Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 mekkah madinah 4 Shalat 5 Ali Imran Ayat 103 6 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 7 Rezeki 8 Catatan amal 9 dikumpulkan 10 Zakat 11 maaf 12 Oramg orang sabar 13 at+taha+ayat+44 14 Ali imran 15 Ar-Ra’d ayat 11 16 Ali 'Imran Ayat 159 17 Memecah belah agama 18 Puasa 19 al+mukmin+3 20 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 21 ANNISA AYAT 1 22 orang yang memakmurkan mesjid 23 berserah diri 24 ali imran 104 25 Muzammil ayat 4 26 Kami lebihkan atas bangsa 27 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 28 kasih sayang 29 at+thalaq+ayat+3 30 menyesal 31 Tafsir ibnu majah 761 32 mencari 33 Sabar 34 Yusuf 23 35 Al AHujurat Ayat 10 36 tambah 37 Al ikhlas 38 Muhammad 39 Yunus 90 40 Ali IMran ayat 133-135 41 Surat+Maryam+Ayat+33 42 Hadits menyayangi anak anak 43 Lalai dalam sholatnya 44 Berjalanlah dibumi allah 45 Yunus 10 46 menjadi muslim 47 ar rum ayat 30 48 Surat+Maryam+Ayat+35 49 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 50 hadits muslim 51 al-hujarat ayat 90 52 Al hijr 91 53 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 54 Haji 55 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 56 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 57 Bertasbih 58 Surat+al+hasyr+ayat+20 59 Ayat mutsha bihat 60 Al Ankabut ayat 45 61 Jujur 62 al hijr 63 ali imran ayat 190 64 Makanan halal 65 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 66 al-maidah ayat 117 67 ar rahman 68 Genap 69 Al mudassir ayat 4 70 al+hijr 71 surat+at+taha+ayat+114 72 Al-Baqarah+ayat+220 73 taman 74 an naziat ayat 42 75 Iman 76 At taubah ayat 18 77 Beriman tidak diuji 78 kandungan 79 Ibnu majah 761 80 Tafsir Surah Al Haj ayat 46 81 surah an nur ayat 22 82 al-rahman ayat 19 83 Ibnu Majah nomor 761 84 Empat 85 Jalan lurus 86 Ali imran ayat 55 87 surat+al+baqarah+ayat+286 88 Makna Al+maidah+ayat+103 89 Az zariyat ayat 56 90 yunus 62 91 Dengan bahasa kaumnya 92 alhujurat ayat 14 93 At tolaq ayat 14 94 Aku diperintahkan untuk memerangi 95 Menyusui 96 cerita hikmah bulan Ramadhan 97 tahiyatul masjid 98 Alquran turun sekaligus 99 Membalas kebaikan dengan lebih baik 100 qs 49 ayat 19

Hasil pencarian tentang Yunus+ayat+91

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ


91. Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...Kemudian dijelaskan kalimat Dzun Nun ini oleh Badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu (ketika ia pergi...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus...ayat 5.
bukanlah termasuk di antara mereka yang memiliki keteguhan hati, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat...Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Kesimpulan ayat 89, 90, dan 91 adalah bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....Ayat ini seperti ayat yang berbunyi, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
Dalam ayat lain disebutkan, “Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan...Al Mu’minun: 91)

-deskripsi"> Yakni orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
[[91 ~ ASY-SYAMS (MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 15 ayat ~ Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur...disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus