Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al hujurat ayat 13 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 al maidah ayat 90 15 al maidah ayat 32 16 Musibah 17 an nisa ayat 29 18 Al ikhlas 19 al maidah ayat 6 20 Al jumuah ayat 10 21 Akal 22 Al Maidah ayat 91 23 al isra ayat 1 24 Surat Asy syu'ara ayat 192 25 Ali imran 159 26 luqman ayat 14 27 ali imran ayat 191 28 Al isra ayat 23 29 Sabar 30 yunus ayat 40 31 niat 32 al maidah ayat 33 33 Al-Maidah ayat 3 34 al bayyinah ayat 5 35 Al hasyr ayat 7 36 waris 37 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 38 luqman ayat 13 39 jual beli 40 At taubah ayat 105 41 zakat 42 al baqarah ayat 83 43 At taubah ayat 103 44 Yunus ayat 41 45 Berpikir 46 ali imran ayat 190 47 Akhlak 48 Luqman 14 49 Yunus 57 50 al baqarah ayat 282 51 Ali imran 104 52 riba 53 al baqarah ayat 168 54 Tajwid surat al anbiya 55 al maidah ayat 48 56 kiamat 57 ali imran ayat 159 58 al-maidah ayat 2 59 Al baqarah ayat 222 60 Al mujadalah ayat 58 61 Sholat 62 ilmu 63 surat al-'Ankabut ayat 69 64 al baqarah ayat 32 65 Al mujadalah ayat 11 66 ali imran 190 67 al imran 68 Ali imran 139 69 penyakit menular 70 ali imran ayat 104 71 PENDIDIKAN 72 ali imran 191 73 zina 74 Al Baqarah ayat 183 75 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 76 Al Hujurat ayat 11 77 menuntut ilmu 78 iman 79 al baqarah ayat 173 80 al baqarah ayat 256 81 At tahrim ayat 6 82 al ahzab ayat 21 83 Al ahzab ayat 33 84 an nahl ayat 90 85 obat 86 al hujurat ayat 11-12 87 al maidah ayat 8 88 Surat Al falaq 89 Ali imran 102 90 Al mukminun ayat 12 -14 91 al fatihah ayat 2 92 Al imran 191 93 Surat An naml ayat 26 94 al qasas ayat 79 -82 95 harta 96 Ali imran 134 97 almaidah ayat 2 98 Asmaul husna 99 Surat al maidah ayat 2 100 Al-Imran ayat 190

Hasil pencarian tentang al luqman 14

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ


14. karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 16
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.
Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan
[[14 ~ IBRAHIM (NABI IBRAHIM A. S.) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~]] Alif, Lâm, Râ'....seperti ini pada permulaan surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
(Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) lafal bunayya
sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman