Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 ali imran ayat 19 5 wasiat 6 riba 7 kiamat 8 niat 9 An Naml ayat 6 10 al baqarah ayat 30 11 ibadah 12 Takwa 13 ali imran 159 14 al imran 15 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 16 An nisa ayat 29 17 al+Ali-Imran: 190 18 an nisa ayat 4 19 Al-Maidah ayat 2 20 Ayat Alquran tentang filsafat 21 Ali imran 130 22 al hujurat ayat 6 23 surat at tahrim ayat 6 24 Berangsur 25 surah fatir ayat 34 26 nikah 27 Dalam kubur berputus asa 28 al maidah ayat 1 29 Ali imran 110 30 luqman ayat 13 31 Sedekah 32 an nur ayat 32 33 ibrahim ayat 7 34 Ibrahim 35 35 At Taubah ayat 105 36 Al-Baqarah ayat 233 37 surat al kahfi ayat 110 38 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 39 Haji 40 al an'am ayat 165 41 Sapi 42 zina 43 Sajian+nenek moyang 44 yasin+ayat+30-38 45 al imran 192 46 jual beli 47 dari 48 Annajm ayat 39 49 ilmu 50 at tauriq ayat 3 51 Sabar 52 Ibnu katsir 53 Al-Mu'minun Ayat 19 54 Munafik 55 tulisan assalamualaikum arab 56 anak berkebutuhan khusus 57 AL MAIDAH AYAT 5 58 surat ar rum ayat 21 59 tenggelam+bumi 60 SURAT AL KAFIRUN 61 Kedengkian 62 At tahrim ayat 6 63 Az Zukhruf ayat 4 64 Membela diri sesudah teraniaya 65 Ibrahim ayat 24 66 ali+imran+134 67 Tidak membeda-bedakan 68 Al+Maidah+ayat+101 69 ali imran 103 70 Hidangan 71 luqman 13 72 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 73 Al anfal ayat 9 74 Sajian 75 banjir 76 Al-Mutaffifin+ayat+2 77 al+baqarah+ayat+261 78 an-nahl ayat 90 79 Jiwa 80 An Nuur ayat 35 81 An nisa ayat 1 82 Babi 83 gunung meletus 84 An-Nisa Ayat 9 85 Annisa ayat 1 86 al baqarah ayat 20 87 berat 88 as syura ayat 38 89 Zaitun 90 an nisa ayat 7 91 al maidah ayat 8 92 az zumar ayat 3 93 Makna surat al baqarah ayat 234 94 sungai 95 ali imran ayat 77 96 zakat 97 Al Baqarah ayat 275 98 an nahl ayat 90 99 Fathir ayat 31 100 Qalam ayat 1

Hasil pencarian tentang bulan

(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam...Kitabullah) dalam Lohmahfuz (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya) bulan-bulan tersebut...(Itulah) penyucian bulan-bulan yang empat tersebut (agama yang lurus) artinya agama yang mustaqim (maka...janganlah kalian menganiaya dalam bulan-bulan tersebut) dalam bulan-bulan yang empat itu (diri kalian...yang dua belas itu (dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya) seluruhnya dalam bulan-bulan yang dua
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mengakhirkan bulan-bulan haram atau sebagian bulan-bulan itu dari apa yang telah ditetapkan Allah--sebagaimana...Orang-orang Arab pada jaman jahiliyah menghalalkan bulan-bulan ini untuk membenarkan dilakukannya perperangan...Kemudian mereka menjadikan bulan yang halal menjadi haram....Mereka mengatakan, "Bulan diganti dengan bulan" agar mereka dapat menyesuaikan dengan jumlah bulan-bulan
(Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu) yaitu menangguhkan kesucian bulan haram tersebut kepada...bulan yang lain seperti tradisi yang biasa dilakukan pada zaman jahiliah....Mereka biasa mengakhirkan kesucian bulan Muharam, bilamana waktu bulan Muharam tiba sedangkan mereka...masih dalam peperangan, maka mereka memindahkan kesucian bulan Muharam kepada bulan Safar (adalah menambah...mereka dan pergantiannya cocok (dengan bilangan) hitungan (yang Allah mengharamkannya) yakni bulan-bulan
Apa gerangan hikmah di balik itu sehingga setiap bulan muncul sabit baru?...Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut..., yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi....Dengan begitu, sempurnalah satu bulan komariah selama 29,5309 hari....Perputaran bulan itulah yang mengajarkan manusia cara penghitungan bulan, termasuk di antaranya bulan
Dan bulan--dengan pemeliharaan Kami--Kami jadikan menempati posisi-posisi tertentu....Dengan sebab itulah, pada awalnya, bulan terlihat kecil yang malam demi malam semakin bertambah besar...hingga sempurna membentuk bulan purnama....Setelah itu bulan--secara berangsur-angsur pula--mengecil kembali hingga terlihat seperti pertama kali
(Bulan haram), artinya bulan suci harus dibalas pula (dengan bulan haram), maksudnya sebagaimana mereka...memerangi kamu pada bulan suci, perangilah pula mereka pada bulan itu sebagai sanggahan atas sikap kaum...muslimin yang menghormati bulan suci (dan pada semua yang patut dihormati) jamak dari hurmatun (berlaku...Maka barang siapa yang menyerang kamu) dalam suatu pelanggaran di tanah suci, di waktu ihram atau di bulan-bulan
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 2
dan bulan apabila mengiringinya,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 36
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia...menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram....Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 32
Sekali-kali tidak, demi bulan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 8
dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 18
dan dengan bulan apabila jadi purnama,
Sesungguhnya jumlah bulan pada tahun kamariah menurut hukum dan ketentuan Allah, serta menurut apa yang...telah diterangkan dalam kitab--kitab suci-Nya sejak awal kejadian alam, adalah dua belas bulan....Di antara dua belas bulan itu terdapat empat bulan ketika berperang pada saat itu diharamkan, yaitu Rajab...Pengharaman empat bulan tersebut di atas adalah termasuk ajaran agama Allah yang benar, yang bersifat...Maka janganlah berbuat lalim kepada diri kalian pada bulan-bulan ini dengan menghalalkan perang.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan matahari memancarkan sinar dan bulan...Tempat-tempat beredarnya bulan tidak sama jika dilihat dari bumi dan matahari....Hal inilah yang menghasilkan bentuk-bentuk bulan....Dari sini dimungkinkan untuk menentukan bulan-bulan kamariah, yaitu tanda-tanda angkasa yang jelas untuk...menentukan bulan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 77
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku"....Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 3
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 1
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
(Dan malam yang sepuluh) maksudnya tanggal sepuluh bulan Zulhijah.
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan dan ketetapan yang tanpa cacat. (1) (1)...Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang sangat akurat sejak...Penemuan itu menyatakan bahwa matahari yang, kelihatannya, mengelilingi bumi dan bulan yang juga mengelilingi...Perhitungan peredaran itu, terutama pada bulan, terjadi demikian telitinya.
(Dan Allah menciptakan padanya bulan) yaitu pada langit yang paling terdekat di antara keseluruhan langit...yang memancarkan sinar terang yang jauh lebih kuat daripada sinar bulan.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan selama seribu bulan
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
(Dan apabila bulan telah hilang cahayanya) yakni menjadi gelap dan lenyap sinarnya.
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...(1) Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama enam bulan...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan....Dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang lahir pada usia kehamilan enam bulan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 194
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.
(Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit) bulan mulai menampakkan sinarnya (dia berkata) kepada mereka...Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku