Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Al Isra ayat 36 5 jaringan tumbuhan 6 Fenomena bulan 7 al isra ayat 55 8 Hewan 9 ibrahim+ayat+3 10 Luqman 11 injil 12 ali+imran+31 13 Al Imran 130 14 shad ayat 29 15 HUJAN 16 an nisa ayat 29 17 Surat almulk 21 -30 18 Surat+Ibrahim+ayat+24 19 kitab+zabur 20 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 21 Musa 22 malu 23 Bentuk molekul 24 kitab injil 25 al hujurat ayat 12 26 al baqarah ayat 219 27 Memuliakan 28 Hadits Malik Nomor 1501 29 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 30 Zina 31 Ahmad 32 yunus 33 al baqarah ayat 43 34 al maidah ayat 1 35 Surat al baqarah ayat 214 36 riba 37 zabur 38 AL BAQARAH AYAT 185 39 Ali Imran 159 40 berpikir 41 an nisa ayat 9 42 hadits ibnu majah 225 43 musim dingin 44 katak 45 wanita 46 al isra ayat 9 47 Hadits abu Daud 1116 48 Al ikhlas 49 Musibah 50 Keberagaman tumbuhan 51 tumbuhan 52 Kepatuhan syariah 53 berbuat sukarela 54 an+nisa+ayat+6 55 harta 56 al-Maidah ayat 3 57 ali+imran+103 58 ibrahim 59 ali+imran+159 60 Lebah 61 surat an-naba' 62 Saba 18 63 lapang dada 64 kitab Taurat 65 luth 66 mutiara 67 Al-an'am ayat 82 68 maryam 69 Hadis+at+taubah+ayat+105 70 keadilan 71 Surat Al-An'am Ayat 19 72 yunus 24 73 Hadits thalaq tiga 74 akhlak 75 zakat 76 Ibrahim 35 77 al maidah ayat 8 78 ar rad ayat 11 79 tulang 80 jihad 81 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 82 kebebasan 83 al+qaff+ayat+30 84 al hasyr ayat 7 85 aL aNKABUT AYAT 20 86 Orang gila 87 ali imran 200 88 sabar 89 surat an nur ayat 54 90 al anam ayat 12 91 annisa ayat 9 92 Surat sad ayat 24 93 albaqoroh ayat 2 94 Habitat hewan 95 at taubah ayat 103 96 pisang 97 Jalut 98 taurat 99 al furqan ayat 1 100 Al Baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang ad+dariyah+ayat+58

(Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama) menurut suatu qiraat harakat Tanwinnya...Ad adalah nama suatu kaum yang dikenal dengan nama kaum 'Ad, sedangkan kaum yang lainnya adalah kaum
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah telah membinasakan kaum Nabi Nûh sebelum membinasakan 'Ad dan Tsamûd....Sesungguhnya kaum Nabi Nûh lebih zalim dan lebih tiran daripada kaum 'Ad dan Tsamûd.
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang dari segi maknanya (Ad
(Kaum Ad telah mendustakan para Rasul).
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 60
Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka....Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.
Setelah generasi Nûh, Kami menciptakan generasi lain, yaitu kaum 'Ad.
Sedangkan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin.
(Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka...mendustakan ayat-ayat Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-Nya (disebabkan dosa-dosa mereka)....Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang
(Dan kaum Ad) kaum Nabi Hud (kaum Firaun dan kaum Luth.)
(Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras) sangat keras suaranya (...lagi amat kuat) kuat lagi keras; angin tersebut ditimpakan atas kaum Ad, sekalipun mereka kuat lagi keras
Sesungguhnya apa yang Allah turunkan kepada kabilah 'Ad sebagai balasan pendustaan mereka, merupakan...Tetapi kebanyakan mereka yang dibacakan berita 'Ad ini tidak beriman.
(Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat) kaum (yang lain) mereka adalah kaum Ad.
Orang yang mengetahui kisah kaum 'Ad ini hendaknya berhati-hati....Kaum 'Ad mengingkari nikmat yang diberikan oleh Pencipta mereka dan tidak mensyukurinya dengan beriman...Ingat, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad karena mendustai Hûd.
Kaum Tsamûd dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang mengejutkan semua makhluk karena kedahsatannya
Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Kami benar-benar telah meneguhkan kaum 'Ad dengan kelapangan hidup...Namun pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan ayat-ayat
tidak memperhatikan) artinya tidak mengetahui hai Muhammad (bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
(Ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir) mereka ingkar (terhadap Rabb mereka....Ingatlah, sesungguhnya amat jauh) dari rahmat Allah (bagi kaum Ad yaitu kaumnya Hud).
Dalam kisah kaum 'Ad juga terdapat pelajaran.
Kaum 'Ad telah mendustakan Hûd, seorang rasul yang diutus kepada mereka.
Kabilah 'Ad telah mendustakan Hûd a. s., rasul mereka.
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
mengutus Nûh kepada kaumnya untuk mengajak kepada keesaan Tuhan, Kami juga mengutus Hûd kepada kaum 'Ad...(1) Di antara bangsa-bangsa Semit yang paling kuat adalah kaum 'Ad....Perkampungan mereka berada di lembah Ahqâf yang disebut di dalam al-Qur'ân, surat al-Ahqâf ayat 21....Yang juga perlu diingat, menurut sebagian pakar barat, tempat tinggal 'Ad berada di dataran tinggi Hijâz...Menurut pendapat manapun, tidak tertutup kemungkinan bahwa kaum 'Ad pada suatu masa pernah bepergian
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 50
Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Huud.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 59
Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan
(Dan) ingatlah (kaum Ad) yakni kaum Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh (dan penduduk Rass) nama sebuah...amblas (dan banyak lagi generasi-generasi) kaum-kaum (di antara kaum-kaum tersebut) yakni antara kaum Ad
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 53
Kaum 'Ad berkata: "Hai Huud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali