Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 Ibrahim 4 al-baqarah ayat 23 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hujan 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 cinta 9 Kurban 10 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 11 surat ali' imran ayat 185 12 ar-rum ayat 21 13 sabar 14 dosa 15 Zina 16 Nikah 17 lumpuh dan buta 18 Maryam 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Ar Rahman 21 JUAL BELI AYAT 22 sedekah 23 al ikhlas 24 al baqarah ayat 256 25 Surah An-Najm ayat 24 26 jual beli 27 al ahzab ayat 70 28 Aliimram+ayat+105 29 al baqarah ayat 233 30 Nabi Ismail 31 Putra 32 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 33 al-mukminun+ayat+34 34 al imran 200 35 Gunung 36 surat al imran ayat 185 37 AN NAML AYAT 88 38 Al-ahzab ayat 70 39 pagi 40 al+anam+ayat+14 41 miskin 42 ayat kursi 43 perempuan 44 Matahari 45 al ahzab ayat 21 46 al anbiya ayat 30 47 ar rahman 19 48 al imran ayat 47 49 ali imran 159 50 ali imran 134 51 surat Al-Baqarah ayat 177 52 al infitar ayat 6 7 53 yunus 99 54 an nur ayat 35 55 ASY SYUARA+ayat+222 56 Surah al-imran ayat 77 57 Sebagian keturunanku 58 al anfal ayat 53 59 Kabar gembira 60 ombak 61 surat Toha ayat 14 62 Allah 63 ali imran ayat 190 64 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 65 al an'am ayat 71 66 adz+dzariyat+ayat+29 67 ASY+SYUARA+ayat+222 68 Musnad Ahmad 18808 69 saba 15 70 al jumuah ayat 10 71 permainan 72 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 73 berlayar 74 AN NISA AYAT 29 75 ali+imran+ayat+191 76 Yunus 77 Perubahan zat 78 Surat maryam ayat 33 79 Al-Anam ayat 162 80 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 81 balasan sedekah 82 Iman 83 pemahaman hadist abu daud no 332 84 al baqarah ayat 195 85 durhaka 86 surah+al-kafirun+ayat+1-6 87 ayat qursi 88 al+bakarah+ayat+41 89 Tafsir Surat an nahl ayat 97 90 ali imran 91 adil 92 Sulaiman mewarisi daud 93 surah al kautsar ayat 1-3 94 uzair 95 surah an-nisa ayat 29 96 al bayyinah ayat 5 97 lima 98 albaqarah ayat 26 99 surah al baqarah ayat 30 100 ayat+menyembunyikan+ilmu

Hasil pencarian tentang Q.S+Ar-Rum+ayat+39

(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...(Q.S. Ar-Ra'd 43.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...(Q.S....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
(Q.S. Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
(Q.S....malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13).
(Q.S. An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...(Q.S.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...(Q.S. An-Nisa, 40)
akan mengingkari penyembahan orang-orang yang mempertuhankan mereka, sebagaimana dijelaskan pula oleh ayat...(Q.S. Al-Qashash, 63).
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik mengatakan, sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya...(Q.S.
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...(Q.S. Hud, 82)
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...(Q.S. At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
(Q.S. As-Sajdah, 13)....(Apakah kamu akan menyelamatkan) maksudnya, mengeluarkan (orang yang berada dalam neraka) kalimat ayat