Paling Sering Dicari

1 qs atthalaq ayat 7 2 Al+kahfi+ayat+5 3 Niat 4 al maidah ayat 6 5 An Nisa ayat 29 6 hak milik 7 al mujadilah ayat 11 8 sedekah 9 allah 10 an nisa ayat 3 11 yusuf 87 12 ali imran 159 13 Sabar 14 Ayat-ayat hukum di al qur'an 15 yunus 15 16 amal makruf nahi mungkar 17 solat musafir 18 ibrahim 7 19 Surat+Al-nuur+Ayat+6 20 Hari Akhir 21 AL MAIDAH AYAT 3 22 An-nisa+ayat+34 23 hadits muslim 483 24 Ali imran 185 25 Malaikat Ridwan 26 penyakit 27 at taubah ayat 71 28 riba 29 mempertahankan harta 30 Al mulk ayat 2 31 Sholat 32 Ilmu 33 Menuntut ilmu 34 az zumar ayat 39 35 Rezeki 36 AL KAHFI AYAT 29 37 mencela 38 . Q.S. Adz-Dzariyaat ayat 56 39 Al isra ayat 23 40 Al an'am ayat 116 41 arsy 42 al maidah ayat 2 43 maryam 31 44 Al insyirah ayat 5 45 ALI IMRAN AYAT 159 46 AL BAQARAH AYAT 30 47 ujian 48 Hadist Abu Daud Nomor 4811 49 Warna kulit 50 Ayat-ayat+hukum 51 At talaq ayat 2 52 al maidah ayat 1 53 al ikhlas 54 Apakah orang tua masih menanggung dosa anak perempuan walau sudah beristri 55 an nisa ayat 58 56 ar rahman ayat1 - 50 57 Yunus 58 al maidah ayat 8 59 Al+kahfi+ayat+35 60 beban 61 “Sesungguhnya+orang-orang+yang+bertakwa+mendapat+kemenangan,” 62 Ali+Imran 63 saba' 158 64 wanita memakai wewangian 65 an nisa ayat 59 66 at taubah ayat 122 67 Sesungguhnya Alloh mencintai perkara-perkara yang mulia dan membenci perkara yang rendahan 68 sulaiman 69 al+imran+135-136 70 Tafsir Alankabut ayat 8 71 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 72 al baqarah ayat 221 73 maryam 59 74 Al baqarah ayat 261 75 YASIN AYAT 7 76 adil 77 ali imran 139 78 At Taubah ayat 24 79 al-maidah ayat 48 80 Melaksanakan 81 surat an-nahl ayat 125 82 Hadis trmidzi tentang ilmu 83 ali+imran+146 84 perdagangan di laut 85 surat an nur ayat 32 86 al+maidah+ayat+8 87 surat+al-+mujadilah+ayat+33 88 muhammad 15 89 an-nisa ayat 36 90 Belajar 91 ar rahman 33 92 surat al zalzalah ayat 5 93 haji 94 Surat an nasr terdapat pada urutan ke 95 istiqamah 96 al-Imran+ayat+52 97 nasrani 98 al hujurat ayat 10 99 Hadis perdangan darat 100 An nur ayat 31

Hasil pencarian tentang al-an'am+108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ


108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...kepada lafal Al Husna mengandung makna penjelasan....Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan.
Yaitu, selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman...Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada
(Patutkah) lafal Am di sini bermakna Istifham Inkari, sedangkan lafal Al Qaulu diperkirakan keberadaannya
(Agar mereka tidak menyembah Allah), ditambahkan An pada la yasjudu kemudian An di-idgamkan kepada la...Bentuk asalnya La Ya'lama lalu ditambah An dan sebelum itu lam Ta'lil....dari lafal Yahtaduna, yaitu dengan menggugurkan huruf Ila (Yang mengeluarkan apa yang terpendam) lafal Al
Menurut suatu qiraat lafal tattakhidzuu dibaca yattakhidzuu dengan versi ungkapan iltifat; dan huruf an...adalah zaidah, sedangkan makna al-qaul diperkirakan keberadaannya.
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
yakni menolong orang lain (untuk mengusir kalian untuk menjadikan mereka sebagai kawan kalian) lafal An...Tawallauhum menjadi Badal Isytimal dari lafal Al Ladzina, yakni Dia melarang kalian untuk menjadikan
hari bagi kalian supaya kalian beristirahat padanya dan menjadikan siang terang) diisnadkannya lafal al-ibshaar...yang artinya melihat kepada lafal an-nahaar yang artinya siang hari mengandung pengertian majaz, karena
Kata tanya dengan memakai lafal Am pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya mengandung makna memburuk-burukkan
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An...Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra.
di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
Lafal Allaa adalah gabungan daripada huruf An dan Laa.
Lafal al-an`aam dibaca nashab karena dinashabkan oleh fi`il yang diperkirakan keberadaannya lalu fi`il
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
(Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah) lafal haluu`an merupakan hal atau kata keterangan
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,