Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 hujan 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 ibrahim 10 Rezeki 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 14 sedekah 15 Nikah 16 Iman 17 lumpuh dan buta 18 al ikhlas 19 ar rahman 19 20 kurban 21 JUAL BELI AYAT 22 dosa 23 Ar rahman 24 ali imran 159 25 zina 26 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 27 an nur ayat 35 28 Surah An-Najm ayat 24 29 AN NAML AYAT 88 30 al baqarah ayat 256 31 jual beli 32 miskin 33 al-mukminun+ayat+34 34 al ahzab ayat 70 35 Nabi Ismail 36 perempuan 37 Matahari 38 al ahzab ayat 21 39 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 40 ayat kursi 41 al+anam+ayat+14 42 az-zariyat ayat 56 43 surat al imran ayat 185 44 maryam 45 al imran 200 46 an nisa ayat 58 47 pagi 48 Riba 49 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 50 al imran ayat 47 51 ali imran 134 52 yunus 99 53 surat al qasas ayat 77 54 al anbiya ayat 30 55 Putra 56 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 57 Aliimram+ayat+105 58 al baqarah ayat 233 59 Al-ahzab ayat 70 60 surat Al-Baqarah ayat 177 61 Gunung 62 al infitar ayat 6 7 63 Yunus 64 tolong menolong 65 ASY+SYUARA+ayat+222 66 yunus 44 67 al qashash ayat 77 68 permainan 69 berlayar 70 Annisa ayat 29 71 al bayyinah ayat 5 72 ali imran ayat 190 73 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 74 Kebanyakan orang 75 al+bakarah+ayat+41 76 kisah nabi Ibrahim 77 adz+dzariyat+ayat+29 78 at-thalaq ayat 1 dan 2 79 waris 80 adil 81 Kabar gembira 82 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 83 al insyirah ayat 7 84 Setan yang dibelenggu 85 ali+imran+ayat+191 86 ayat qursi 87 lima 88 kesulitan 89 Surat maryam ayat 33 90 saba 15 91 an-nisa ayat 48 92 aL-AHZAB AYAT 21 93 ali imran 94 Tafsir Surat an nahl ayat 97 95 Al-Anam ayat 162 96 surah al baqarah ayat 30 97 tafsir surat al imran ayat 104 98 surah an-nisa ayat 29 99 AN NISA AYAT 29 100 maryam ayat 12

Hasil pencarian tentang al-an'am+108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ


108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Maksudnya, Al Quranul karim itu diturunkan bukanlah karena Nabi Muhammad...Dia mengutus Beliau dengan membawa kitab Al Qur’an ini, yang dengannya alam semesta mendapat rahmat..., dengan turunnya Al Qur’am diajarkan kepada mereka sesuatu yang sebelumnya mereka tidak ketahui, dengannya...Jika kita mengetahui, bahwa diturunkan-Nya Al Qur’an adalah karena rahmat-Nya, maka dapat kita ketahui
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi
Al Mu’minuun: 107-108) Azab yang pedih ini disebabkan perbuatan mereka dan karena mereka menzalimi
mukjizat) yang dapat dilihat,” Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini dinisbatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al...kepada Nasa’i, ia berkata, “Sanadnya jayyid.” Ibnu Jarir juga menyebutkannya pada juz 15 hal. 108...Al Haitsami dalam Al Majma’ juz 7 hal. 50 berkata, “Para perawinya adalah para perawi hadits shahih.â

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, mereka dapat mengingat hal yang bermanfaat bagi...mereka sehingga mereka dapat mengerjakannya, dan dengan Al Qur’an mereka dapat mengingat hal yang berbahaya...Dengan Al Qur’an, mereka dapat mengenal Tuhan mereka melalui nama dan sifat-Nya, dengan Al Qur’an...an mereka dapat mengenal akhlak yang tercela, dan jalan-jalan yang mengarah kepadanya....Oleh karena Al Qur’an merupakan peringatan bagi seluruh alam, maka ia adalah nikmat tebesar yang seharusnya
-deskripsi"> Ini adalah sumpah Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan Al Qur’an untuk Al...Qur’an....Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan Al Qur’an yang menjelaskan, yakni menjelaskan semua yang
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang keagungan Al Qur’an...€™an turun dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, yang berhak disembah oleh seluruh makhluk...Al Qur’an turun dari Tuhan yang seperti itu sifat-Nya....Al Qur’an adalah firman-Nya, dan berfirman adalah salah satu sifat-Nya, sedangkan sifat mengikuti yang...Ini saja sebenarnya sudah cukup dalam menyifatkan Al Qur’an dan menunjukkan kedudukannya.

-deskripsi"> Ini adalah bersumpah dengan Al Qur’an untuk Al Qur’an....menyebutkan secara mutlak “menerangkan” namun tidak menyebutkan menerangkan apa, untuk menunjukkan bahwa Al...Qur’an menerangkan semua yang dibutuhkan hamba baik yang terkait dengan urusan dunia, agama maaupun
-deskripsi"> Karena Al Qur’an adalah kitab yang mulia, kitab yang seandainya manusia...Al Qur’an adalah firman Rabul ‘alamin....Bagaimana mungkin mereka akan sanggup berkata semisal Al Qur’an atau mendekatinya, sedangkan perkataan...

-deskripsi"> Allah menurunkan Al Qur’an sebagai rahmat bagi seluruh alam dan untuk...disebutkan dalam Al Quran itu

-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan ayat-ayat-Nya, yaitu Al...Qur’an untuk memperingatkan hamba-hamba-Nya, Dia menyebutkan, bahwa peringatan dengan kitab dan dengan...Qur’an dan dibenarkan oleh Al Qur’an (saling membenarkan), sehingga hak keduanya sama dan kuat buktinya...Oleh karena itu, Dia memerintahkan kita agar tidak ragu menerima Al Qur’an, karena telah datang dalil-dalil...Adapun Al Qur’an ini, maka Allah jadikan sebagai petunjuk untuk semua manusia baik untuk urusan agama
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya baik yang ada dalam Al...menjadi dua golongan, maka Dia memberitahukan bahwa Al Qur’an yang mengandung tuntutan-tuntutan yang...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
-deskripsi"> Maksudnya empat puluh tahun sebelum Al Quran diturunkan dan tidak menyampaikan...apa-apa, lalu apakah setelah diturunkan Al Qur’an saya berani mengada-ada, padahal saya tinggal di...kitab agung yang mengalahkan para ahli bahasa, mengalahkan semua ahli ilmu, sehingga apakah mungkin Al...Qur’an dari sisiku, bukankah yang demikian menunjukkan bahwa Al Qur’an turun dari Tuhan yang Mahabijaksana...

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an bukan dari sisiku.
-deskripsi"> Yakni tidak dilenyapkan-Nya Al Qur’an itu adalah karena rahmat Allah....

-deskripsi"> Karena Dia telah menurunkan Al Qur’an kepadamu, memberikan kamu maqam...mahmud (lihat Al Israa’: 79), dan memberikan keutamaan lainnya.
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

="tafsir-deskripsi"> Yaitu sibuk memenuhi kebutuhanmu yang membuatmu terkadang tidak sempat membaca Al...Qur’an atau konsentrasi ketika membaca Al Qur’an.

-deskripsi"> Yakni yang terkait dengan Al Qur’an itu; apakah kamu sudah memenuhi...haknya sehingga Al Qur’an menjadi hujjah bagimu atau malah tidak memenuhinya sehingga Al Qur’an
-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, mereka dapat mengingat Tuhan mereka, sifat-sifat sempurna...Demikian pula dengan Al Qur’an, mereka dapat mengingat perintah dan larangan-Nya, mengingat hukum-hukum...Singkatnya, dengan Al Qur’an, mereka dapat mengenal dan mengingat segala yang bermaslahat bagi mereka
(Patutkah) lafal Am di sini bermakna Istifham Inkari, sedangkan lafal Al Qaulu diperkirakan keberadaannya
-deskripsi"> Karena yang demikian hanya sebagai istidraj (lihat pula surat Al An’am
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...tafsir-deskripsi"> Yakni perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....

-deskripsi"> Meskipun ayat-ayat Al Qur'an begitu jelas dan terang, namun hidayah...Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...Allah mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al...Qur’an tidak akan bermanfaat baginya, bahkan sebagai hujjah terhadapnya.
-deskripsi"> Dalam dirinya apa yang perlu diucapkan untuk Al Qur’an....

-deskripsi"> Yaitu menetapkan ucapan yang digunakannya untuk membatalkan Al Qurâ€...™an.
Dan Al Qur’an ini juga menerangkan perkara yang benar dalam masalah yang mereka perselisihkan, oleh...karenanya setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka akan ditemukan dalam Al Qur’an jawabannya...Apa yang disebutkan dalam Al Qur’an adalah kebenaran, dan yang menyelisihinya adalah kebatilan.
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...kesamaran yang ada dalam kitab-kitab tersebut dan perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israil, maka Al...Qur’an menjelaskan dengan penjelasan yang menyingkirkan kemusykilan dan menerangkan yang benar di...€™an hanyalah dikhususkan kepada orang-orang mukmin....

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga
-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, teringatlah semua tuntutan, seperti dapat mengenal Allah...Demikian pula, dengan Al Qur’an manusia dapat mengenal berbagai masalah dan dalil-dalil yang ‘aqli...Allah menamai Al Qur’an dengan dzikr, yang artinya ingat, karena ia mengingatkan apa yang Allah tanam...Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar berkahnya daripada Al Qur’an ini....Oleh karena Al Qur’an merupakan peringatan yang mempunyai berkah, maka wajib diterima dan diikuti serta
Oleh karena itu, dengan siraman Al Qur’an, hatinya akan tumbuh, ilmu dan amalnya akan bertambah olehnya..., dan Al Qur’an bagi hati orang mukmin ibarat air hujan yang disiramkan kepada tanah yang baik....itu seperti orang-orang yang mati dan tanah keras yang tidak menumbuhkan tanaman, sehingga pembacaan Al...Qur’an tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak membuat hatinya tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanah yang
dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, “Kaana khuluquhul Qur’aan,” (artinya: Akhlak Beliau adalah Al...Qur’an)....Beliau melakukan apa yang disebutkan dalam Al Qur’an seperti pada ayat-ayat berikut:

-deskripsi"> Maksudnya, di dalam Al Qur’an terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak,...

-deskripsi"> Ini di antara hikmah diturunkan-Nya Al Qur’an, yaitu agar manusia...Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al Qur’an, dan bahwa ia termasuk amalan yang paling...

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...kepada lafal Al Husna mengandung makna penjelasan....Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
-deskripsi"> Dengan Al Qur’an mereka dapat mengingat hal yang bermaslahat bagi mereka...Al Qur’an juga mengingatkan mereka ‘aqidah yang benar, akhlak yang diridhai dan hukum-hukum syarâ