Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 hujan 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 ibrahim 10 Rezeki 11 ar-rum ayat 21 12 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 13 surat ali' imran ayat 185 14 zina 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 sedekah 17 Iman 18 Nikah 19 lumpuh dan buta 20 ar rahman 19 21 al ikhlas 22 JUAL BELI AYAT 23 kurban 24 ali imran 159 25 dosa 26 Ar rahman 27 al infitar ayat 6 7 28 surat Al-Baqarah ayat 177 29 Gunung 30 an nur ayat 35 31 Surah An-Najm ayat 24 32 az-zariyat ayat 56 33 al baqarah ayat 256 34 AN NAML AYAT 88 35 jual beli 36 al-mukminun+ayat+34 37 al ahzab ayat 70 38 miskin 39 Nabi Ismail 40 perempuan 41 Matahari 42 al ahzab ayat 21 43 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 44 ayat kursi 45 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 46 al+anam+ayat+14 47 surat al imran ayat 185 48 an nisa ayat 58 49 maryam 50 al imran 200 51 surat al qasas ayat 77 52 Putra 53 Riba 54 pagi 55 ali imran 134 56 Al-ahzab ayat 70 57 yunus 99 58 al imran ayat 47 59 al anbiya ayat 30 60 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 61 Aliimram+ayat+105 62 al baqarah ayat 233 63 Ditanya 64 ombak 65 Saba 13 66 Allah 67 Laut 68 ASY SYUARA+ayat+222 69 Surah al-imran ayat 77 70 Merasakan mati 71 al imran ayat 159 72 permainan 73 berlayar 74 Annisa ayat 29 75 al bayyinah ayat 5 76 Yunus 77 tolong menolong 78 ASY+SYUARA+ayat+222 79 yunus 44 80 Kabar gembira 81 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 82 ali imran ayat 190 83 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 84 al+bakarah+ayat+41 85 kisah nabi Ibrahim 86 adz+dzariyat+ayat+29 87 adil 88 Musnad Ahmad 18808 89 Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hal itu akan membuat kalian saling mencintai 90 sukai 91 ali+imran+ayat+191 92 waris 93 ayat qursi 94 lima 95 Surat Al-Baqarah Ayat 285 96 Surat maryam ayat 33 97 surah al-baqarah ayat 153 98 saba 15 99 pemahaman hadist abu daud no 332 100 kesulitan

Hasil pencarian tentang Yunus

-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus