Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 Ibrahim 5 al-baqarah ayat 23 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 cinta 9 ar-rum ayat 21 10 sabar 11 Kurban 12 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 13 surat ali' imran ayat 185 14 JUAL BELI AYAT 15 al ikhlas 16 sedekah 17 dosa 18 Zina 19 Nikah 20 lumpuh dan buta 21 Maryam 22 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 23 Ar Rahman 24 perempuan 25 al imran ayat 47 26 Matahari 27 al ahzab ayat 21 28 al anbiya ayat 30 29 ar rahman 19 30 ali imran 159 31 ali imran 134 32 al infitar ayat 6 7 33 yunus 99 34 surat Al-Baqarah ayat 177 35 an nur ayat 35 36 al baqarah ayat 256 37 Surah An-Najm ayat 24 38 jual beli 39 al ahzab ayat 70 40 Nabi Ismail 41 Aliimram+ayat+105 42 al baqarah ayat 233 43 Putra 44 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 45 al imran 200 46 al-mukminun+ayat+34 47 pagi 48 al+anam+ayat+14 49 Gunung 50 surat al imran ayat 185 51 AN NAML AYAT 88 52 Al-ahzab ayat 70 53 miskin 54 ayat kursi 55 at-thalaq ayat 1 dan 2 56 lidah 57 ampunan 58 ali imran 26 59 ali imran : 92 60 surat Al-ibrahim ayat 10 61 luqman ayat 12 62 arah 63 al-Hujurât ayat 6 64 UJIAN 65 aL IMRAN AYAT 2 66 al+anam+ayat+16 67 AL A'RAF AYAT 52 68 surah al maidah ayat 96 69 surat al-an'am ayat 59 70 atap terpelihara 71 Azab 72 Hadits ahmad jauhi kufur 73 Hadist ibnu majah 2172 74 berkata benar 75 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 76 gandum 77 Ayat+nikah+misyar 78 ayat al-Baqarah 219 79 Setan yang dibelenggu 80 عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ 81 al hijr 55-56 82 Kebanyakan orang 83 al isro ayat 1 84 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 85 Hadits Muslim Nomor 4936 86 Bahasa kaumnya 87 kacang adas 88 Ali Imron ayat 133-135 89 Yusuf ayat 103 90 anak 91 at+taubah+ayat+103 92 at tahrim ayat 6 93 Tafsir surat al baqarah 94 Adam 95 al+maidah+ayat+ 83 96 Fajar 97 Ali+Imron+ayat+133-135 98 Merasakan mati 99 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 100 al imran ayat 159

Hasil pencarian tentang al+an+am+ayat+99

[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....

-deskripsi"> Meskipun ayat-ayat Al Qur'an begitu jelas dan terang, namun hidayah...Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...Sebaliknya, barang siapa yang tidak diinginkan Allah mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang...kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al Qur’an tidak akan bermanfaat baginya, bahkan sebagai
dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, “Kaana khuluquhul Qur’aan,” (artinya: Akhlak Beliau adalah Al...Qur’an)....Beliau melakukan apa yang disebutkan dalam Al Qur’an seperti pada ayat-ayat berikut:

-deskripsi"> Maksudnya, di dalam Al Qur’an terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak,...

-deskripsi"> Ini di antara hikmah diturunkan-Nya Al Qur’an, yaitu agar manusia...menghayati ayat-ayat-Nya, sehingga mereka dapat menggali ilmunya serta mengkaji rahasia dan hikmah-Nya...Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al Qur’an, dan bahwa ia termasuk amalan yang paling...

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...tafsir-deskripsi"> Yakni perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam....Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
-deskripsi"> Maksudnya, Al Quranul karim itu diturunkan bukanlah karena Nabi Muhammad...Dia mengutus Beliau dengan membawa kitab Al Qur’an ini, yang dengannya alam semesta mendapat rahmat..., dengan turunnya Al Qur’am diajarkan kepada mereka sesuatu yang sebelumnya mereka tidak ketahui, dengannya...Jika kita mengetahui, bahwa diturunkan-Nya Al Qur’an adalah karena rahmat-Nya, maka dapat kita ketahui
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa ia adalah Bal’am bin Ba’uraa salah seorang...Ia dikatakan sebagai orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, karena seharusnya orang yang mengetahui...ayat-ayat al kitab memberikan dukungan kepada kebenaran, bukan malah menentangnya....Ayat ini berlaku pula bagi setiap orang yang diberi ilmu tentang ayat-ayat-Nya, namun ia melepaskan diri
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...telah disebutkan sifatnya, dan bisa juga kembali kepada pengaruh yang dihasilkan oleh Al Qur’an.
Di ayat 98-99, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka...kepada ayat-ayat-Nya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, padahal ayat tersebut Allah jadikan sebagai rahmat
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya baik yang...ada dalam Al Qur’an atau yang ada di alam semesta yang mereka saksikan, dan bahwa manusia dalam hal...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
-deskripsi"> Ayat ini merupakan bukti kebenaran Al Qur’an, di mana Allah menantang...manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an, dan Dia memberitahukan, bahwa mereka...

-deskripsi"> Ayat ini turun untuk membantah perkataan orang-orang kafir, “Jika
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan ayat-ayat-Nya, yaitu Al...Qur’an untuk memperingatkan hamba-hamba-Nya, Dia menyebutkan, bahwa peringatan dengan kitab dan dengan...Qur’an dan dibenarkan oleh Al Qur’an (saling membenarkan), sehingga hak keduanya sama dan kuat buktinya...Oleh karena itu, Dia memerintahkan kita agar tidak ragu menerima Al Qur’an, karena telah datang dalil-dalil...Adapun Al Qur’an ini, maka Allah jadikan sebagai petunjuk untuk semua manusia baik untuk urusan agama
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...Qur’an menjelaskan dengan penjelasan yang menyingkirkan kemusykilan dan menerangkan yang benar di...Oleh karena itulah, pada ayat selanjutnya Allah menerangkan, bahwa manfaat, cahaya dan petunjuk Al Qurâ...€™an hanyalah dikhususkan kepada orang-orang mukmin....

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan suatu berita yang di dalamnya mengandung perintah mengagungkan Al...Qur’an dan memuliakannya....Hal itu, karena Al Qur’an turun dari Allah Tuhan yang berhak disembah karena sifat sempurna pada-Nya...Selanjutnya, Dia menguatkan hal itu dengan menyebutkan ayat-ayat-Nya yang ada di ufuk (cakrawala) dan...Ini semua merupakan ayat yang jelas dan dalil yang terang yang menunjukkan kebenaran Al Qur’an dan

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....Ada pula yang mengartikan karunia dalam ayat tersebut dengan Al Qur’an, sedangkan rahmat maksudnya...Berdasarkan ayat ini, maka nikmat Islam dan Al Qur’an merupakan nikmat paling besar.
Al Qur’an penuh dengan kebenaran dan kejelasan....hadits, pengajar dan penasehat mengikuti Tuhannya dalam menyesuaikan ayat-ayat-Nya dengan keadaan rasul-Nya..., oleh karenanya ia membawakan ayat-ayat, hadits-hadits dan nasehat yang sesuai yang sesuai dengan kondisi...Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan yang semisal mereka yang memandang...bahwa nash-nash Al Qur’an harus dibawa kepada selain zhahirnya, dan bahwa ia memiliki makna selain

-deskripsi"> Seperti Musailamah Al Kadzdzab....

-deskripsi"> Mereka memperolok ayat-ayat Allah, merekalah orang-orang berkata, â€...Qur’an....Qur’an....

-deskripsi"> Mengangkat diri dan tidak tunduk kepada ayat-ayat-Nya.
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan, “Ayat-ayat Al Qur’an yang memisahkan
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur...), dan bahwa musibah yang menimpa tidak lain disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al...A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus: 98.
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka...terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan diri mereka, bukan ayat-ayat untuk memperoleh
Ini dan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah ayat-ayat Allah yang agung, dimana Allah Subhaanahu...wa Ta'aala bersumpah dengannya untuk menjelaskan tingginya sanad Al Qur’an, keagungannya, dan penjagaan-Nya
-deskripsi"> Apabila ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah..., mereka pun memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, sehingga jelaslah bagi mereka makna-makna Al...Qur’an, keagungannya, kesesuaiannya dan tidak ada yang bertentangan, demikian pula ajakannya untuk...Di samping itu, mereka juga mentafakkuri ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta.

tafsir-deskripsi"> Shalat Subuh disebut Qur’anul fajr, karena disyariatkannya memperpanjang bacaan Al...Qur’an di sana melebihi biasanya pada shalat fardhu lainnya....Di samping itu, karena adanya keutamaan membaca Al Qur’an di waktu itu karena disaksikan oleh Allah...

-deskripsi"> Dalam ayat ini disebutkan waktu-waktu shalat fardhu, dan bahwa masuknya...Selain itu, di ayat ini terdapat dalil keutamaan shalat Subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di sana

-deskripsi"> Mereka tidak beriman kepada Al Qur’an yang menerangkan tentang kebangkitan...Oleh karena lemahnya ilmu dan keyakinan mereka kepada ayat-ayat Allah, maka Allah mengeluarkan binatang...melata tersebut yang merupakan ayat-ayat Allah yang menakjubkan untuk menerangkan kepada manusia apa
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka...terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan diri mereka, bukan ayat-ayat untuk memperoleh
Beliau menantang para ahli satra dan musuh yang keras kepala untuk mendatangkan yang serupa dengan Al...Qur’an yang dibawanya atau satu surat saja, namun ternyata mereka tidak sanggup mendatangkannya, bahkan...Oleh karena itulah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sebenarnya, (Al Quran) itu adalah ayat-ayat...Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat Kami.”