Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al-A’raaf 179 13 qaaf 16 14 Sedekah 15 Al maidah ayat 2 16 Al maidah ayat 90 17 luqman 18 ali imran 190-191 19 Luqman ayat 20 20 QS.+Al-A’raaf+(7):179 21 Al-A’raaf (7):179 22 al imran 190-191 23 yusuf 24 al imran ayat 190-191 25 Al Imran 190 26 surat Al-A'Raaf ayat 179 27 ali+imran+190+191 28 al qaaf ayat 16 29 ayat kursi 30 Al-Hujurat ayat 10 31 al maidah ayat 1 32 an-Nisa ayat 58 33 al baqoroh ayat 188 34 AL-BAQARAH AYAT 30 35 al baqarah ayat 26 36 ali imran ayat 190-191 37 al baqarah ayat 22 38 surat al baqarah ayat 165 39 al hujurat ayat 13 40 rahmat 41 ali imran ayat 159 42 Az-Zukhruf ayat 32 43 Adam 44 Ali-imran ayat 190-191 45 Luqman+33 46 surat al a'raaf ayat 179 47 Q.S Al-Qashass ayat 84 48 sabar 49 al-Bayyinah ayat 5 50 al hasyr ayat 7 51 al baqarah ayat 275 52 ali imran 103 53 Al-A’raaf 54 al-hujurat ayat 13 55 surat al araaf 179 56 ali imran 110 57 al+maidah ayat 90 58 menciptakan manusia 59 al baqarah ayat 165 60 ali imran 191 61 al baqarah ayat 195 62 al-a'raf ayat 179 63 a'raaf 64 Surat az-Zumar ayat 18 65 Surat Al Baqarah ayat 247 66 al maidah ayat 8 67 Ali Imran+ayat+159+ 68 Al-A'Raaf ayat 179 69 surah+al+isra'+ayat+58 70 At-Taubah ayat 105 71 at tahrim ayat 6 72 Ali-Imran 73 Surat Al-An’am: 162 74 ali imran ayat 190 75 AL IMRAN 125 76 berpasang pasangan 77 al baqarah ayat 27 78 doa nabi adam 79 ali imran 190 191 80 Ali Imran 81 al isra ayat 32 82 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 83 qaaf ayat 50 84 Al baqarah ayat 233 85 Surat Fatir ayat 28 86 al imran ayat 130 87 al+qasas+ayat+50 88 makhluk berpasangan 89 ali imran 190 - 191 90 Azab 91 maha penyayang 92 Ar-Ruum ayat 30: 93 al-a'raaf 179 94 An nur ayat 41 95 pertemuan dua laut 96 Al Baqarah ayat 43 97 al-hajj ayat 41 98 Surat fushilat ayat 37 99 al maidah ayat 3 100 Alif Lam Ra

Hasil pencarian tentang Tafsir+ayat+22

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ


22. dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah ayat...22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir...edisi bahasa Arab pada ayat ini terdapat kesalahan cetak yang dapat mengaburkan pemahaman....Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya.
kepada Allahlah tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...Q., s. al-Zumar ayat 7.
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
[[58 ~ AL-MUJADILAH (WANITA YANG MENGGUGAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 22 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Pada ayat-ayat berikutnya, Allah kemudian menyalahkan orang-orang yang memusuhi agama-Nya lalu memperingatkan...dan penglihatan-Nya meliputi segala sesuatu yang mungkin terlihat. (1) (1) Latar belakang turunnya ayat...Kemudian turunlah ayat ini bersama tiga ayat berikutnya.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.