Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 Jual beli 7 riba 8 zakat 9 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 10 al ikhlas 11 Menghargai pendapat orang lain 12 Mimpi 13 surah al maidah ayat 89 14 bekerja 15 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 16 al hujurat ayat 13 17 yunus 18 Menerima harta dengan nafsu serakah 19 akhlak 20 penciptaan manusia 21 jujur 22 syari'ah 23 al+ikhlas 24 ali imran ayat 130 25 gunung 26 yunus+ayat+85-86 27 al baqarah ayat 30 28 Menuntut ilmu 29 AL MUJADALAH AYAT 11 30 Al Maidah ayat 1 31 hadits+surat+an+nahl 32 ibrahim 7 33 hujan 34 Mengutamakan kepentingan bersama 35 neraka 36 al maidah ayat 6 37 al-baqarah ayat 286 38 ibadah 39 Hud ayat 7 40 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 41 yusuf 47 42 ibrahim 52 43 sakit 44 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 45 ibrahim ayat 28 46 mencatat dengan jujur 47 surat al wakiah 48 Surat+Ali+Imran+ayat+190 49 niat 50 al maidah ayat 87-88 51 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 52 Ali Imran 159 53 obat 54 al imran 186 55 An nisa ayat 58 56 At-taubah+ayat+103 57 Pemimpin 58 Penyakit 59 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 60 az zariyat ayat 56 61 Babi 62 al A'raf ayat 54 63 laut 64 yusuf 3 65 An nahl ayat 90 66 al an'am ayat 38 67 Ali imran 45 68 ALMAIDAH AYAT 2 69 ALI IMRAN 102 70 al Quran 71 Al baqarah ayat 104 72 sungai 73 Al Hujurat ayat 12 74 Jelas 75 al hijr 94 76 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 77 Musibah 78 Hadits ahmad 79 Batu 80 al hujurat ayat 14 81 sukses kepemimpinan pasca nabi 82 Mendidik anak 83 Ar-Rum ayat 21 84 al mu'minun ayat 99-100 85 mengembalikan barang sewaan 86 syahadah 87 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 88 Al maidah ayat 8 89 anak 90 Al-Maidah ayat 3 91 IBLIS 92 Ar rahman 93 Al Baqarah ayat 185 94 keutamaan islam 95 Shalat 96 al maidah ayat 48 97 Hud+ayat+7 98 Al alaq ayat 1-5 99 daud 100 Al araf ayat 199

Hasil pencarian tentang Tafsir+hadist+Ibnu+Majah+no+2179+

Apakah yang Anda maksud Tafsir hadits Ibnu Majah no 2179 ?
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan), yang dikenal di kalangan ahli tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu