Paling Sering Dicari

1 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 2 kiamat 3 Al Hujurat ayat 13 4 Al+imran+191 5 Ali imran 159 6 Al-luqman+ayat+13-17 7 Jelaskan+pengertian+interaksi+sosial+! 8 ali imran 9 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 10 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 11 Maryam 12 ali imran 190 13 Surga 14 Menuntut ilmu 15 niat 16 Surat al maidah ayat 90 17 ayat kursi 18 makan 19 Akal 20 Zina 21 Zabur 22 anak 23 muhammad 19 24 Sabar 25 dalil+kitab+zabur 26 Sholat 27 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 28 Ibrahim 29 al baqarah ayat 2 30 obat 31 al+maidah+ayat+122 32 an nisa ayat 58 33 al-maidah ayat 3 34 Solawat nabi 35 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 36 dalil+kitab+injil 37 Nikah 38 Alam 39 Luqman 40 Latin dan arab 41 al mulk ayat 30 42 nusyuznya 43 yusuf 87 44 9 surat al-hadid ayat 3 45 Al+waqi'ah+ayat+68 46 al hijr ayat 9 47 al+luqman+9 48 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 49 al+maidah+ayat+9 50 al+luqman+8 51 Isi kandungan 52 al ikhlas 53 ali imran 130 54 Surah Al Maidah Ayat 90 55 iman 56 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 57 Ibrahim ayat 7 58 al imran 59 wanita 60 ali imran 18 61 Berfikir 62 petunjuk 63 musa 64 Hadits kitab taurat 65 Satu mukmin 66 yunus 61 67 Ayat 38 68 Hud ayat 88 69 Injil 70 talak 71 Berbuat kebaikan dan etos kerja 72 al mujadalah ayat 11 73 Ali Imran ayat 9 74 al-baqarah ayat 25 75 ibrahim 4 76 makna jujur sesuai dengan Q.S. al-Baqarah/2:42 dan hadis yang terkait 77 al maidah ayat 8 78 surat At Taubah ayat 51 79 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 80 TAUHID 81 +zabur 82 al-baqarah ayat 275 83 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 84 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 85 Nyawa 86 Hadits Apabila Aku mencintainya, aku adalah pendengarannya 87 Keutamaan belajar 88 al-a'raf ayat 56 89 keburukan 90 Surah al kahfi ayat 1 91 Menjelaskan 92 al baqarah ayat 21 93 Hidayah 94 Tumbuh tumbuhanitu menjadi kering 95 mencuri dalam solat 96 Al hasyr ayat 7 97 An nisa ayat 141 98 Larangan bersifat lemah 99 dosa 100 ali imran 26

Hasil pencarian tentang Q.S+at-Taubah+ayat+122

meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...(Q.S. At-Taubah, 72).
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...(Q.S. At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
(Q.S. Asy-Syu'ara, 86)....jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At...Taubah.
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13).
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...(Q.S. Ar-Ra'd 43.)
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...(Q.S.
(Q.S....malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...(Q.S. An-Nisa, 40)
akan mengingkari penyembahan orang-orang yang mempertuhankan mereka, sebagaimana dijelaskan pula oleh ayat...(Q.S. Al-Qashash, 63).
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik mengatakan, sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya...(Q.S.
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...(Q.S. Hud, 82)