Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 al maidah ayat 2 3 riba 4 ali imran 159 5 al hujurat ayat 13 6 Al+Hujurat+ayat+11-12 7 Keanekaragaman tumbuhan 8 Zakat 9 pemimpin 10 al maidah ayat 8 11 niat 12 ali imran 103 13 Tauhid 14 Al+hujurat+ayat+12 15 al maidah ayat 32 16 mengambil tanah qs 17 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 18 alam semesta 19 AL BAQARAH AYAT 275 20 Kiamat 21 al hadid ayat 3 22 al baqarah ayat 256 23 al-Maidah ayat 88 24 hujan 25 al baqarah ayat 30 26 al ikhlas 27 Hadits muslim no 97 28 al+hujurat+ayat+13 29 Tuliskan dalil ananiyah 30 Haji 31 Menuntut ilmu 32 iman 33 Shalat 34 ali+imran+104 35 ali+imran+110 36 al maidah ayat 6 37 Idris 38 al maidah ayat 3 39 Al+hujurat+ayat+11 40 surah+al-zumar+ayat+68 41 Adam 42 Surat+al+Baqarah+ayat+245 43 Ali+Imran+Ayat+191 44 al isra ayat 32 45 al baqarah ayat 282 46 at taubah ayat 71 47 Al an'aam ayat 59 48 surat al- hujuraat ayat 13 49 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 50 Surat an Najm ayat 39-42 51 al imran 52 rukun iman 53 Bathin 54 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 55 Surah al qashash ayat 47 56 al baqarah ayat 222 57 Al+hadid+ayat+72 58 surat an-nisa ayat 29 59 al+baqoroh+ayat+20 60 An Nisa ayat 29 61 Tidaklah seorang pezina 62 Surat al maidah ayat 2 63 al-baqarah ayat 153 64 aisyah 65 Akhlak 66 Ali Imran 18 67 Sapi 68 sedekah 69 al mumtahanah ayat 8 70 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 71 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 72 Ali Imran 31 73 jual beli 74 AL ISRA AYAT 33 75 AL ISRA AYAT 70 76 ayat alquran sembelih halal 77 al-baqarah ayat 221 78 ayat tentang syariat 79 sholat 80 surah al maidah ayat 3 81 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 82 Ali imran 110 83 an nisa ayat 11 84 ali imran ayat 159 85 al hujurat ayat 11 86 Surah hud ayat 69 87 albaqarah ayat 256 88 luqman 20 89 Berlemah-lembut dalam memperlakukan, mendidik dan memimpin istri 90 Ibrahim ayat 7 91 Keanekaragaman buah 92 al-fath ayat 4 93 al baqarah ayat 36 94 Surat albaqarah ayat 85 95 Surga 96 Al+imran+ ayat 145 97 Bagaimana+sikap+penduduk+madyan+terhadap+dakwah+nabi+syu'+aib+a.s. 98 surah luqman ayat 16 99 Pendidikan matematika 100 berbakti kepada orang tua  

Hasil pencarian tentang Ujian+serta+bersabar+dalam+menghadapi+cobaan

Sabar adalah perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup....Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta...Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran....Maka sampaikanlah, wahai Nabi, berita sukacita yang menggembirakan kepada meraka yang bersabar dengan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan orang-orang yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan dan menghadapi musibah serta teguh di dalam...jalan ketaatan (sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta...menolak) menghadapi (kejahatan dengan kebaikan) seperti menghadapi kebodohan dengan sifat penyantun...dan menghadapi perlakuan yang menyakitkan dengan bersabar diri (orang-orang itulah yang mendapat tempat
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah...dan sabar menghadapi cobaan (dan mengerjakan salat) dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan
(Sesungguhnya ini) penyembelihan yang diperintahkan ini (benar-benar suatu ujian yang nyata) atau cobaan
(Dan bersabarlah) hai Muhammad, di dalam menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu; atau bersabarlah...kamu di dalam menjalankan salat (karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang...berbuat kebaikan) bersabar di dalam menjalankan ketaatan.
(Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah) melakukan taat dan menghadapi musibah serta menghindari maksiat...(dan teguhkanlah kesabaranmu) menghadapi orang-orang kafir hingga mereka tidak lebih sabar daripada...kamu (dan tetaplah waspada serta siap siaga) dalam perjuangan (serta bertakwalah kepada Allah) dalam
Sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk, percaya pada Allah dan Rasul-Nya, melakukan ketaatan, jujur dalam...perkataan, perbuatan dan niat, tabah dalam menghadapi cobaan dalam berjuang di jalan Allah, merendahkan...orang yang membutuhkan, melakukan puasa wajib dan sunnah, menjaga kemaluan dari hal-hal yang dilarang, serta
(Dan sungguh Kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, (kelaparan) paceklik...kekurangan harta) disebabkan datangnya malapetaka, (dan jiwa) disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, (serta...buah-buahan) karena bahaya kekeringan, artinya Kami akan menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tidak
berbagai kenikmatan dan bencana, agar nampak jelas siapa di antara kalian yang bersyukur atas kebaikan dan bersabar...atas cobaan, dan siapa yang tidak bersyukur serta kecewa saat tertimpa musibah.
Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan salat--yang merupakan
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian...(dan membatasinya) menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya sebagai cobaan baginya (akan tetapi
(Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu) dari Rabbmu (dan bersabarlah) di dalam berdakwah dan menghadapi...Ternyata Nabi saw. bersabar di dalam menghadapi kesemuanya itu, hingga Allah memberikan keputusan terhadap
penindasan dan kekejaman orang-orang musyrik, kemudian berjihad dengan segala yang mereka miliki, baik dalam...bentuk perkataan maupun perbuatan, serta bersabar dalam mengemban beratnya tugas-tugas keagamaan dan...tabah menghadapi rintangan dalam berjuang menegakkan agama.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?
melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar) maka kamu adalah sama seperti mereka dalam...(Dan Kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain) yakni orang yang kaya dicoba dengan...Maka golongan yang kedua dari orang-orang tadi mengatakan, 'Mengapa aku tidak seperti dia dalam segala...(Maukah kalian bersabar?)...di dalam menghadapi perkataan yang kalian dengar dari orang-orang yang kalian mendapat cobaan dari mereka
mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian...membatasinya bagi siapa yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan baginya.
Hati mereka tidak kecut dan tunduk kepada musuh karena musibah yang menimpa mereka dalam berjuang di...Hal itu disebabkan karena mereka selalu berada dalam lingkup ketaatan kepad-Nya....Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang tabah menghadapi cobaan.
malaikat itu berkata, "Selamat dan damai abadilah untuk kalian, karena kesabaran kalian menahan derita dan cobaan..., serta kesabaran kalian dalam memerangi keinginan nafsu."
menyiksa dan menganiaya kamu (dengan azab yang sangat jahat) yakni siksaan/azab yang paling keras, yaitu dalam...Dan pada yang demikian itu) penyelamatan dan siksaan (cobaan) pemberian nikmat dan ujian (dari Tuhanmu..., yaitu cobaan yang besar) maka apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran darinya sehingga kamu berhenti
(Dia melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian baginya (dan membatasinya...) menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan baginya (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui
(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan jangan membalas...(dan suruhlah orang mengerjakan makruf) perkara kebaikan (serta berpalinglah daripada orang-orang yang
Untuk-Nya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia dan kami harus bersabar jika mendapatkan...ujian atau diberi pahala dan balasan."
(Sebenarnya itu) maksudnya, ucapan itu (adalah ujian) cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba (tetapi...kebanyakan mereka itu tidak mengetahui) bahwasanya pemberian nikmat itu merupakan Istidraj dan ujian
Karunia yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan ujian baginya, agar Allah membedakan antara yang...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa itu adalah ujian dan cobaan.
melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai ujian...baginya) sesudah Dia melapangkannya, atau Dia menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan...(Dan barang apa saja yang kalian nafkahkan) dalam hal kebaikan (maka Allah akan menggantinya dan Dialah
melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai ujian...menyempitkan rezeki (baginya) sesudah rezeki itu dilapangkan bagi siapa yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan
Maka azab Fir'aun yang menimpa kalian dan kemudian Kami selamatkan kalian dari azab itu merupakan ujian...besar dari Tuhan kalian, yang tidak ada ujian dan cobaan seberat itu."
(Mintalah pertolongan) dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu (dengan jalan bersabar) menahan...Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi saw. hatinya risau disebabkan sesuatu masalah, maka beliau...Maka mereka disuruh bersabar yang maksudnya ialah berpuasa, karena berpuasa dapat melenyapkan itu.
Mereka semua berada dalam genggaman kekuasaan-Nya. Sampaikanlah hal ini kepada mereka....Keajaiban-keajaiban yang kau saksikan di malam isrâ' itu Kami maksudkan sebagai ujian dan cobaan bagi...Kami tidak menjadikan pohon tercela yang disebut dalam al-Qur'ân, yaitu pohon zaqqûm yang tumbuh dari...neraka, kecuali sebagai ujian juga buat mereka.
bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian...(dan Dia pula yang membatasinya) yang menyempitkannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan