Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 akal 4 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 104 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 al baqarah ayat 30 9 Luqman 10 ali imran 11 an nisa ayat 58 12 perjanjian 13 al baqarah ayat 2 14 ilmu 15 almuminun+ayat+gg-100 16 yunus 17 Riba 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 belajar 20 yunus 5 21 Masjid 22 Surat an naba 23 yusuf 3 24 islam 25 Al imran 103 26 yunus+ayat+85-86 27 al maidah ayat 2 28 hadits+tentang+menjaga+keturunan 29 al maidah ayat 3 30 SYAITAN 31 ali imran 159 32 ali imran 110 33 an nisa ayat 29 34 al ahzab ayat 72 35 sihir 36 pentingnya akal 37 penyayang 38 maha pengasih 39 ali imran 145 40 sehat 41 Jalan keluar 42 Al anbiya ayat 30 43 Sholat 44 ALI+IMRAN+159 45 tafsir+ar-rum+ayat+41 46 al hijr 22 47 Shalat 48 ali imran 19 49 Al Baqarah ayat 1 50 kiamat 51 almuminun+ayat+99-100. 52 Ali imran 103 53 harta 54 Surat annisa 55 Tumbuhan 56 perpindahan tempat 57 yunus 57 58 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 59 pembunuhan 60 Zina 61 ali imran 54 62 ibrahim ayat 28 63 Tajjwid qs al anfal ayat 30 64 al maidah ayat 87-88 65 al+hijr+72 66 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 67 al maidah ayat 8 68 Sifat sholat 69 An Nisa ayat 3 70 merusak 71 At taubah ayat 40 72 teliti 73 surat Al-Hasyr Ayat 7 74 perumpamaan 75 ali+imran+139 76 ikhlas 77 al hujarat ayat 13 78 hutang 79 Haram 80 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 81 agama yang humanis 82 maryam+93 83 HAK MILIK 84 thaha ayat 105 85 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 86 yasin ayat 36 87 al hijr 74 88 An-Nahl ayat 36 89 ali+imran+198 90 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 91 an nisa ayat 11 92 tipu daya 93 surat yunus 94 al baqarah ayat 282 95 Istri yang ber iman 96 ar+rahman+4 97 Al Imran 98 at-+thur+16 99 al baqarah ayat 43 100 az zumar ayat 68

Hasil pencarian tentang Tafsir+Quraish+Shihab+dan+halalnya+mengenai+QS.an+Nisa+ayat+136

(dan berpaling) dari iman....Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan...bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
menjadikan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan...tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima...Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
Ayat-ayat yang Kami bacakan mengenai balasan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, mengandung...kebenaran dan keadilan.
Lalu Kami perintahkan kepadanya, "Buatlah sebuah bahtera untuk menyelamatkan kalian dengan pertolongan dan...Aku telah mengabulkan permintaanmu, dan telah Kuperintahkan agar mereka dibinasakan dengan cara ditenggelamkan..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
Iringilah mereka dari belakang dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh...."(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri) ia beramal untuk dirinya sendiri (dan...maka dosanya atas dirinya sendiri) bahaya dari perbuatan jahatnya itu kembali kepada dirinya sendiri (dan...menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
sampai mereka menghentikan tindakan yang merusak kepercayaan orang-orang beriman melalui penindasan dan...Apabila mereka benar-benar meninggalkan kekufuran dan tidak lagi mnenyakiti orang-orang beriman dan mengikhlaskan...Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Sesungguhnya anggapan kalian bahwa Allah mempunyai sekutu yang patut disembah dan dijadikan perantara..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan...katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan...doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah....Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
(Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan mengadakan perbaikan) terhadap amal perbuatan mereka...Ayat berikut turun mengenai orang-orang Yahudi.
Ketika perintah Kami untuk menyiksa dan menghancurkan mereka datang, Kami selamatkan Syu'aib dan pengikutnya...yang beriman dari siksaan dan kehancuran....Penduduk Madyan yang kafir itu dibinasakan oleh suara keras yang menggoncang dan menghancurkan....tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
binasakan orang-orang yang lebih hebat daripada mereka) daripada kaummu (kekuatannya) maksudnya daya dan...kekuatan mereka lebih kuat daripada kaummu (dan telah terdahulu) telah disebutkan di dalam ayat-ayat...yang lain (perumpamaan umat-umat yang terdahulu) yaitu mengenai dibinasakannya mereka, maka akibat yang
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada umat manusia mengenai keesaan-Nya melalui bukti-bukti yang terdapat...di alam raya, setelah sebelumnya dijelaskan melalui perantaraan para rasul dan kitab-kitab suci- Nya...hati nurani mereka mengetahui dan mengakui kemahaesaan Tuhan....hari kiamat nanti mereka tak lagi beralasan dengan mengatakan, 'Sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa mengenai...keesaan Tuhan ini. ' (1) Penjelasan makna sulbi, lihat catatan kaki tafsir surat al-Thâriq: 7.
(Tentang berita yang besar) ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu....Sedangkan Istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya....Hal yang dimaksud adalah Alquran yang disampaikan oleh Nabi saw. yang di dalamnya terkandung berita mengenai...adanya hari berbangkit dan hal-hal lainnya.
(Demikianlah) sebagaimana yang telah Kami jelaskan di atas (Kami menjelaskan) Kami terangkan (ayat-ayat...itu) agar mereka mau berpikir tentangnya (dan supaya mereka mengatakan) yaitu orang-orang musyrik mengenai...akibat dari perkara ini ("Kamu telah mempelajari.") engkau telah mempelajari tentang ahli kitab; dan...ditafsirkan bahwa engkau telah mempelajari kitab-kitab orang-orang terdahulu kemudian engkau mendatangkan ayat-ayat...ini berdasarkan sumber darinya (dan supaya Kami menjelaskan Alquran itu kepada orang-orang yang mengetahui
(Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat) dimaksud mengenai...hari berbangkit dan lain-lainnya (sia-sialah) artinya batillah (perbuatan mereka) yaitu perbuatan-perbuatan...yang telah mereka lakukan sewaktu hidup di alam dunia, berupa amal-amal kebaikan seperti silaturahmi dan...mendapat balasan kecuali) hanya balasan (apa yang telah mereka kerjakan) yakni perbuatan mendustakan ayat-ayat...Kami dan perbuatan-perbuatan maksiat.
(Dan telah berdusta kepadanya) terhadap Alquran (kaummu padahal Alquran itu adalah hak) yakni benar (...kamu.") kemudian aku membalas kamu; sesungguhnya aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan sedangkan mengenai...Ayat ini diturunkan sebelum ada ayat perintah untuk berperang.
(Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman) maksudnya mengenai hati mereka...(dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik) maka kelak Dia akan membalas masing-masing...Lam yang terdapat pada kedua Fi'il ayat ini menunjukkan makna Qasam.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah....(Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.)
(Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf...tafsir' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada...Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan...banyak laki-laki dan perempuan....Takutlah kepada Allah, tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang nama-Nya kalian sebut...Peliharalah tali silaturahmi dan janganlah kamu putuskan hubungan silaturahmi itu, baik yang dekat maupun
Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, mengenai makanan yang halal dan yang haram,...Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh....Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat...ini mengenai pentingnya memenuhai dan menghormati janji.
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...Pembicaraan selanjutnya mengenai cahaya Allah, zikir di masjid, perbuatan orang-orang kafir dan ihwal...Di samping itu, disebutkan juga mengenai siapa saja yang boleh makan di meja makan mereka....Di dalamnya Kami menurunkan bukti-bukti yang jelas mengenai kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah, dan
Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan