat+110 26 surat an-nisa 27 surah yunus ayat 57 28 Yusuf 29 belajar 30 Luqman 31 pikun dan beruban 32 hadist tentang kesadaran lingkungan 33 al+insyirah+ayat+6 34 Ali Imran ayat 185 35 qs al-a'raaf 7:172 36 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 37 akhlak 38 sabar 39 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 40 Yunus 59 41 ra'd ayat 2 42 Ali imran 104 43 Al imran 44 al+kahfi+ayat++4 45 al mujadilah ayat 11 46 mimpi 47 Peristiwa dimasa lalu 48 adz zariyat ayat 49 49 an nisa ayat 5 50 al alaq ayat 2 51 al maidah ayat 90 52 Darah manusia 53 al ikhlas 54 surat al-a'la 55 Ahmad 56 ali imran 14 57 Surat Al antabul ayat 20 58 al+baqarah+ayat+69 59 bekerja 60 al+baqarah+ayat+70 61 AL MAIDAH AYAT 38 62 An nisa ayat 58 63 Ilmu 64 Ali Imran ayat 26. 65 zakat 66 an nisa ayat 59 67 quraisy ayat 2 68 al isra ayat 32 69 berfikir 70 al maidah ayat 8 71 Surat Ar-Rad ayat 11 72 1. Jangan mudah mengobral sumpah 73 dalil sumpah 74 hadits mencatat transaksi 75 at taubah ayat 105 76 Kisah nabi 77 ali imran 134 78 +surat+at+taubah+ayat+24 79 al+insyirah+ayat+5 80 Ibrahim 81 hadits abu Daud 1378 82 al hijr 9 83 Dan apabila bintang bintang gugur bertaburan 84 Kebajikan 85 Hakim 86 Gunung sebagai pasak 87 al maidah ayat 89 88 beli 89 sholat 90 al imran ayat 21 91 Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun. 92 al+fatihah+ayat+1 93 fatwa akad musyarakah 94 keuntungan 95 Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah). 96 Surat Yunus+40+tafsir+ 97 ali imran 130 98 yunus 101 99 al baqarah ayat 286 100 Yunus 57

Hasil pencarian tentang Orang+orang+yang+berdosa

(Tentang orang-orang yang berdosa) tentang keadaan orang-orang yang berdosa, lalu mereka berkata kepada...ahli neraka sesudah orang-orang yang bertauhid dikeluarkan daripadanya:
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikianlah) sebagaimana Kami lakukan terhadap orang-orang yang mendustakan (Kami berbuat terhadap orang-orang...yang berdosa) artinya, Kami akan melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang berdosa yang kelak
Orang-orang yang berhalangan--seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit--tidak berdosa untuk...Demikian pula kalian, hai orang-orang yang sehat, tidak berdosa melakukan hal itu....Begitu pula tidak berdosa untuk makan di rumah bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara...Juga tidak berdosa makan di rumah yang dititipkan kepada kalian untuk diurus, atau di rumah kawan-kawan...Tidak berdosa bagi kalian makan bersama-sama atau sendirian.
(Dan apabila mereka berlalu) yakni orang-orang yang beriman itu (di hadapan orang-orang yang berdosa,...maka orang-orang yang berdosa itu saling mengedipkan matanya) di antara sesama mereka mengisyaratkan...dengan kedipan dan picingan alis mereka kepada orang-orang mukmin yang lewat di hadapan mereka....Isyarat ini untuk memperolok-olokkan mereka yang lewat itu.
-deskripsi"> Ayat ini merupakan ancaman keras bagi orang-orang yang mendustakan, bahwa...minum dan bersenang-senang dengan kenikmatan dunia dan lalai dari beribadah, maka karena mereka adalah orang-orang...yang berdosa, mereka pantas mendapatkan hukuman orang-orang yang berdosa; dimana segala kenikmatan akan
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan balasan orang-orang yang...berdosa dan balasan orang-orang yang beriman serta menerangkan perbedaan besar antara keduanya, maka...Dia memberitahukan bahwa orang-orang yang berdosa itu adalah mereka yang dahulu di dunia menertawakan...orang-orang mukmin dan mengolok-olok mereka, bahkan ketika orang-orang mukmin lewat, maka mereka mengedipkan
-deskripsi"> Seperti yang menimpa kaum kafir Mekah....Ini adalah sunnatullah bagi setiap orang yang berdosa, yaitu ditimpakan diazab, dimana azab ini berlaku...pula pada orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian ketika mereka berdosa....Oleh karena itu, mengapa mereka tidak mau mengambil pelajaran terhadap apa yang mereka lihat dan apa...yang mereka dengar.
(Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu) yang dibebankan kepadamu yaitu, menyampaikan...risalah-Nya (dan janganlah kamu ikuti, di antara mereka) yakni orang-orang kafir (orang yang berdosa...dan orang yang kafir) yang dimaksud adalah Atabah bin Rabi'ah dan Walid bin Mughirah, kedua-duanya telah...Dan dapat pula diartikan setiap orang yang berdosa dan setiap orang yang kafir; makna yang dimaksud ialah...janganlah kamu mengikuti ajakan dan seruan kedua jenis orang tersebut dalam keadaan bagaimana pun, yang

-deskripsi"> Kaum Tubba' ialah orang-orang Himyar di Yaman dan Tubba' adalah gelar...tafsir-deskripsi"> Yakni mereka (kaum musyrik) saat ini tidaklah lebih baik dari mereka, bahkan sama-sama berdosa...Oleh karena itu, hendaklah mereka menunggu apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka dahulu dari...kalangan orang-orang yang berdosa.
bahwa engkau sungguh telah dikaruniai ketakwaan, kesabaran, kelakuan baik dan kerajaan serta kedudukan yang...Kamilah yang berdosa atas apa yang kami perbuat terhadapmu dan saudaramu....Maka Allah pun merendahkan kami dan memberikan balasan orang-orang yang berdosa kepada kami."
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 29
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman.
(Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa) orang-orang yang kafir.

-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan bahwa yang demikian termasuk dosa besar dan hal...: telah mengerjakan dosa atau kesalahan, menuduhkan kesalahan kepada orang yang tidak berdosa, berbuat...dusta dengan menyatakan dirinya bersih dan menuduh orang yang tidak berdosa, mengakibatkan adanya hukuman...duniawi yang tidak benar, orang yang salah tidak terkena, bahkan orang yang tidak bersalah malah diberi...Demikian juga, orang yang tidak bersalah menjadi bahan pembicaraan orang lain dan mafsadat lainnya.
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)...maksudnya mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 33
padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 32
Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah...(Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa".
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 37
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 46
(Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang...pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 99
Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
("Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa").
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 12
Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang yang berdosa...(orang-orang kafir),
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya...jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 41
tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
-deskripsi"> Kepada orang-orang yang mendustakan pada hari Kiamat....Ayat ini termasuk ancaman wail (kecelakaan besar) yang disiapkan untuk orang-orang yang berdosa; yang
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 37
Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka...Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
(Agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan) menghapus (kebatilan) yakni kekafiran (walaupun orang-orang...yang berdosa itu tidak menyukainya) orang-orang musyrik tidak menyenangi hal itu.
-deskripsi"> Musa mengatakan bahwa dirinya berdosa terhadap orang-orang Mesir adalah...menurut anggapan orang-orang Mesir itu, karena sebenarnya Musa tidak berdosa karena dia membunuh orang
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 18
Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
(Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, 'Kamikah yang telah...Tidak, (sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa') terhadap diri kalian sendiri.