Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 yahudi 6 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 7 surat an najm ayat 39-42 8 Surah Al-hajj ayat 5 9 ar rum ayat 21 10 Israil 11 jual beli 12 al-mujadilah ayat 11 13 an nisa ayat 58 14 Al-hijr ayat 9 15 Tauhid uluhiyyah 16 Al baqarah ayat 2 17 Al Hujurat ayat 13 18 an nisa ayat 29 19 luqman 34 20 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 21 al furqan ayat 63 22 Ayat terkait jarimah hudud 23 Jihad 24 ali imran 145 25 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 26 Yusuf 108 27 benih 28 Surat An-Nisa ayat 59 29 al ahzab ayat 21 30 almu'minun+ayat+13 31 Al-Hasyr ayat 18 32 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 33 zakat 34 Huud 50-52 35 AL+KAHFI AYAT 110 36 al baqarah ayat 143 37 Matahari terbenam 38 Luqman 14 39 Surat Al-Baqarah Ayat 275 40 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 41 Tauhid asma WA sifat 42 al hijr 39 43 pendidikan 44 ali imran 45 ali imran 104 46 AL FATIR AYAT 5 47 Hadist ibnu majah 48 Al+Imran+169 49 al baqarah ayat 256 50 yunus 94 51 Al Baqarah ayat 164 52 Ali imran ayat 18 53 Thaha ayat 14 54 ibrahim 24 55 ali imran 102 56 Hukum+acara 57 Al ikhlas 58 az zariyat ayat 56 59 al imran 60 an nisa ayat 9 61 hujan 62 Negara yang tidak pernah malam 63 an nahl ayat 11 64 surah albaqarah ayat 256 65 sholat 66 al isra ayat 88 67 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 68 Annas+ayat+5 69 at taubah ayat 103 70 An Nisa ayat 176 71 hadits tentang aurat 72 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 73 Surat An Nisa ayat 36 74 al araf ayat 7 75 ad dzariat ayat 19 76 asy syuara ayat 214 77 alquarn kitab yang jelas dan detail 78 al maidah ayat 8 79 Kerusakan 80 Tafsir al-hijr ayat 22 81 Hadits Abu Daud Nomor 4256 82 Perempuan 83 surat al a'raf ayat 172 84 luqman 85 al+ikhlas 86 al 'ala ayat 1 87 yusuf 111 88 al hujurat ayat 49 89 AYAT TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 90 ali imran ayat 190 91 an nahl ayat 90 92 surah+arrad+ayat+4 93 hadits majah no 2616 tentang diyat 94 Qs.al jin ayat 16 95 yunus 96 al+qariah+ayat+2 97 Yusuf 98 surat al anfal ayat 10 99 luqman+ayat+13 100 al hujurat ayat 12

Hasil pencarian tentang Syariat

-deskripsi"> Yaitu syariat Islam yang merupakan syariat yang paling mudah bagi manusia...Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kemudahan dalam semua urusannya, dan Dia menjadikan syariat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari
(Dan tatkala Isa datang dengan membawa keterangan-keterangan) mukjizat-mukjizat dan syariat-syariat (...dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah) kenabian dan syariat Injil
sesuatu, dan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala menunjukkan keduanya jalan yang lurus serta menetapkan syariat...bagi keduanya dan bagi kaumnya, di mana syariat tersebut adalah syariat yang lurus yang dapat menyampaikan...kepada Allah dan kepada surga-Nya serta mengaruniakan keduanya menempuh syariat tersebut.
(Apakah manusia mengira) menduga (bahwa ia akan dibiarkan begitu saja) tanpa dibebani dengan syariat-syariat
Contohnya adalah, bahwa syariat-syariat sebelumnya tidaklah cocok kecuali pada zaman itu, dan pada zaman...terakhir yang tidak ada lagi rasul setelahnya adalah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka syariat...yang cocok untuk zaman sekarang dan seterusnya sampai hari Kiamat adalah syariat yang dibawa Nabi Muhammad...karena itu, ketika Nabi Isa ‘alihis salam nanti turun menjelang hari Kiamat, maka Beliau mengikuti syariat...Syariat Nabi Muhammad itulah syariat yang cocok untuk saat ini dan seterusnya, cocok di setiap umat dan
dalam kalbu orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka) kepada syariat-syariat...agama, yaitu sewaktu turun salah satu daripadanya mereka langsung beriman antara lain ialah syariat
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 18
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah...syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Allah bebas menghapus dan menetapkan syariat dan mukjizat yang Dia kehendaki....Inti ajaran semua syariat yang tetap dan tidak mungkin berubah, yaitu kemahaesaan-Nya, inti-inti kebaikan
(Kemudian Kami jadikan kamu) hai Muhammad (berada di atas suatu syariat) yakni peraturan (dari urusan...itu) dari urusan agama (maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang
mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, menghalangi orang lain agar tidak mengikuti syariat...Allah, dan menginginkan syariat menjadi bengkok di dalam pandangan manusia supaya mereka meninggalkannya
Kami telah memberikan kepada setiap umat terdahulu syariat khusus yang sesuai dengan keadaan mereka pada...pun beribadah kepada Allah berdasarkan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya hingga dihapus oleh syariat...Oleh karena itu, Kami memberikan kepada umatmu, wahai Muhammad, suatu syariat yang berisi tata cara mengabdi
(Allah hendak menerangkan padamu) syariat-syariat agamamu dan kepentingan-kepentingan dirimu (dan memimpin
Ibrâhîm: masing-masing mengklaim Ibrâhîm sebagai penganut agamanya, padahal Ibrâhîm sudah ada dengan syariat...Tawrât dan Injîl baru diturunkan setelah masa Ibrâhîm, maka bagaimana mungkin ia membawa syariat yang
Rasul itu kemudian membacakan kepada mereka kitab suci yang diturunkan dan menjelaskan kepada mereka syariat-syariat-Nya
Mereka memang pantas untuk tidak mengetahui batasan-batasan Allah dan syariat-syariat serta hukum-hukum
-deskripsi"> Yakni kemudian Kami mensyariatkan kepadamu syariat yang sempurna yang mengajak...Mereka ini adalah orang-orang yang hawa nafsunya tidak sejalan dengan syariat Rasulullah shallallahu
maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan Allah) syariat-syariat
patut (tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya) berupa hukum-hukum dan syariat-syariat
Katakan kepada mereka, "Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian syariat...Maka barangsiapa yang ingin mendapat petunjuk dari syariat itu, bergegaslah!
sama yaitu tauhid (beribadah kepada Allah saja dan menjauhi sesembahan selain-Nya), dan masing-masing syariat...

-deskripsi"> Yakni dalam masalah syariat, misalnya dalam penyembelihan, dengan mengatakan...jalan yang lurus” tedapat petunjuk agar menjawab orang-orang yang membantah Beliau tentang masalah syariat...dengan akal, karena syariat sudah maklum baiknya, adil dan bijaksananya berdasarkan akal dan fitrah
dan penuh khusuk, menyuruh melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat..., mencegah segala keburukan yang tidak diperbolehkan agama, dan teguh menjalankan syariat Islam.
kemaluannya, lalu setelah itu Maryam mengandung Isa (dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya) yakni syariat-syariat-Nya
penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat Islam, dan mengklaim bahwa syariat...Dan Allah memerintah nabi-Nya untuk memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa syariat
Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan
Sesungguhnya telah datang kepadamu rasul Kami) yakni Muhammad (menjelaskan kepada kamu) syariat-syariat
-deskripsi"> Maksudnya, Beliau ditugaskan oleh Allah memberlakukan syariat-Nya dan mengatur...tafsir-deskripsi"> Hal ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan mengetahui yang wajib (mengetahui syariat
-deskripsi"> Berupa syariat yang besar dan berita yang lurus.

-deskripsi"> Yakni tidak dibebani dengan beban syariat (agama) dan tidak diberikan balasan
(Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama