Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 ar-rum ayat 21 10 surat ali' imran ayat 185 11 cinta 12 matahari 13 hutang 14 surah al-maidah ayat 8 15 dosa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Nikah 18 Jihad 19 Dua masa 20 al mujadalah ayat 11 21 Aliimram+ayat+105 22 surat+al+imranayat+110 23 Ta ha+ayat+14 24 Ar Rahman 25 Kafir 26 al ahzab ayat 21 27 Hadits Muslim Nomor 3035 28 maryam 29 ilmu 30 Saba 13 31 al isra ayat 36 32 al a'raf ayat 52 33 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 34 Jika allah menganugerahi rahmat 35 Ikhlas 36 Berdebat 37 ALI IMRAN 159 38 puasa 39 Al-Imran (3 : 130) 40 miskin 41 Al-Imran ayat 130 42 surat al imran ayat 185 43 sabar 44 al-mukminun+ayat+34 45 al isra ayat 7 46 ATTAKASUR AYAT 1-2 47 perempuan 48 al baqarah ayat 269 49 Gunung 50 al-Hujurât ayat 6 51 Abu Daud 1397 52 annisa ayat 12 53 Hadits Muslim Nomor 2314 54 QS. IBRAHIM AYAT 37 55 Al-Muzammil ayat 20 56 muslim 57 Mencela pemberian 58 Hadits ahmad jauhi kufur 59 Susah payah 60 Rezeki 61 Surah Taha ayat 5 62 dalil hidayah 63 arah 64 Kurang ilmu 65 ali imran 66 atap terpelihara 67 ali imran : 92 68 Dongeng 69 Ali imran ayat 191 70 Tanah 71 ar rahman 19 72 surat al-an'am ayat 59 73 Qs. Maryam 33 74 berserah diri 75 surat saba surah yang ke berapa 76 Surat al mujadalah ayat 11 77 AL Baqarah ayat 286 78 surah al maidah ayat 96 79 ibrahim ayat 37 80 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 81 Yusuf ayat 103 82 ibrahim 37 83 Manusia 84 maryam ayat 30-35 85 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 86 Metode pendidikan 87 Membunuh 88 Tentang kematian 89 ayat tentang serakah 90 Hadist ibnu majah 2172 91 surah yusuf 65 92 Shalat 93 Sebaik baik penolong dan pelindung 94 Surah al-imran ayat 77 95 yunus 99 96 al+qiyamah+ayat+1-2 97 al+maidah+ayat+ 83 98 AN NAML AYAT 88 99 asy+syuara+ayat+181+182+183 100 al an'am ayat 71

Hasil pencarian tentang QS.+Ali+Imran+(3):+67

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama