Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 al furqan ayat 67 7 yusuf 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 ali+imran+159 10 Almaidah ayat 48 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Urusan 13 hujan 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 huud+40 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 Aman 18 al-insyirah ayat 5 19 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 20 Ibrahim ayat 7 21 hewan 22 orang tua 23 al-maidah ayat 3 24 dunia 25 an-nur+ayat+36 26 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 27 al-baqarah ayat 168 28 kemuliaan 29 petunjuk 30 al baqarah ayat 261 31 mengharapkan pertemuan 32 AL+AHZAB+AYAT+70 33 QS.Al imran ayat 79 34 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 35 Al+hijr+ayat+48 36 al-maidah ayat 48 37 Surat al maidah ayat 48 38 ar rum ayat 21 39 ikhlas 40 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 41 surat Al furqan ayat 20 42 ali imran ayat 26 43 ibrahim 32 44 al ahzab ayat 70 45 Bersyukur 46 surat Al furqan ayat 9 47 lukman+ayat+15 48 Memohon ampun 49 Anjing 50 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 51 al bayyinah ayat 8 52 Al furqon ayat 67 53 Surga 54 an nisa ayat 59 55 Menumbuhkan kebiasaan menegur 56 menghindari perkelahian 57 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 58 surat al baqarah ayat 11 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 ali imran ayat 185 61 Saba 13 62 An nahl ayat 120 63 luqman 64 8 malaikat 65 AL HAJJ AYAT 5 66 Surat+Al-Baqarah 67 ibrahim ayat 33 68 Surat Al-Baqarah ayat 10 69 AL BAQARAH AYAT 43 70 Surat Al-Baqarah Ayat 20 71 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 72 Al-Baqarah ayat 256 73 an nisa ayat 9 74 al-an’am ayat 136 75 yasin ayat 80 76 malaikat taat kepada Allah 77 Q.S Al-Maidah ayat 48: 78 huud+42 79 masuk 80 munafik 81 Permadani 82 AKHLAK 83 Ibrahim 25 84 Yunus 100 85 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 86 Terhadap diri 87 an+nur+ayat+62 88 hadist ali imran ayat 190-191 89 golongan 90 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 91 Al-Israa’ ayat 24 92 surat al baqarah 93 Ayat menuntut ilmu 94 al hijr ayat 9 95 lisan 96 haram 97 al+furqan+ayat+67 98 al a'raf ayat 20 99 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 100 keluarga

Hasil pencarian tentang al+imran+200

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Darimi di juz 2 hal. 200 berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad...bin Katsir, dari Al Auzaa’iy dari Yahya bin Katsir dari Abu Salamah dari Abdullah bin Salam ia berkata...Hal. 452, Tirmidzi juz 4 hal. 199 dan ia menerangkan apa yang di sana berupa perselisihan terhadap Al...didiamkan oleh Adz Dzahabi dan pada tempat yang pertama ia menerangkan tentang perselisihan terhadap Al...Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
“Tidak.” Ibrahim berkata lagi, “Apakah kamu hendak membinasakan negeri yang di sana terdapat 200
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...membuat tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

mencapai sekitar 700 kilometer per detik dan peredarannya mengitari pusat membutuhkan waktu sekitar 200