Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 saba 16 12 at taubah ayat 60 13 at taubah ayat 105 14 Bumi bulat 15 al+ikhlas 16 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 17 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 18 al+lail+ayat+1-2 19 Al maidah ayat 48 20 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 21 sombong 22 Hikmah 23 lokasi yang memudahkan 24 Berfikir+positif 25 an nisa ayat 58 26 Jibril 27 anjing 28 yusuf ayat 111 29 hr+muslim+288 30 Injil 31 surat+thaha+ayat+125 32 at tahrim ayat 6 33 surat+thaha+ayat+126 34 Al Baqarah ayat 2 35 Sakit 36 dalil+kitab+Zabur 37 dalil+kitab+injil 38 yusuf 69 39 Menyelam 40 Ayat ayat larangan zina 41 Melindungi 42 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 43 Zina 44 Jihad 45 al hujurat ayat 13 46 Hadis kitab zabur 47 al maidah ayat 2 48 Pengertian dalil kitab 49 AS+SAJADAH+AYAT+6 50 hadits kitab taurat 51 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 52 al-A’raf+ayat+204 53 Lalai 54 Hadist kitab Zabur 55 an nisa ayat 1 56 al baqarah ayat 188 57 al+hijr+22 58 Ali Imran 159 59 Samiri 60 ar ra'du ayat 11 61 gunung 62 saba 13 63 al baqarah ayat 282 64 ath-thalaq+ayat+2 65 hambur hamburkan harta 66 luqman 27 67 Berlomba lomba mengumpulkan harta 68 ali imran 42 69 surat yunus 70 MEMANCARKAN SPERMA 71 aku uji dengan ketakutan 72 surah al-a'raf ayat 29 73 ar+ra'du+ayat+11 74 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 75 yunus 74 76 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 77 Lebah 78 tindak kekerasan 79 anisa ayat 20 80 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 81 penetapan harga 82 Al Imran ayat 159 83 Al quran 84 akal 85 AL BAYYINAH AYAT 1 86 ad dariyah ayat 58 87 an+nisa+ayat+29 88 al maidah ayat 3 89 HR Ibnu majah 149 90 al imran 139 91 fangqolibu bini mati 92 Ali Imran 92 93 anisa+ayat+20 94 ali+imran+110 95 yusuf 96 al ahzab ayat 21 97 QS. Al-Fatihah Ayat 3 98 Kitab zabur 99 an-nisa+ayat+160 100 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

Hasil pencarian tentang Rendah+dari+haiwan

Apakah yang Anda maksud Rendah dari haiman?
(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah,) pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat...yang lebih rendah dari tempat Maryam ("Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 24
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah
Mereka menjual Yûsuf dengan harga sangat rendah, hanya beberapa dirham saja....Mereka merasa tidak tertarik oleh Yûsuf karena khawatir keluarganya akan mengetahuinya dan merampasnya dari
itu, berkata, "Kami tak akan beriman kepadamu selama pengikut- pengikutmu adalah mereka yang berasal dari...kalangan kelas bawah yang rendah kedudukannya serta sedikit hartanya."
Nûh berkata, "Dari mana aku tahu bahwa mereka itu rendah kedudukannya dan sedikit hartanya?
Kemudian Allah menyelamatkannya dari api setelah ia dilempar ke dalamnya....Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina dan rendah derajatnya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 107
tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.
Maryam kemudian diseru oleh malaikat dari tempat yang rendah di bawahnya, "Janganlah kamu bersedih hati
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa...kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan...kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur"".
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah) dengan cara yang batil (lagi hina) yakni rendah
Dari itu, perlihatkan kepada-Ku bukti mana yang kalian ingkari?...Bukti-bukti itu begitu jelasnya, sehingga tidak mungkin diingkari oleh orang yang daya pikirnya paling rendah
Kalian sangat rendah dan terhina. Jangan ajak Aku bicara sama sekali."
kepadamu) dengan perkataan itu (padahal yang mengikuti kamu) menurut suatu qiraat dibaca Atbaa'uka, jamak dari...yakni orang-orang yang rendah.
orang-orang yang melampaui batas dengan melakukan kemusyrikan dan terbuai oleh syahwat dan hawa nafsu yang rendah
Kamu tak akan lagi melihat dataran rendah atau dataran tinggi di muka bumi.
seterusnya, tanpa ada jumlah lain yang menyisipinya (yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah...hati) dengan tenang dan rendah diri (dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka) mengajak mereka berbicara...(mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan) perkataan yang menghindarkan diri mereka dari
(Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang melengkung) tempat yang rendah (dan tidak pula
rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang kafir itu terbuat dari...perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu yang rendah
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yang melakukan amal saleh, rendah
Berlemah-lembutlah kepada keduanya, bersikap rendah dirilah di depan keduanya dan kasih sayangilah keduanya
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 63
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 26
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu....Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi
Kami pun tidak melihat pengikut-pengikutmu melainkan berasal dari tingkatan sosial yang lebih rendah...dari kami.
Allah sematalah yang menurunkan air hujan yang dapat menyelamatkan mereka dari rasa putus asa akibat...Manfaat air hujan itu Dia bagi-bagikan kepada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, dataran rendah dan
ketauhidan kenabian Muhammad (dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya), yakni dari...yang terdapat dalam Kitab Suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad (dengan harga yang rendah...) dengan pengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia....sembunyikan karena khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan selama ini dari
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 134
utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah
Dengan rendah diri dan penuh penyesalan, Mûsâ bermohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah berbuat kejahatan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 40
sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari...Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata...membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 41
menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah