Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Cari t Opik dmn 7 sabar 8 dalil+kitab+zabur 9 Surat fatir ayat 3 10 al-baqarah ayat 155 11 surat ibrahim 12 Keuntungan+jual+beli 13 Ali+imran+ayat+134 14 al-baqarah ayat 216 15 surat an nas 16 Yunus 57 17 Al-Isro ayat 26-27 18 bekerja 19 saba 20 qs yusuf 21 Obat 22 Injil 23 hutang 24 musibah 25 ilmu 26 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 27 an nisa ayat 59 28 asmaul husna 29 hijrah 30 Al isra ayat 32 31 al maidah ayat 48 32 pendidikan 33 kiamat 34 Jinn 35 Surat Ali Imran ayat 159 36 ibrahim 37 az zumar ayat 53 38 al hijr ayat 9 39 Harta 40 at taubah ayat 105 41 Seratus 42 Al ikhlas 43 ali imran 185 44 ali imran 159 45 hadist+al-hujurat+ayat+12 46 Wasiat 47 Ali imran 110 48 Sedekah 49 ali imran 31 50 Al Mujaadilah ayat 13 51 assyura ayat 38 52 an-nisa+ayat+21 53 Jual beli yang dilarang 54 yang belajar al quran dan mengamalkannya 55 wanita 56 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 57 al hijr ayat 22 58 putus amal 59 maryam 60 al imran 130 61 Ali Imran 104 62 Yusuf 63 al maidah ayat 46 64 hari+kiamat 65 surat+an-nisa+ayat+161 66 Cari nadzwa 67 An nahl ayat 125 68 Wanita keji 69 al hasyr ayat 18 70 surat 3 ayat 5 71 menikah adalah sunnah 72 maryam 58 73 Hadis berfikir kritis 74 berkembang 75 kematian 76 surat yasin 77 Surah Al Isra Ayat 55 78 dalil+naqli+kitab+zabur 79 Maryam 56  80 dalil+naqli+kitab+injil 81 shalat 82 al hujurat ayat 13 83 ar rahman 84 jenazah 85 Iblis 86 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 87 Berobat dengan yang halal 88 QS+An-Nisa+ayat+29 89 Al Baqarah ayat 30 90 ibrahim+26 91 cepat 92 Hadits tentang kitab taurat 93 LUQMAN 94 pakaian 95 Memaafkan 96 luqman+14 97 batu hitam 98 al imran 99 riba 100 lalat

Hasil pencarian tentang Pendidikan+keluarga+mengatasi+masalah+remaja

terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 33
dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan gadis-gadis remaja) yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga
Yahyâ lahir dan tumbuh menjadi remaja.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepadaku dan kepada kamu sekalian dengan memberikan pendidikan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 26
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
Dan apa yang kalian perselisihkan) dengan orang-orang kafir (tentang sesuatu perkara) yang menyangkut masalah...agama dan masalah-masalah lainnya (maka putusannya) dikembalikan (kepada Allah) kelak di hari kiamat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Sesungguhnya tipu daya setan) terhadap orang-orang beriman (adalah lemah) tidak akan dapat mengatasi
maupun maknanya--membedakan antara yang benar dan yang palsu, antara kabar gembira dan peringatan, pendidikan
mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah) yakni Alquran yang diturunkan-Nya, di dalamnya terkandung masalah-masalah
sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya) yakni tentang hukum-hukum Taurat, yaitu menyangkut masalah...agama dan masalah-masalah lainnya, Nabi Isa menjelaskan kepada mereka perkara agama yang sebenarnya
Sesungguhnya kita semua, seperti biasanya, senantiasa waspada dan siaga serta selalu dapat menyelesaikan masalah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 35
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga...laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturrahmi.
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah...jihad dan masalah-masalah lainnya.
(Dan sesungguhnya di antara golongan Nuh) yang mengikutinya dalam masalah pokok agama, yaitu masalah
Allah akan mengadili kita semua dan memutuskan masalah yang kalian perselisihkan denganku di hari kiamat
(Dan berikanlah) kasihkanlah (kepada keluarga-keluarga yang dekat) famili-famili terdekat (akan haknya
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 26
Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Kami telah membuka tabir yang menutupi mata kalian untuk melihat masalah-masalah keakhiratan, sehingga
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 248
ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga...Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat.
kalian) mempunyai kemampuan untuk menolak keinginan kalian (atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga...yang kuat") yakni keluarga yang mau menolongku, tentu aku akan menghajar kalian atas kekurangajaran
Keluarga Fir'aun merasa cemas dengan hal itu....Saudara perempuan Mûsâ pun berkata kepada mereka, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah keluarga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 6
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang
berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi
(Tidak lain) tiada lain (menetapkan hukum itu) dalam masalah tersebut dan masalah-masalah lainnya (hanyalah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan