Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 tumbuhan 4 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 5 Berfikir 6 al hujurat ayat 13 7 Bidadari 8 al ikhlas 9 ali imran 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 Bintang 13 al imran 31 14 amanat 15 ikhlas 16 Luqman 17 Zina 18 Surat Al Baqarah ayat 267 19 Ali Imran ayat 159 20 surah an najmu ayat 3-4 21 al maidah ayat 8 22 q.s yunus 105 23 Ilmu 24 istri 25 Surat-ad-dahr-ayat-23 26 al ahzab ayat 21 27 al imran 159 28 surat al anbiya ayat 30 29 Luqman ayat 20 30 Surat Luqman Ayat 14 31 Surga 32 al maidah ayat 2 33 ibrahim 52 34 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 35 tolong menolong 36 hutang 37 Hari kebangkitan 38 yunus 57 39 Al Luqman ayat 14 40 Syariat 41 Surat+Al+An+am+152 42 hadits abu daud 43 yusuf 111 44 Ali imran 104 45 luqman 18 46 Surat+At+Takatsur+ayat+1 47 AL HIJR 9 48 al isra ayat 55 49 Gempa 50 al alaq ayat 1-5 51 Ar Rahman 52 an+nur+ayat+59 53 al-baqarah ayat 188 54 malu 55 Ibrahim ayat 7 56 Surat+At+Takatsur+ayat+2 57 Al-Baqarah ayat 247 58 rezeki 59 Surat+At+Takatsur+ayat+3 60 Tanah 61 at-taubah+ayat 3 62 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 63 Al-Hujurat ayat 11 64 ridha 65 al imran 66 Ali+Imran+ayat+134 67 Tanya 68 al ahzab ayat 49 69 ali+imran+ayat+159 70 yunus 71 quraisy 72 An Nahl ayat 97 73 al baqarah ayat 61 74 Al bayyinah ayat 5 75 Surat al hadid ayat 7 76 Surat al luqman ayat 14 77 surat yunus ayat 57 78 Babi 79 al maidah ayat 6 80 Surah+Al+Mulk+ayat+30 81 nikah 82 an nur ayat 4 83 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 84 Cinta tanah air 85 Makan 86 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 87 al baqarah ayat 168 88 meridhai 89 surat al furqon ayat 63 90 Al isra ayat 23 91 ar rad ayat 11 92 al imron ayat 103 93 surah al baqarah ayat 188 94 al baqarah ayat 163 95 an+nur+ayat+58 96 Surah alkahfi ayat 60 97 surah an nisa ayat 29 98 Q.S. Yūnus/10: 40-41 99 an-nur ayat 43 100 bawang merah

Hasil pencarian tentang Q.S+Ar-Rum+ayat+39

(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...(Q.S. Ar-Ra'd 43.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...(Q.S....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
(Q.S. Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13).
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...(Q.S.
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
(Q.S....malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).