Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Surat Al-baqarah 2 : 232 3 Al baqarah ayat 30 4 ali imran 104 5 al ikhlas 6 ar rum ayat 21 7 SEDEKAH 8 ali imran 31 9 harta 10 ali imran 19 11 iman 12 as saf ayat 3 13 annisa ayat 29 14 At tin ayat 4 15 al-a'raf ayat 49 16 Al maidah ayat 6 17 mawas diri 18 ali imran 190 19 Fasik 20 menuntut ilmu 21 Luqman 22 al maidah ayat 3 23 pendidikan 24 an nisa ayat 59 25 niat 26 Al+Baqarah+ayat+30 27 jangan suruh apa yang kamu tak buat 28 yusuf 29 AL IMRAN 30 Ciptan allah di sebut 31 al anbiya' ayat 80 32 ali+imran+85 33 Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini…‘“ (HR. Muslim). Simak selengkapnya disini. Klik https://muslim.or.id/28878-haramnya-darah-harta-dan-kehormatan-seorang- 34 ar rum ayat 30 35 yunus 57 36 saba 28 37 Ali imran 38 sabar 39 al alaq ayat 1 40 al baqarah ayat 4 41 al-Isr’a ayat 26-27 42 Tidaklah+seorang+muslim+memberi+pinjaman+kepada+orang+muslim+yang+lain+dua+kali+melainkan+pinjaman+itu+(berkedudukan)+seperti+sedekah 43 Surat an nur ayat 31 44 surat al kafirun 45 Kerajaan+allah 46 HATI 47 al hijr 9 48 Atap yg ditinggikan 49 al maidah ayat 1 50 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 51 Ali imran 159 52 ali imran 191 53 Siapakah yang paling berat ujiannya 54 ali imran 130 55 Dampak positif dari surah Q.s An-Nisa (4):51 56 ali imran 18 57 Harta benda 58 al bayyinah ayat 5 59 yunus ayat 57 60 Surah 31 ayat 13 61 shad ayat 24 62 al hujurat ayat 13 63 luqman 18 64 MUHAMMAD 65 ali imran 133 66 al maidah ayat 2 67 AL IMRAN 85 68 Sebutkan lima sipat wajib allah dan artinya 69 al hujurat ayat 6 70 al baqarah ayat 185 71 al hajj ayat 77 72 al isra ayat 88 73 Surat+Al-Mulk+ayat+13 74 Al Hadid ayat 3 75 Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah 76 Sahih Muslim 2942 77 logam 78 Maryam 16 79 al+hujurat+ayat+11 80 nahi mungkar 81 Surat+al+imran+ayat+31 82 al ahzab ayat 49 83 luqman 20 84 tidak sombong 85 annisa ayat 59 86 Ar-rahman ayat 19 87 Isi kandungan 88 Sumber pendidikan 89 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 90 ali imran 102 91 Tafsir surat an naba' ayat 34 92 yunus 61 93 al hujurat ayat 12 94 qs huud 118 95 Al Maidah ayat 8 96 Tuliskan ayat beserya artinya Q.s al_hijr/15: 9 97 Ar-rahman 98 al muddassir ayat 4-5 99 bekerja 100 hadits larangan berbuat keji

Hasil pencarian tentang ayat+tuhan+maha+pemurah

(Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) kalimat ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 1
(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 2
Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 163
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 88
Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak".
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 5
(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 92
Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 44
Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 22
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha...Pemurah lagi Maha Penyayang.
(Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata....Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 78
Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 87
Mereka tidak berhak mendapat syafa'at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang...Maha Pemurah.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 26
Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 85
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 45
Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan...untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 81
Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 93
Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 112
Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 5
Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 45
Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 69
Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan...Yang Maha Pemurah.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 33
(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 37
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah.
Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Jika terbukti benar bahwa Tuhan Yang Maha Pemurah itu mempunyai...anak, maka aku adalah orang pertama yang akan menyembah anak Tuhan itu....Tetapi alasan mereka bahwa Tuhan Sang Pemurah itu mempunyai anak, tidak terbukti benar karena begitu
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 3
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 23
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 26
Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah.
(Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah) yang banyak durhakanya.