Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 Almaidah ayat 48 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Aman 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 al-baqarah ayat 168 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 al-insyirah ayat 5 19 Urusan 20 hewan 21 huud+40 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 Ibrahim ayat 7 24 dunia 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 al ahzab ayat 70 27 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 28 Surga 29 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 30 orang tua 31 ikhlas 32 QS.Al imran ayat 79 33 menghindari perkelahian 34 ali imran ayat 26 35 Bersyukur 36 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 37 ali imran ayat 185 38 al bayyinah ayat 8 39 surat Al furqan ayat 20 40 petunjuk 41 kemuliaan 42 mengharapkan pertemuan 43 lukman+ayat+15 44 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 45 surat al baqarah ayat 11 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 al baqarah ayat 261 48 surat Al furqan ayat 9 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 Al+hijr+ayat+48 51 al-maidah ayat 48 52 Surat al maidah ayat 48 53 ar rum ayat 21 54 ibrahim 32 55 Memohon ampun 56 an nisa ayat 59 57 al baqarah ayat 124 58 An nahl ayat 120 59 Anjing 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 Quran tentang negara aman 62 Ayat keras hati 63 Nafas 64 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 65 Ibnu Katsir 66 Al-Baqarah ayat 256 67 LUKMAN+AYAT+16 68 al an am ayat 32 69 Al mu'minun ayat 51 70 surat al baqarah ayat 219 71 ali imran+191 72 Makanan 73 surah al-an’am ayat 136 74 muhammad+ayat+23 75 al-baqarah ayat 43 76 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 77 Ayat tentang toleransi 78 Surat annisa ayat 56 79 LUKMAN+AYAT+17 80 ali imran 139 81 Surat AlBaqarah ayat 27 82 menjaga diri 83 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 84 bertakwa 85 Al imran 86 zakat qardh 87 Surat Al-A’raf Ayat 26 88 Tafsir surat alkafirun 89 LUKMAN+AYAT+18 90 Ar Rahman ayat 33 91 SURAT AL KAHFI AYAT 19 92 Muslim 93 mencintai iptek 94 udara 95 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 96 hutang 97 nuh ayat 25 98 ali imran 190-191 99 al furqan ayat 67 100 Ali imran ayat 190-191

Hasil pencarian tentang ali+imran+ayat+26

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


26. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 30)

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
bermanfaat apa-apa bagi mereka selain menambah mereka lari, Nuh berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Lihat selanjutnya surat Nuh ayat 26.
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.

-deskripsi"> Dalam ayat lain Nabi Nuh ‘alaihis salam berdoa, “Ya Tuhanku, janganlah...Nuh: 26) Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkan doanya dan menolongnya terhadap kaumnya.

class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26...menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat