Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 Perangilah 6 as saf ayat 3 7 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 8 ali imran 104 9 Zina 10 harta 11 al maidah ayat 6 12 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 13 ALI IMRAN 14 an nisa ayat 59 15 ali imran 14 16 Al baqarah ayat 2 17 Al-Baqarah ayat 152 18 Surat ayat29 dan tafsirannya 19 Jujur 20 an nisa ayat 136 21 Al quran 22 ali imran 19 23 Al+baqarah+ayat+30 24 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 25 Al hijr 9 26 ar rum ayat 21 27 al-Isr’a ayat 26-27 28 akidah islam akidah yang praktikal 29 Al baqarah ayat 30 30 surat al ikhlas 31 Surah 31 ayat 13 32 dalil+kitab+injil 33 al hadid ayat 22 34 Sholat 35 Nabi palsu 36 At taubah ayat 105 37 al-baqarah ayat 148 38 ali imran 31 39 az Zariyat ayat 58 40 al hasyr ayat 18 41 Al Baqarah ayat 185 42 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 43 Maryam ayat 58 44 hadits jujur 45 al hijr ayat 9 46 Sabar 47 ali imran 190 48 surat ibrahim ayat 7 49 Az zukhruf ayat 47 50 ali imran 159 51 Q.S An-nahl ayat 18 52 al+hujurat+ayat+11 53 Kerajaan+allah 54 Al hujurat ayat 6 55 luqman 20 56 al hajj ayat 7 57 yusuf+101 58 Perlantikan saidina Abu bakar sebagai khalifah 59 ali imran 191 60 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 61 muhammad 7 62 ali imran 164 63 hujan 64 Surat+lukman+ayat+14 65 al maidah ayat 3 66 yusuf 64 67 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 68 Surat al furqan ayat 26-27 69 Kasih sayang 70 Isi kandungan 71 ali imran ayat 19 72 Ali Imran ayat 200 73 surat tentang pemerintahan yang adil 74 an nisa ayat 3 75 AR RAHMAN 76 al+maidah+ayat+7 77 al jumuah ayat 9 78 jihad 79 Luqman+ayat+17 80 Yusuf 101 81 Qaaf+ayat+22 82 Al-Baqarah+ayat+156 83 Al-Baqarah ayat 2 84 al imran 14 85 kesehatan masyarakat 86 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 87 sedekah 88 maryam 89 luqman ayat 14 90 Kandungan asy Syura ayat 11 91 Qaaf+ayat+21 92 Pendidikan 93 al ahzab ayat 21 94 syirik 95 Isa putra Maryam 96 ali imran 130 97 Wanita 98 logam 99 Surat an nur ayat 31 100 ar rahman 26-27

Hasil pencarian tentang al+kautsar+ayat+2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ


2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu) hai Muhammad (Al-Kautsar) merupakan sebuah sungai di surga...Al-Kautsar juga berarti kebaikan yang banyak, yaitu berupa kenabian, Alquran, syafaat dan lain sebagainya
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd...ayat 2.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1) dan mudlghah(2)...yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1) 'alaqah: (2)
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya