Paling Sering Dicari

1 Al hajj ayat 54 2 al baqarah ayat 111 3 Taubat 4 surat al ahzan ayat 70 5 Jihad 6 ali imran 7 al ahzab ayat 21 8 Al-Hajj ayat 54 9 al+maidah+ayat+28 10 ali imran 159 11 ali imran 110 12 Tafsir surat al kafirun 13 sabar 14 Al-Baqarah ayat 111 15 luqman 16 Surat Al-Baqarah Ayat 111 17 ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 18 Jika Allah menghendaki 19 At Tahrim ayat 6 20 al imran 130 21 SURAT MENGUBAH TUBUH KAERENA KECANTIKAN 22 kesabaran 23 NEGARA 24 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 25 yusuf 111 26 zakat 27 bumi 28 Al+hujurat+ayat+56 29 ibrahim ayat 7 30 al ikhlas 31 ali imran 14 32 al-Qur’an mempergunakan istilah an-nafs (artinya jiwa) dan istilah al-ruh (ruh) 33 al mukminun ayat 12 34 al maidah ayat 2 35 akhlak 36 tumbuhan 37 PEMIMPIN 38 Surat Al-Baqarah Ayat 251 39 al baqarah ayat 102 40 Kematian 41 rezeki 42 al baqarah ayat 30 43 al-anfal ayat 9 44 al maidah ayat 5 45 maryam 46 Penyakit hati 47 Kehidupan 48 QS HUD AYAT 54 49 an nisa ayat 29 50 Surah Ibrahim 51 luqman 33 52 Hati 53 iman 54 Al hajj ayat 5 55 AYAT RIYA' 56 al maidah ayat 32 57 Ampunilah 58 arti surah almaidah ayat 28 59 al maidah ayat 1 60 rosulullah+adalah+teladan+bagi+seluruh+umat+manusia+dan+memiliki+akhlak+yang+mulia+dan+terpuji. 61 QS. An-Nahl Ayat 91 62 al isra ayat 23 63 an nisa ayat 34 64 al baqarah ayat 233 65 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 66 al+baqarah+ayat+2 67 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 68 al furqan ayat 2 69 hewan tanah 70 perkawinan 71 surat al-hajj 54 72 surat an-nisa 59 73 Surat Al-Hajj ayat 54 74 yusuf 75 pemikiran islam 76 sedih 77 yunus 78 at talaq ayat 4 79 sakit hati 80 riba 81 Q.S Ar-Rum ayat 39 82 Hadits Muslim Nomor 2661 83 al imran 15 84 ilmu 85 Hikmah 86 Al-An’am ayat 165: 87 Pendidikan 88 al mulk ayat 15 89 malu 90 al hasyr ayat 18 91 Ayat QS Al-Hajj/22:54 92 ali+imran+ayat+39 93 almaidah ayat 3 94 surah+as-saffat+ayat+180 95 al jumuah ayat 9 96 Neraka 97 an nisa ayat 32 98 al-baqarah ayat 26 99 sedekah 100 al insyirah ayat 7-8

Hasil pencarian tentang al-an'am+108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ


108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...kepada lafal Al Husna mengandung makna penjelasan....Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan.
Yaitu, selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman...Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada
(Patutkah) lafal Am di sini bermakna Istifham Inkari, sedangkan lafal Al Qaulu diperkirakan keberadaannya
(Agar mereka tidak menyembah Allah), ditambahkan An pada la yasjudu kemudian An di-idgamkan kepada la...Bentuk asalnya La Ya'lama lalu ditambah An dan sebelum itu lam Ta'lil....dari lafal Yahtaduna, yaitu dengan menggugurkan huruf Ila (Yang mengeluarkan apa yang terpendam) lafal Al
Menurut suatu qiraat lafal tattakhidzuu dibaca yattakhidzuu dengan versi ungkapan iltifat; dan huruf an...adalah zaidah, sedangkan makna al-qaul diperkirakan keberadaannya.
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
yakni menolong orang lain (untuk mengusir kalian untuk menjadikan mereka sebagai kawan kalian) lafal An...Tawallauhum menjadi Badal Isytimal dari lafal Al Ladzina, yakni Dia melarang kalian untuk menjadikan
hari bagi kalian supaya kalian beristirahat padanya dan menjadikan siang terang) diisnadkannya lafal al-ibshaar...yang artinya melihat kepada lafal an-nahaar yang artinya siang hari mengandung pengertian majaz, karena
Kata tanya dengan memakai lafal Am pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya mengandung makna memburuk-burukkan
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An...Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra.
di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
Lafal Allaa adalah gabungan daripada huruf An dan Laa.
Lafal al-an`aam dibaca nashab karena dinashabkan oleh fi`il yang diperkirakan keberadaannya lalu fi`il
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
(Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah) lafal haluu`an merupakan hal atau kata keterangan
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,