Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 Sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali imran 6 hujan 7 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali imran ayat 185 10 Ayat yang ada arti al quranyya 11 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 12 Hadits Abu Daud Nomor 4432 13 laut 14 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 surat thaha ayat 180 17 Surat yasin 18 huud+40 19 Aman 20 al-insyirah ayat 5 21 ali imran 159 22 akhlak 23 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 24 ali imran 64 25 al maidah ayat 3 26 al bayyinah ayat 8 27 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 28 ciri ciri pasngan yang baik 29 surat al baqarah ayat 11 30 al baqarah ayat 219 31 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 32 Ali Imran 110 33 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 34 Al+hijr+ayat+48 35 Sedekah 36 annisa ayat 58 37 awan 38 al ikhlas 39 Ar-Rahman ayat 19 40 surat Al furqan ayat 20 41 saba 15 42 al hasyr ayat 7 43 Rezeki 44 An-nisa ayat 58 45 al fatiha ayat 1 46 AL HUJURAT AYAT 11 47 surat Al furqan ayat 9 48 Tafsir kepuasan kerja 49 Ayat 43 50 hewan 51 Al mu'minun ayat 51 52 AL BAQARAH AYAT 43 53 Isteri dan anak adalah ujian 54 Surat Al-Baqarah Ayat 286 55 Kafir 56 Ayat kisah 57 al hijr ayat 9 58 gunung 59 sebab 60 kalimat allah isa 61 Zakat fitrah 62 Al Imran ayat 7 63 orang tua 64 Nabi Yahya 65 nabi yusuf 66 al fatihah ayat 1 67 muhammad+ayat+23 68 An Nahl ayat 43 69 annisa ayat 65 70 an nisa ayat 59 71 al ahqaf ayat 15 72 AL MAIDAH AYAT 2 73 kriteria pasangan 74 surah Ar-Ra’du ayat 11 75 Ibrahim ayat 43 76 Hadits Ahmad Nomor 20194 77 al+fatihah+ayat+2 78 makanan 79 Ayat Pendidikan 80 az+zalzalah+ayat+2 81 an-nisa+ayat+29 82 Bersyukur 83 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 84 ali+imran+159 85 yunus 101 86 Surat+Al-Baqarah 87 munafik 88 al baqarah ayat 124 89 ibrahim ayat 33 90 Surat Al-Baqarah ayat 10 91 Ibrahim 25 92 menyukai 93 sayur 94 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 95 Al Baqarah ayat 30 96 al baqarah ayat 28 97 albaqarah ayat 267 98 kafir+dibutakan+allah+qs 99 Tafsir surah Al qashas ayat 77 100 ali imran 185

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+129

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ


129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...ini berisikan 129 ayat dan diturunkan di Madinah pada tahun 9 Hijriyah....Saat itu, yang menjadi Amirulhaj (Amîr-u-'l-Hajj, Amîr al-Hajj) adalah Abû Bakr al-Shiddîq r. a. ....Juga terdapat larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa...Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.
Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah.
Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada...Al Baqarah: 170)

Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim